Šumarija Drvar

Marka Oreškovića 42, 80260 Drvar

Tel: +387/34 820-051
Faks: +387/34 818-003
E-mail: drvar@hbsume.ba

Upravitelj Šumarije: Mladen Kukolj, dipl. ing. šumarstva

Šumsko gospodarsko područje „Drvarsko“ se, u današnjim granicama nalazi u sjeverno-zapadnom planinskom dijelu Bosne i Hercegovine.

Zaposjeda južne padine planine Osječenice i Klekovače, te cijelu planinu Lunjevaču. Južni dio područja se nalazi na sjevernim padinama planine Jadovnik, a centralni dio koji se proteže pravcem sjeverozapad-jugoistok leži u dolini rijeke Unac.

U orografskom smislu to je prostor visokih Dinarida s velikim visinskim razlikama.

Najviši vrhovinavedenih planina su: Velika Klekovača (1962m/nm), Mala Klekovača (1761m/nm), Oštrelj (1388m/nm), Javorova kosa na Osječenici s vrhovima od 1284 pa do 1444 m/nm, Modri Kuk na Jadovniku (1539m/nm) i drugi.

U prostornom smislu šumsko gospodarsko područje „Drvarsko“ se proteže na pravcu istok-zapad u dužini od 36,5 km, a na pravcu sjever-jug u dužini od 24,5 km.

ŠGP „Drvarsko“ usvom sastavu ima sljedeće gospodarske jedinice:

-„Osječenica-Drvar“ – dio

-„Klekovača-Drvar“ – dio

-„Klekovača-Repovac“ – dio

-„Kamenica-Vučjak“ – dio

-„Jadovnik-Drvar“ – dio

ukupne površine cca 41.214 ha šuma i šumskog zemljišta, kojim gospodari ŠGD „Hercegbosanske šume“ putem Šumarije Drvar.