Šumarija Glamoč

Junuza Duruta bb, 80230 Glamoč

Tel/fax: 034/272-213

E-mail: glamoc@hbsume.ba

Upravitelj šumarije Glamoč: Sabahudin Čupo, dipl.ing.šum.

 

Šumarija Glamoč najveća je od šest šumarija ŠGD „Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres i gospodari šumskim gospodarskim područjem „Glamočko“ koje se nalazi između  17º 35' do 17º 06' istočne geografske dužine i 43º 52' do 44º 19' sjeverne geografske širine.

Topografsko obilježje područja Glamoč je velika razvedenost planinskog masiva s velikim visinskim rasponima. Od 900 metara nadmorske visine koja je na rubu Glamočkog polja, do visina preko 2000 metara (Cincar 2006 m). Područje pod šumskim površinama nije kompaktno i ima mnogo livada, polja i poljica.

Površina ŠGP "Glamoč" iznosi 59175,48 ha, od čega je 34210,65 ha obraslo, 24964,83 neobraslo tlo. Miniranost šuma i šumskih zemljišta je svakako najznačajniji ograničavajući faktor gospodarenja šumama. Prema šumskoj gospodarskoj osnovi u Glamoču je minirano 8957,08 ha površine.

 Šumsko gospodarsko područje „Glamočko“ podijeljeno je na pet gospodarskih jedinica:

-  G.J. „Staretina-Golija“,

- G.J. „Šator“

- G.J. „Bunarić“

- G.J.„Mliništa-Paripovac“

- G.J.„Hrbljine-Kujača“

Gospodarske jedinice su podijeljene u odjele i odsjeke. Revir je područje koje čini određen broj odjela unutar gospodarske jedinice. Šumarija Glamoč ima osam revira.