Šumarija Glamoč

Junuza Duruta bb, 80230 Glamoč

tel/fax: 034/272-213

e-mail: glamoc@hbsume.ba

 

Upravitelj šumarije Glamoč: Ivica Kasalo, dipl. ing.

Mob: 063/ 332-286


Pomoćnik upravitelja za iskorištavanje: Ivica Kovačević, mag.ing.

Mob: 063/472-188


Pomoćnik upravitelja za uzgoj i zaštitu: Nikola Srdić, dipl.ing.

Mob: 065/705-253


Pomoćnik upravitelja za opće poslove: Maja Damjanović, mag.iur.

Mob: 063/952-617


Šumarija Glamoč najvećaje od šest šumarija ŠGD „Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres i gospodari šumskim gospodarskim područjem „Glamočko“ koje se nalazi između  17º 35' do 17º 06' istočne geografske dužinei 43º 52' do 44º 19' sjeverne geografske širine.

Topografskoobilježje područja Glamoč je velika razvedenost planinskog masiva s velikim visinskim rasponima. Od 900 metara nadmorske visine koja je na rubu Glamočkog polja, do visina preko 2000 metara (Cincar 2006 m). Područje pod šumskim površinama nije kompaktno i ima mnogo livada, polja i poljica.

Površina ŠGPGlamoč iznosi 59 175,48 ha, od čega je 34 210,65 ha obraslo, 24 964,83 neobraslo tlo. Miniranost šuma i šumskih zemljišta je svakako najznačajniji ograničavajući faktor gospodarenja šumama. Prema šumskoj gospodarskoj osnovi u Glamoču je minirano 8957,08 ha površine.

 

Šumskogospodarsko područje „Glamočko“ podijeljeno je na pet gospodarskih jedinica:

-  G.J. „Staretina-Golija“,

- G.J. „Šator“

- G.J. „Bunarić“

- G.J.„Mliništa-Paripovac“

- G.J.„Hrbljine-Kujača“

Gospodarskejedinice su podijeljene u odjele i odsjeke. Revir je područje koje čini određen broj odjela unutar gospodarske jedinice. Šumarija Glamoč ima osam revira.