Šumarija Kupres

Splitska bb, 80320 Kupres


Tel: +387/34 274-585
Faks: +387/34 274 178
E-mail: kupres@hbsume.ba

Upravitelj Šumarije Kupres:

Zoran Lovrić, dipl.ing.dr.teh.

E-mail: kupres@hbsume.ba

Mob: 063 558 631

 

Pomoćnik upravitelja za uzgoj, zaštitu i uređivanje šuma: Kazimir Mioč, dipl.ing.šum.

mail: kazimir.mioc@hbsume.ba
mob: 063 879 725

 Pomoćnik upravitelja za iskorištavanje šuma: Goran Turalija, mag.ing.silv.

mail: goran.turalija@hbsume.ba
mob: 063 370 082

 Pomoćnik upravitelja za opće poslove: Anita Perković

Tel: 034/ 276 570

 

Šumarija Kupres je jedna od 6 šumarija ŠGD-a „Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres i gospodari šumsko gospodarskim područjem „Kupreško“. ŠGP „Kupreško“ je izrazito planinsko područje koje se nalazi na zapadnom dijelu Bosne i Hercegovine na nadmorskoj visini između 1102 i 1826 metara. Većinu područja zauzimaju krška polja, Kupreško i Vukovsko polje, a ona su ovjenčana planinskim kompleksima Cincara, Vitoroga, Vučjaka, Ravašnice, Raduše i Ljubuše. Najveći vrh područja je Malovan.

Ukupna površina ŠGP „Kupreško“ iznosi 27 031 ha što čini 48 % od ukupne površine Općine Kupres.
Šumarija Kupres gospodari šumsko gospodarskim područjem “Kupreško” koje je podijeljeno na 4 gospodarske jedinice, a gospodarske jedinice na odjele i odsjeke.