Šumarija Livno

Drinova međa bb, 80101 Livno

Tel: +387/34 202-233
Faks: +387/34 202-233
E-mail: livno@hbsume.ba

 


Upravitelj Šumarije: Mate Salapić, dipl.ing.šum.

Tel:+387/63 720-368

e-mail: mate.salapic@hbsume.ba

 

Pomoćnik upravitelja za iskorištavanje: 

Filip Medo, dipl.ing.šum.

e-mail: filip.medo@hbsume.ba

 

Pomoćnik upravitelja za uzgoj i zaštitu: Ružica Banović

 

Pomoćnik upravitelja za opće poslove: Ivana Perković

 

Šumarija Livno je od 1998. god. u sastavu ŠGD „Hercegbosanske šume“d.o.o. Kupres kao jedna od 6 šumarija. Gospodari šumskogospodarskim područjem „Livanjsko“ koje ima površinu od oko 58 032,29 ha. Karakterizira ga velika razvedenost kao i velike visinske razlike koje se kreću od 700 m uz rub Livanjskog polja do 1912 m (Veliki Troglav). 

 

Šumarija Livno ima 5 gospodarskih jedinica:
-G.J. Golija
- G.J. Troglav
- G.J. Krug planina
- G.J.Kamešnica
- G.J. Tribanj Tušnica