Šumarija Tomislavgrad
Mijata Tomića 104

Tel: +387/34 352-105
Faks: +387/34 352-183
E-mail: tomislavgrad@hbsume.ba

Upravitelj šumarije Tomislavgrad: 
Krešimir Jurič, mag. ing. šumarstva 
Tel: 034 352 183 

Pomoćnik upravitelja za iskorištavanje:
Ivan Pašalić, mag.hort.

Pomoćnik upravitelja za uzgoj i zaštitu:
Nedjeljko Pokrajčić dipl.ing.šum.
E-mail: nedjeljko.pokrajcic@hbsume.ba

Tel:034 352105

Pomoćnici upravitelja za opće poslove:
Renata Perković

 

 

Šumarija Tomislavgrad smještena je na prostoru od 16º 54' 55“do 17º 32' 10“ istočne geografske dužine i 43º  32' 20“ do 43º 53' 10“ sjeverne geografske širine. Granice Šumarije ujedno su administrativne granice Općine Tomislavgrad. Sa zapadne strane ova Šumarija graniči sa šumarijom Livno, s jugozapadne strane s RH, s južne sa Šumarijom Posušje, s istočne i sjeveroistočne sa Šumarijom Rama i sa sjeverne sa Šumarijom Kupres. Odlika čitavog prostora je izrazita visinska razvedenost. Najniži prostor počinje Viničkim poljem najnižom nadmorskom visinom  606m, dok je najviša točka planinski vrh Mali Vis s 2014m nadmorske visine u masivu Vran planine.

Ukupna površina kojom gospodari Šumarija Tomislavgrad iznosi 55 830,75 ha. Ukupna površina pod minama na području kojim gospodari Šumarija Tomislavgrad iznosi 1749,18 ha.

 Šumarija Tomislavgrad je podijeljena na tri revira:

Vran

Kologaj

Šuica.

Revir Vran čine dvije gospodarske jedinice:

G.J. Vran planina

G.J. Lib –Gvozd

Revir Kologaj čine tri gospodarske jedinice:

G.J. Grabovica– Midena

G.J. Zavelim– Kamešnica

G.J. Tušnica– Kologaj

 Revir Šuica čine dvije gospodarske jedinice:

G.J  Ljubuša

G.J Šuica.

Gospodarske jedinice su podijeljene na odjele i odsjeke.