Općenito je prihvaćeno da se bogatstvom šuma i pripadajućom zemljom treba upravljati na način da se poštuju sociološke, ekonomske, ekološke, kulturne i duhovne potrebe sadašnjih i budućih generacija. Štoviše, povećana društvena svijest o uništavanju i degradaciji šuma je dovela do toga da se potrošači žele osigurati da kupovinom drveta i drugih proizvoda šume neće doprinijeti tom uništavanju, već pomoći očuvanju šumskog bogatstva za budućnost. Odgovarajući na takve zahtijeve na tržištu je povećan broj programa za izdavanje certifikata za drvne proizvode.

FSC®

Vijeće za nadzor šuma (The Forest Stewardship Council® - FSC®) je međunarodno tijelo koje pojedinim organizacijama daje dozvolu za izdavanje certifikata i time garantira za autentičnost njihovih nalaza. Postupak izdavanja certifikata uvijek počinje podnošenjem dobrovoljnog zahtijeva jednoj takvoj organizaciji. Zahtijev podnose vlasnici šume i uprava šuma. Cilj je programa FSC® da se promovira ekloški odgovorno, društveno korisno i ekonomski održivo gospodarenje u šumama u svijetu na način da se ustanovi općepoznati standard koji će se priznati i poštivati putem Principa odgovornog šumarstva.
Vijeće za nadzor šuma će poduzimati obrazovne aktivnosti da bi se povećala društvena svijest o
značenju sljedećeg:

  • poboljšanju gospodarenja šumama;
  • uključivanju ukupnih troškova gospodarenja i proizvodnje u cijeni šumskih proizvoda;
  • promoviranju najvišeg i najboljeg načina korištenja šumskih bogatstava;
  • smanjivanju šteta i otpada 
  • izbjegavanju prekomjernog korištenja i prekomjerne sječe.

Vijeće za nadzor šuma (FSC®) će također davati savjete donositeljima političkih odluka po ovim pitanjima, uključujući poboljšanje zakonodavstva i politike kod gospodarenja šumama. 

CERTIFICIRANJE

Certificiranje je relativno nov koncept unaprjeđivanja kvalitete gospodarenja resursima koji se u potpunosti zasniva na dobrovoljnosti. Smisao bilo kojeg oblika certificiranja sastoji se u osiguravanju potvrde da je nešto (proizvod, usluga ili proces) urađeno na propisani način.
Pod certificiranjem gospodarenja šumskim resursima podrazumijeva se procedura, u kojoj neovisna institucija za certificiranje izdaje poduzeću šumarstva pismenu potvrdu—certifikat, da su performanse gospodarenja koje se provode na šumskom području, usklađene sa unaprijed definiranim, međunarodno priznatim standardima.

UČINCI CERTIFICIRANJA

Dva su ključna učinka koja se postižu certificiranjem gospodarenja šumskim resursima:
Unaprjeđenje performansi poslovanja, sa ciljem dostizanja održivog gospodarenja šumskim resursima.
Povećanje konkurentskih sposobnosti poduzeća šumarstva kroz očuvanje stabilne pozicije na postojećim i bolji pristup novim i atraktivnim tržištima.
Pored navedenih efekata, certificiranjem se postiže transparentnost poslovanja šumarskih poduzeća i unaprjeđuju odnosi sa javnošću, poslovnim partnerima, krajnjim kupcima i ostalim interesnim grupama. Proizvodi koji potiču iz šuma u kojima su performanse gospodarenja certificirane kao održive, označavaju se na jedinstven i prepoznatljiv način tako da ih krajnji potrošači mogu uočiti, razlikovati i kupiti.

CERTIFICIRANJE U ŠGD “HERCEGBOSANSKE ŠUME” d.o.o. KUPRES

Šumsko gospodarsko društvo “Hercegbosanske šume” d.o.o. Kupres se opredijelilo na području svih šumsko gospodarskih područja—šumarija uskladiti sve aktivnosti gospodarenja šumskim resursima sa principima i kriterijima međunarodno priznatog programa certificiranja FSC® (Forest Stewardship Council®). U narednom razdoblju će se provoditi sve aktivnosti certificiranja šumskim resursima, te će neovisna institucija za certificiranje obavljati procjenu svih dokumenata, procedura i aktivnosti koje se odnose na gospodarenje šumskim resursima.