Većina lovišta na području kojim gospodari ŠGD "Hercegbosanske šume" d.o.o Kupres svrstavamo u  brdsko - planinski tip lovišta. S obzirom na stanišne uvjete koji vladaju na tome području, svoj životni prostor pronašle su sljedeće vrste divljači:

- Krupna divljač (Mrki medvjed, Vuk, Divlja svinja, Srna, Divokoza, Veliki tetrijeb)

 

 

 

- Sitna divljač (Zec, Lisica, Jazavac, Divlja mačka, Kuna zlatica, Lasica, Tvor, Trčka, Prepelica, Patka gluhara, Divlji golub)