Općenito o interesnim grupama

Pojam: Stakeholders engl.,  hrv.: nositelji interesa u poduzeću, interesne grupe,

Interesna grupa (stakeholder), je svaka socijalna grupa, pojedinac ili institucija koja ima udjela u sektoru šumarstva. Interesne grupe uključuju i šumarsku administraciju, vlasnike šuma, korisnike šuma, lokalne zajednice, privatni sektor, civilnu vlast, vladine agencije van sektora šumarstva koje imaju interesa u šumarstvu i razvojne partnere šumarskog sektora. Taj se interes može očitovati u smislu ekonomske dobrobiti, očuvanja ekoloških funkcija (zaštita prirode i okoliša, biološka raznolikost i dr.) te socijalnih funkcija (rekreativne, zdravstvene, tradicionalne, kulturne itd.) Interesne grupe mogu direktno ili indirektno utjecati na aktivnosti gospodarenja šumama i šumskim zemljištem.

ŠGD „Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres, gospodari na području Hercegbosanske županije koje uključuje sljedeće organizacijske jedinice: Šumarija Drvar, B.Grahovo, Glamoč, Kupres, Livno, Tomislavgrad, Rasadnik Pržine. Iako za šumarstvo možemo reći da je sve stanovništvo na neki način zainteresirana skupina, navesti ćemo slijedeće interesne skupine:

Skupina

Dominantna funkcija

Lokalna i nacionalna tijela uprave

Direktno i indirektno vlasništvo, nadzor nad gospodarenjem, prostorno planiranje

Lovačka društva

Ekonomsko-rekreativne funkcije lova koji je često vezan uz šumu

Tijela uprave za zaštitu prirode

Zaštita prirode, upravljanje zaštićenim objektima prirode

Vodoprivredne organizacije

Značenje šuma za vodoopskrbu i zaštitu od poplava

Ekološka i zavičajna društva

Interes za očuvanjem okoliša i prirode

Vatrogasna društva                                    

Zaštita šuma od požara

Planinarska društva

Rekreativne funkcije šume

Političke stranke

Različiti društveni interesi

Turističke zajednice

Očuvanje okoliša

Ostale udruge građana

Šume kao sekundarni interes

Vlasnici privatnih šuma

Osobni interesi

 

Poziv interesnim skupinama ŠGD Hercegbosanskih šuma

Ovim putem se pozivaju sva poduzeća, skupine, udruge i sl. koje se smatraju interesnom skupinom ŠGD-a "Hercegbosanske šume" d.o.o. Kupres da se jave matičnim organizacijskim jedinicama (šumarijama) na kontakte koje možete pronaći na stranicama šumarija ili na info@hbsume.ba sa svojim kontakt informacijama kako bismo Vas zabilježili u svoj registar interesnih skupina u cilju ostvarivanja bolje suradnje i jednostavnije komunikacije.
Nakon toga, upućujemo Vas i na odjeljak FSC certificiranje, na stranicu Dokumenti gdje možete pronaći anketni upitnik. Molimo Vas da popunjeni anketni upitnik predate u najbližu organizacijsku jedinicu ili pošaljete na kontakt e-mailove ranije navedene. Svakako, ukoliko imate bilo kakva pitanja koja se tiču Vaše interesne skupine, a vezana uz poslovanje ŠGD-a "Hercegbosanske šume" d.o.o. Kupres možete ih uputiti na jedan od načina kontakta. Unaprijed se zahvaljujemo na Vašem trudu i nadamo se dobroj suradnji.

Interesne skupine po organizacijskim jedinicama (šumarijama)