Naziv interesne grupe

Adresa

Kontakt osoba

FEDERALNE INSTITUCIJE

Federalno ministarstvo poljoprivrede,
vodoprivrede i šumarstva

Ul. Mehmeda Spahe 3,

71 000 Sarajevo

-

Federalna uprava za šumarstvo

Ul. Trampina 12/5,

71 000 Sarajevo

-

Federalna uprava za inspekcije -
šum. inspekcija

Ul. Fehima ef. Čurčića 6,

71 000 Sarajevo

-

ŽUPANIJSKE INSTITUCIJE

Ministarstvo poljop.vodo.i šumarstva

Stjepana II Kotromanića bb,

80101 Livno

Ivica Brešić

Ministarstvo unutarnjih poslova
(protupožarni inspektori)

Slivija Stahimira Kranjčevića bb,

80101 Livno

Ivan Pavlinović

Inspektorat za poljoprivredu,
vodoprivredu, šumarstvo i lovstvo

Župana Želimira bb

80101 Livno

Milenko

Kevac

Uprava za šumarstvo HBŽ

Slivija Stahimira Kranjčevića bb,

80101 Livno

Marinko Grabovac

LOKALNA TIJELA UPRAVE

Opština Drvar

Titova 1

80260 Drvar

Dušica Runić- načelnica

Služba za civilnu zaštitu

Titova 1

Dragoljub Bijeljac

Katastar

Titova 1

Divna Rodić

PP Drvar

Ratka Sopića

Borislav Kelečević

Koordinator mjesnih zajednica
pri Opštini Drvar

Titova 1

80260 Drvar

Žarko Pećanac

MZ Drvar grad

Kerani br. 7

Ljiljana Radujko

MZ Vrtoče

Vrtoče

Vlatko Dodig

MZ Gruborski naslon

Gruborski naslon br. 7

Predrag Grahovac

MZ Vidovo selo

Vidovo selo

Branka Gvozdenović

MZ Kamenica

Kamenica bb

Zoran Bodroža

MZ Mokronoge

Mokronoge 72

Dragana Medarević

MZ Drvar selo

Drvar selo

Stevo Grubor

MZ Podbrina

Podbrina 58

Radina Gloginja

MZ Prekaja

Prekaja

Miloš Kralj

MZ Podovi

Podovi

Marina Bosnić

MZ Poljice

Poljice

Miloš Agić

MZ Zaglavica

Zaglavica

Petar Pećanac

MZ Trninić brijeg

Trninić Brijeg

Miroslav Trninić

MZ Šipovljani

Šipovljani 186

Nikola Tadić

MZ Bastasi

Bastasi

Branimir Balaban

VATROGASNA DRUŠTVA

JAVNA PODUZEĆA

Komunalno

Titova 48.

Milan Dodig

Elektroprivreda

Titova 8.

Stjepo Vukančić

OBRAZOVNE INSTITUCIJE

Šumarski fakultet

Zagrebačka 20, 71000Sarajevo

-

Osnovna škola Drvar

Pionirska

Svjetlana Dodig

Srednja škola Drvar

Jole Marića bb

Dijana Karanović Vještica

LOVAČKA DRUŠTVA

Lovačko društvo „Drvar“

Titova 77

Nikola Materić

EKOLOŠKA I ZAVIČAJNA DRUŠTVA

Eko-turistički inkubator „Eko-turist“

Dušica Trninić

PLANINARSKA I
OSTALA SPORTSKA DRUŠTVA

Planinarsko društvo „13 Runolista“

Titova

Nataša Vekić

OSTALE UDRUGE GRAĐANA

TURISTIČKE ZAJEDNICE

POLITIČKE STRANKE

SNS

Titova

Miroslav Jaglica

SP

Titova

Jasna Pećanac

SDP

Titova 47.

-

DNS

Titova

Nikica Bosnić

SNSD

Danice Materić 7.

Goran Broćeta

HDZ

Titova

Stjepo Vukančić

HDZ 1990

Titova

Srećko Divković

PDP

Titova

Milan Balaban

VLASNICI PRIVATNIH ŠUMA

Uprava šuma Drvar

Marka Oreškovića 42.

Slobodan Matić

MEDIJI

Radio Drvar

Marka Oreškovića

Milovan Bijeljac

IZVOĐAČI RADOVA

Bartolović d.o.o.

29. Novembar bb

Mladenko Bartolović

DiM d.o.o.

Pasjak bb

Marinko Tokmadžija

Gradel d.o.o.

Vicuke Bodrože 24.

Narcis Lovrenović

Jami d.o.o.

Podovi bb

Milan Babić

Jasen d.o.o.

Jove Kecmana bb

Mijo Vukančić

Marin Commerce d.o.o.

Titova bb

Marko Vrhovac

Borovica d.o.o.

Vrtoče bb

Mladen Marković

Šuming d.o.o.

4. Juli bb

-

Ozon d.o.o.

Pasijak bb

Branislav Balaban

Ognjište d.o.o.

Poljice bb

Vladimir Agić

Konvekta d.o.o.

Crnogorskih proletera 8.

Nikola Materić

V&R d.o.o.

III Krajiške br.6

Vladimir Rodić

Bukva komerc

Poljice bb

Duško Bukva

KUPCI DRVNIH SORTIMENATA
TEHNIKE I CELULOZE

TO-MA d.o.o.

Kordunski put bb

Tomislav Matić

Drvo-best d.o.o.

Jove Kecmana bb

Gojko Bašić

Bukva komerc d.o.o.

Poljice bb

Duško Bukva

Bartolović d.o.o.

29. Novembar bb

Mladenko Bartolović

DiM d.o.o.

Pasjak bb

Marinko Tokmadžija

Gradel d.o.o.

Vicuke Bodrože 24.

Narcis Lovrenović

Jami d.o.o.

Podovi bb

Milan Babić

Jasen d.o.o.

Jove Kecmana bb

Mijo Vukančić

Marin Commerce d.o.o.

Titova bb

Marko Vrhovac

Borovica d.o.o.

Vrtoče bb

Mladen Marković

Šuming d.o.o.

4. Juli bb

-

Ozon d.o.o.

Pasijak bb

Branislav Balaban

Konvekta d.o.o.

Crnogorskih proletera 8.

Nikola Materić

V&R d.o.o.

III Krajiške br.6

Vladimir Rodić

KUPCI OGRJEVA

Bartolović d.o.o.

29. Novembar bb

Mladenko Bartolović

DiM d.o.o.

Pasjak bb

Marinko Tokmadžija

Gradel d.o.o.

Vicuke Bodrože 24.

Narcis Lovrenović

Jami d.o.o.

Podovi bb

Milan Babić

Jasen d.o.o.

Jove Kecmana bb

Mijo Vukančić

Marin Commerce d.o.o.

Titova bb

Marko Vrhovac

Borovica d.o.o.

Vrtoče bb

Mladen Marković

Šuming d.o.o.

4. Juli bb

-

Ozon d.o.o.

Pasijak bb

Branislav Balaban

Tibra d.o.o.

Prekomorskih brigada

Branko Kecman

Mir d.o.o.

Sarajevska 2.

Ronald Božić

V&R d.o.o.

III Krajiške br.6

Vladimir Rodić

Bukva komerc

Poljice bb

Duško Bukva

Kecman d.o.o.

Prekomorskih brigada

Rajko Kecman

OSTALE INTERESNE GRUPE

Pošta Drvar

Titova

Krešimir Rajković

Vijeće mladih

Bihaćki put bb

Udruženje penzionera

Titova

Slobodanka Grubor

Sindikat zaposlenih šumarije Drvar

Marka Oreškovića 42

Zoran Ranko Katana

Vijeće zaposlenih šumarije Drvar

Marka Oreškovića 42

Nataša Radić

Omladinska organizacija Drvar

Titova bb

Željko Papak


Ažurirano: 15.3.2019.