ŠUMARIJA DRVAR

Datum: 11.05.2022. godine

P O P I S

interesnih skupina

Naziv interesne grupe

Adresa

Kontakt osoba

FEDERALNE INSTITUCIJE

Federalno ministarstvo poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva

Ul.Hamdije Čemerlića br.2,

71 000 Sarajevo

Šemsudin Dedić

Federalna uprava za šumarstvo

Ul.Hamdije Čemerlića br.2,

71 000 Sarajevo

Zihnet Muhić

Federalna uprava za inspekcije - šumarska inspekcija

Ul. Fahima ef.Čurčića br.6,

71 000 Sarajevo

Anis Ajdinović

ŽUPANIJSKE INSTITUCIJE

Ministarstvo poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva

Stjepana II Kotromanića bb,

80 101 Livno

Božo Perić

Ministarstvo unutarnjih poslova (protupožarni inspektori)

Silvija Stahimira Kranjčevića bb 80 101 Livno

Mario Lovrić

Inspektorat za poljoprivredu, vodoprivredu, šumarstvo i lovstvo

Župana Želimira bb

80 101 Livno

Dubravko Kovačević

Uprava za šumarstvo HBŽ

Silvija Strahimira Kranjčevića bb 80 101 Livno

Vlado Soldo

LOKALNA TIJELA UPRAVE

Opština Drvar

Titova br.1 80 260 Drvar

Dušica Runić- načelnica

Služba za civilnu zaštitu

Titova br.1

Dragoljub Bjeljac

Katastar

Titova br. 1

Divna Rodić

PP Drvar

Ratka Sopića bb

Damir Marijan

Koordinator mjesnih zajednica pri Opštini

-

-

MZ

-

-

     

VATROGASNA DRUŠTVA

     

JAVNA PODUZEĆA

JP Komunalnac Drvar

Titova br. 48

Mirko Tomić

JP Elektroprivreda

Titova br.8

Stjepo Vukančić

Pošta Drvar

Titova br.39

Krešimir Rajković

OBRAZOVNE INSTITUCIJE

Šumarski fakultet

Zagrebačka br.20 71 000 Sarajevo

Admir Avdagić

Osnovna škola Drvar

Pionirska

Dijana Pećanac

Srednja škola Drvar

Jole Marića bb

Dijana Karanović Vještica

LOVAČKA DRUŠTVA

Lovačko drušvo“Drvar“

Titova br. 77

Nikola Materić

Sportsko-ribolovačko drušvo „Unac“

Ratka Sopića br.13

Milan Knežević

EKOLOŠKA I ZAVIČAJNA DRUŠTVA

     

PLANINARSKA I OSTALA SPORTSKA DRUŠTVA

Planinarsko drušvo „13 Runolista

Titova bb

Mladen Zeljković

Paraglajding klub Drvar

Ratka Sopića br. 26

Marko Zarač

OSTALE UDRUGE GRAĐANA

     

TURISTIČKE ZAJEDNICE

     

POLITIČKE STRANKE

     

VLASNICI PRIVATNIH ŠUMA

Uprava šuma Drvar

Marka Oreškovića br.42

Nikola Srdić

MEDIJI

Radio Drvar

Marka Oreškovića bb

Gorica Tomazović

IZVOĐAČI RADOVA

Bartolović d.o.o.

29. Novembar bb

Mladenko Bartolović

DiM d.o.o.

Pasjak bb

Marinko Tokmadžija

Gradel d.o.o.

Vicuke Bodrože br.24

Narcis Lovrenović

Jami d.o.o.

Podovi bb

Jovan Babić

Jasen d.o.o.

Jove Kecmana bb

Mijo Vukančić

Marin Commerce d.o.o.

Titova bb

Marko Vrhovac

Borovica d.o.o.

Vrtoče bb

Mladen Marković

Ognjište d.o.o.

Poljice bb

Vladimir Agić

Konvekta d.o.o.

Crnogorskih proletera br.8

Dimitrije Šobat

Poljani d.o.o.

Dalmatinska bb

B.Grahovo

Željka Mandić

Šuming d.o.o.o.

4. Juli bb

Mitja Lovrinović

Bukva komerc d.o.o.

Poljice bb

Duško Bukva

KUPCI OGRJEVA

Bartolović d.o.o.

29. Novembar bb

Mladenko Bartolović

DiM d.o.o.

Pasjak bb

Marinko Tokmadžija

Gradel d.o.o.

Vicuke Bodrože br.24

Narcis Lovrenović

Jami d.o.o.

Podovi bb

Jovan Babić

Jasen d.o.o.

Jove Kecmana bb

Mijo Vukančić

Marin Commerce d.o.o.

Titova bb

Marko Vrhovac

Borovica d.o.o.

Vrtoče bb

Mladen Marković

Tibra d.o.o.

Prekomorskih brigada br. 39

Branko Kecman

Mir d.o.o.

4.juli bb

Ronald Božić

V&R d.o.o.

III Krajiške brigade br.6

Vladimir Rodić

Bukva komerc d.o.o.

Poljice bb

Duško Bukva

Kecman d.o.o.

Prekomorskih brigada br.37

Rajko Kecman

Heizung d.o.o

Jole Marića br.88

Dejan Grahovac

Kompanija Oaza d.o.o.

Pionirska-Usorska br. 1

Pero Rodić

Vrelo d.o.o.

Prnjavorska bb

Nemanja Kajtez

Konvekta d.o.o.

Crnogorskih proletera br.8

Dimitrije Šobat

B&M TRANS

Omladinske brigade br.3

Marko Krneta

KUPCI DRVNIH SORTIMENATA TEHNIKE I CELULOZE

TO-MA d.o.o.

Kordunski put bb

Branislav Garić

Bukva komerc d.o.o.

Poljice bb

Duško Bukva

Bartolović d.o.o.

29. Novembar bb

Mladenko Bartolović

DiM d.o.o.

Pasjak bb

Marinko Tokmadžija

Gradel d.o.o.

Vicuke Bodrože 24.

Narcis Lovrenović

Jami d.o.o.

Podovi bb

Jovan Babić

Jasen d.o.o.

Jove Kecmana bb

Mijo Vukančić

Marin Commerce d.o.o.

Titova bb

Marko Vrhovac

Ognjište d.o.o.

Poljice bb

Vladimir Agić

Woodland d.o.o.

Jove Kecmana br.2

Kristijan Ivković

Konvekta d.o.o.

Crnogorskih proletera br.8

Dimitrije Šobat

V&R d.o.o.

III Krajiške brig. br.6

Vladimir Rodić

Šuming d.o.o.o.

4. Juli bb

Mitja Lovrinović

OSTALE INTERESNE GRUPE

Udruženje penzionera

Titova

Slobodanka Grubor

Sindikat uposlenika šumarstva

Marka Oreškovića 42

Milan Kunić

Vijeće zaposlenih šumarije Drvar

Marka Oreškovića 42

Nataša Radić

Omladinska organizacija Drvar

Titova bb

Željko Papak

Udruženje mladih Mokronoge

Mokronoge bb

Miloš Bajić

JU „Centar za kulturu i sport“ Drvar

Titova bb

Branko Jankelić