Naziv interesne grupe

Adresa

Kontakt osoba

FEDERALNE INSTITUCIJE

Federalno ministarstvo poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva

Ul.Hamdije Čemerlića br.2,

71 000 Sarajevo

Kemal Hrnjić

Federalna uprava za šumarstvo

Ul.Hamdije Čemerlića br.2,

71 000 Sarajevo

Zihnet Muhić

Federalna uprava za inspekcije - šumarska inspekcija

Ul. Fahima ef.Čurčića br.6,

71 000 Sarajevo

Anis Ajdinović

ŽUPANIJSKE INSTITUCIJE

Ministarstvo poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva

Stjepana II Kotromanića bb,

80 101 Livno

Božo Perić

Ministarstvo unutarnjih poslova (protupožarni inspektori)

Silvija Stahimira Kranjčevića bb 80 101 Livno

Mario Lovrić

Inspektorat za poljoprivredu, vodoprivredu, šumarstvo i lovstvo

Župana Želimira bb

80 101 Livno

Dubravko Kovačević

Uprava za šumarstvo HBŽ

Silvija Strahimira Kranjčevića bb 80 101 Livno

Josip Kojundžija

LOKALNA TIJELA UPRAVE

Opština Drvar

Titova br.1 80 260 Drvar

Dušica Runić- načelnica

Služba za civilnu zaštitu

Titova br.1

Dragoljub Bjeljac

Katastar

Titova br. 1

Divna Rodić

PP Drvar

Ratka Sopića bb

Damir Marijan

Koordinator mjesnih zajednica pri Opštini

-

-

MZ

-

-

     

VATROGASNA DRUŠTVA

     

JAVNA PODUZEĆA

Komunalno

Titova br. 48

Dragana Grahovac

Elektroprivreda

Titova br.8

Miroslav Martinović

Pošta Drvar

Titova br.39

Krešimir Rajković

OBRAZOVNE INSTITUCIJE

Šumarski fakultet

Zagrebačka br.20 71 000 Sarajevo

Ahmet Lojo

Osnovna škola Drvar

Pionirska

Bojana Bajić Zorić

Srednja škola Drvar

Jole Marića bb

Dijana Karanović  Vještica

LOVAČKA DRUŠTVA

Lovačko drušvo“Drvar“

Titova br. 77

Nikola Materić

Sportsko-ribolovačko drušvo „Unac“

Ratka Sopića br.13

Milan Knežević

EKOLOŠKA I ZAVIČAJNA DRUŠTVA

     

PLANINARSKA I OSTALA SPORTSKA DRUŠTVA

Planinarsko drušvo „13 Runolista

Titova bb

Mladen Zeljković

Paraglajding klub Drvar

Ratka Sopića br. 26

Marko Zarač

OSTALE UDRUGE GRAĐANA

     

TURISTIČKE ZAJEDNICE

     

POLITIČKE STRANKE

     

VLASNICI PRIVATNIH ŠUMA

Uprava šuma Drvar

Marka Oreškovića br.42

Nikola Srdić

MEDIJI

Radio Drvar

Marka Oreškovića bb

Jelena Dešić

IZVOĐAČI RADOVA

Bartolović d.o.o.

29. Novembar bb

Mladenko Bartolović

Borovica d.o.o.

Vrtoče bb

Mladen Marković

Bukva Komerc d.o.o.

Poljice bb

Duško Bukva

DiM d.o.o.

Pasjak bb

Marinko Tokmadžija

Gradel d.o.o.

Vicuke Bodrože br.24

Narcis Lovrenović

Jami d.o.o.

Podovi bb

Miroslav Damjnaović

Jasen d.o.o.

Jove Kecmana bb

Mijo Vukančić

Konvekta d.o.o.

Put oficirske škole br. 16

Dimitrije Šobat

Marin Commerce d.o.o.

Titova bb

Marko Vrhovac

Ognjište d.o.o.

Poljice bb

Vladimir Agić

Poljani d.o.o.

Dalmatinska bb

B.Grahovo

Željka Mandić

Šuming d.o.o.o.

4. Juli bb

Mitja Lovrinović

Dejan Lovrinović

TO-MA d.o.o.

Kordunski put bb

Branislav Garić

KUPCI OGRJEVA

B&M TRANS

Omladinske brigade br.3

Marko Krneta

Bartolović d.o.o.

29. Novembar bb

Mladenko Bartolović

Borovica d.o.o.

Vrtoče bb

Mladen Marković

Bukva Komerc d.o.o.

Poljice bb

Duško Bukva

CER PAK d.o.o.

Aleja Slavka Rodića bb

Radoslav Trninić

DiM d.o.o.

Pasjak bb

Marinko Tokmadžija

Gradel d.o.o.

Vicuke Bodrože br.24

Narcis Lovrenović

Heizung d.o.o

Jole Marića br.88

Dejan Grahovac

Jami d.o.o.

Podovi bb

Miroslav Damjanović

Jasen d.o.o.

Jove Kecmana bb

Mijo Vukančić

Kecman d.o.o.

Prekomorskih brigada br.37

Rajko Kecman

Kompanija Oaza d.o.o.

Pionirska-Usorska br. 1

Pero Rodić

Konvekta d.o.o.

Put oficirske škole br. 16

Dimitrije Šobat

Marin Commerce d.o.o.

Titova bb

Marko Vrhovac

Mir d.o.o.

4.juli bb

Ronald Božić

NATRON-HAYAT d.o.o.

Liješnica bb, Maglaj

Omer Egilmez

Tibra d.o.o.

Prekomorskih brigada br. 39

Branko Kecman

V&R d.o.o.

III Krajiške brigade br.6

Vladimir Rodić

VIKTOR-VIKTORIJA d.o.o.

Prekaja bb

Duško Marčeta

Vrelo d.o.o.

Prnjavorska bb

Nemanja Kajtez

KUPCI DRVNIH SORTIMENATA TEHNIKE I CELULOZE

Bartolović d.o.o.

29. Novembar bb

Mladenko Bartolović

Bukva komerc d.o.o.

Poljice bb

Duško Bukva

DiM d.o.o.

Pasjak bb

Marinko Tokmadžija

Gradel d.o.o.

Vicuke Bodrože 24.

Narcis Lovrenović

Jami d.o.o.

Podovi bb

Miroslav Damjanović

Jasen d.o.o.

Jove Kecmana bb

Mijo Vukančić

Konvekta d.o.o.

Put oficirske škole br. 16

Dimitrije Šobat

Marin Commerce d.o.o.

Titova bb

Marko Vrhovac

NATRON-HAYAT d.o.o.

Liješnica bb, Maglaj

Omer Egilmez

Ognjište d.o.o.

Poljice bb

Vladimir Agić

Šuming d.o.o.o.

4. Juli bb

Mitja Lovrinović

Dejan Lovrinović

TO-MA d.o.o.

Kordunski put bb

Branislav Garić

V&R d.o.o.

III Krajiške brig. br.6

Vladimir Rodić

Woodland d.o.o.

Jove Kecmana br.2

Kristijan Ivković

OSTALE INTERESNE GRUPE

Udruženje penzionera

Titova

Slobodanka Grubor

Sindikat uposlenika šumarstva

Marka Oreškovića 42

Zoran Ranko Katana

Omladinska organizacija Drvar

Titova bb

Željko Papak

Udruženje mladih Mokronoge

Mokronoge bb

Miloš Bajić

JU „Centar za kulturu i sport“ Drvar

Titova bb

Maja Babić

 

Ažurirano: 12.03.2024.