Naziv interesne grupe

Adresa

Kontakt osoba

FEDERALNE INSTITUCIJE

Federalno ministarstvo poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva

Ul. Mehmeda Spahe 3,

71 000 Sarajevo

-

Federalna uprava za šumarstvo

Ul. Trampina 12/5,

71 000 Sarajevo

-

Federalna uprava za inspekcije - šum. inspekcija

Ul. Fehima ef. Čurčića 6,

71 000 Sarajevo

-

ŽUPANIJSKE INSTITUCIJE

Ministarstvo poljop. vodo. i šumarstva

Stjepana II Kotromanića b.b.

80101 Livno

Ivica Brešić

Ministarstvo unutarnjih poslova (protupožarni inspektori)

Slivija Stahimira Kranjčevića b.b.

80101 Livno

Ivan Pavlinović

Inspektorat za poljoprivredu, vodoprivredu, šumarstvo i lovstvo

Župana Želimira b.b.

80101 Livno

Miljenko Kevac

Uprava za šumarstvo HBŽ

Slivija Stahimira Kranjčevića b.b.

80101 Livno

Marinko Grabovac

LOKALNA TIJELA UPRAVE

Općina Livno

Livno

Silvija Brčić

Služba za civilnu zaštitu

Livno

Pavo Duvnjak

Katastar

Livno

Ljiljana Marelja

Policijska postaja Livno

Livno

Damir Marijan

Koordinator mjesnih zajednica pri Općini Livno

Livno

Pavo Duvnjak

Mjesna zajednica-Podhum

Podhum

Miroslav Ćurić

Mjesna zajednica-Orguz

Orguz

Božidar Kasalo

Mjesna zajednica-Priluka

Priluka

Ivan Marijan

Mjesna zajednica-Ljubunčić

Ljubunčić

Ante Barać

Mjesna zajednica-Zabrišće

Zabrišće

Vlado Matić

Mjesna zajednica-Vidoši

Vidoši

Mirko Krivić

Mjesna zajednica-Dobro

Dobro

Tome Periša

Mjesna zajednica-Grad I

Livno

Dražen Periša

Mjesna zajednica- Grad II

Livno

Zdenko Čačija

Mjesna zajednica-Grad III

Livno

Davor Miloloža

Mjesna zajednica-Guber

Guber

Martin Baković

VATROGASNA DRUŠTVA

Vatrogasno društvo

Livno

Draško Knez

JAVNA PODUZEĆA

Komunalno

Livno

Marija Novokmet

Elektroprivreda

Livno

Josip Čelar

OBRAZOVNE INSTITUCIJE

Šumarski fakultet

Zagrebačka 20, 71000 Sarajevo

-

LOVAČKA DRUŠTVA

LU ˝Livanjsko polje˝

Livno

Tomislav Perić

LU ˝Cincar˝

Livno

Željko Krišto

Kinološka udruga ˝Cincar˝

Livno

Ivo Krezo

PLANINARSKA I OSTALA SPORTSKA DRUŠTVA

GSS stanica HBŽ

Livno

Marino Vidović

PD ˝Kamešnica˝

Livno

Željko Puđa

PD ˝Borova glava˝

Livno

Željko Krišto

OSTALE UDRUGE GRAĐANA

Udruga pčelara ˝Li-vrisak˝

Livno

Mirando Šperac

Ekološka udruga ˝Svekar voda˝

Livno

Lovre Miloloža

MEDIJI

Radio Livno

Livno

Andrea Pavić

Radio Studio N

Livno

Željka Mihaljević

IZVOĐAČI RADOVA

˝Brešić˝d.o.o.

Livno

Žarko Brešić

˝Jela IR˝d.o.o.

Livno

Jozo Rimac

˝Pole ekstra˝d.o.o.

Travnik

Bone Mlakić

„Petričević“ d.o.o

Prozor-Rama

Ivan Petričević

KUPCI OGRJEVA

˝Sokolovi promet˝d.o.o.

Livno

Zvonko Bilić

˝Slavuj˝d.o.o.

Livno

Slavko Vujeva

˝Rocco commrc˝d.o.o.

Livno

Tomislav Badrov

Rasadnik ˝Pržine˝ d.o.o.

Bosansko Grahovo

Tihana Krželj

˝Forum˝d.o.o.

Livno

Nada Matković

˝Pavić˝d.o.o.

Livno

Ivica Pavić

˝Livnoputevi˝d.o.o.

Livno

Filip Milić

Sindikat pošte Livno

Livno

Marko Papić

Srednja strukovna škola

Livno

Saša Grabovac

Udruga umirovljenika

Livno

Slavko Konta

Županijska bolnica Livno

Livno

Dražena Bralo

Sindikalna organizacija porezne uprave

Livno

Hrvoje Ćurković

˝Ag eco flame˝d.o.o.

Livno

Vlatko Grbovac


Ažurirano: 18.3.2019.