Šumarija Livno

Datum: 09.05.2022. godine

POPIS

interesnih grupa

Naziv interesne grupe

Adresa

Kontakt osoba

FEDERALNE INSTITUCIJE

   

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Ul. Hamdije Čemerlića br.2

71 000 Sarajevo

Šemsudin Dedić

Federalna uprava za šumarstvo

Ul. Hamdije Čemerlića br.2

71 000 Sarajevo

Zihnet Muhić

Federalna uprava za inspekcije - šumarska inspekcija

Ul. Fehima ef. Čurčića 6,

71 000 Sarajevo

Muhamed Hodžić

ŽUPANIJSKE INSTITUCIJE

   

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Stjepana II. Kotromanića bb,

80 101 Livno

Božo Perić

Ministarstvo unutarnjih poslova (protupožarni inspektori)

Silvija Stahimira Kranjčevića bb,

80 101 Livno

Mario Lovrić

Ivan Pavlinović

Ministarstvo graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša

Stjepana II. Kotromanića bb,

80 101 Livno

Ana Vrdoljak

Inspektorat za poljoprivredu, vodoprivredu, šumarstvo i lovstvo

Župana Želimira bb

80 101 Livno

Nikola Ljuboja

Uprava za šumarstvo HBŽ

Silvija Stahimira Kranjčevića bb,80 101 Livno

Vlado Soldo

LOKALNA TIJELA UPRAVE

   

Grad Livno

Trg branitelja Livna,Livno

Ivana Markov

Služba za civilnu zaštitu Grada Livna

Trg branitelja Livna,Livno

Nikica Konta

Katastar

Trg branitelja Livna,Livno

Ljiljana Marelja

Policijska postaja Livno

Silvija Stahimira Kranjčevića bb,

80 101 Livno

Ivica Vrdoljak

Koordinator mjesnih zajednica Grada Livna

Trg branitelja Livna,Livno

Pavo Duvnjak

Mjesna zajednica Podhum

Podhum

Miroslav Ćurić

Mjesna zajednica Orguz

Orguz

Božidar Kasalo

Mjesna zajednica Priluka

Priluka

Ivan Marijan

Mjesna zajednica Ljubunčić

Ljubunčić

Ante Barać

Mjesna zajednica Zabrišće

Zabrišće

Vlado Matić

Mjesna zajednica Vidoši

Vidoši

Ivan Mišić

Mjesna zajednica Dobro

Dobro

Tome Periša

Mjesna zajednica Grad I

Livno

Živko Ćubela

Mjesna zajednica Grad II

Livno

Zdenko Čačija

Mjesna zajednica Grad III

Livno

Davor Miloloža

Centar za socijalni rad Livno

Silvija Stahimira Kranjčevića bb,

80 101 Livno

Marija Maganjić

VATROGASNA DRUŠTVA

   

Vatrogasno društvo Livno

Livno

Draško Knez

DVD sv. Ana Lištani

Lištani 112

Oliver Gvozden

JAVNA PODUZEĆA

   

Komunalno

Livno

Filip Milić

Elektroprivreda

Livno

Josip Čelar

Crpna stanica ˝Buško Blato˝

Podgradina

Ivica Kuliš

OBRAZOVNE INSTITUCIJE

   

Šumarski fakultet

Zagrebačka 20, 71 000Sarajevo

Ahmet Lojo

LOVAČKA DRUŠTVA

   

LU ˝Livanjsko polje˝

Livno

Zdenko Zrno

LU ˝Cincar˝

Livno

Matko Vrselja

Kinološka udruga ˝Cincar˝

Livno

Ivo Krezo

PLANINARSKA I OSTALA SPORTSKA DRUŠTVA

   

PD „Cincar“ Livno

Livno

Jelena Bobetić

GSS stanica HBŽ

Livno

Marino Vidović

PD ˝Kamešnica˝

Livno

Željko Puđa

PD ˝Borova glava˝

Livno

Josipa Mihaljević

BK Livno

Rapovine bb

Goran Erceg

EUSR- Ekološka udruga sportskih ribolovca

Splitska bb Livno

Danijel Čeko

Gospodarsko društvo „OBrEEN“ d.o.o. Livno

Domobranska 07

Jugoslav Brdar

OSTALE INTERESNE SKUPINE

   

Udruga pčelara ˝Li-vrisak˝

Livno

Mirando Šperac

Ekološka udruga ˝Svekar voda˝

Livno

Lovre Miloloža

Sindikat uposlenika šumarstva

Livno

Slavko Medo

MEDIJI

   

Radio Livno

Livno

Andrea Pavić

Relax Livno

Livno

Draško Vrdoljak

Livno Online

Livno

Zoran Karadža

Livnovine

Livno

Slavko Krišto

IZVOĐAČI RADOVA

   

˝Brešić˝d.o.o.

Livno

Žarko Brešić

˝Jela IR˝d.o.o.

Livno

Jozo Rimac

˝Pole ekstra˝d.o.o.

Travnik

Bone Mlakić

˝Jelena ˝d.o.o Glamoč

Glamoč

Berislav Rako

˝Dahovo˝d.o.o Glamoč

Glamoč

Ivan Vranješ

˝Gugi˝d.o.o Šujica

Tomislavgrad

Mario Krstanović

„Nelće“d.o.o

Glamoč

Anto Vranješ

˝Mikron Buljan˝ d.o.o

Livno

Antić Buljan

˝Slavuj ˝d.o.o

Livno

Slavko Vujeva

˝AC Krželj˝ d.o.o

Livno

Draško Krželj

˝Delta security˝ d.o.o

Čitluk

Anto Zelić

˝Guma M˝ d.o.o

Mostar

 

˝G&M Semren˝d.o.o

Livno

Mato Semren

˝2000 Darc˝ d.o.o

Livno

Olivera Dalić

˝Kelić-Bau˝ d.o.o

Livno

Stipo Kelić

„Rajan“d.o.o

Glamoč

Miroslav Šarić

KUPCI OGRJEVA

   

˝Rocco commerce˝d.o.o.

Livno

Tomislav Badrov

Rasadnik ˝Pržine˝ d.o.o.

Bosansko Grahovo

Stipo Rimac

˝Forum˝d.o.o.Livno

Livno

Nada Matković

˝Pavić˝d.o.o.Livno

Livno

Ivica Pavić

˝Livnoputovi˝d.o.o. Livno

Livno

Tomislav Vrdoljak

Sindikat pošte Livno

Livno

Marko Papić

Srednja strukovna škola (SSK) Livno

Livno

Saša Grabovac

Udruga umirovljenika

Livno

Slavko Konta Mladenka Bandov

Županijska bolnica Livno

Livno

Dražena Bralo, Leo Dolić

Porezna uprava

Livno

Ivica Mišić

Export drvo d.o.o

Livno

Danijel Kesten

TURISTIČKE ZAJEDNICE

   

TZ Grada Livna

Trg kralja Tomislava 17

Nikola Periša

TMV d.o.o.

Livno

Zvonimir Perković

Stur.ba canoe and birdwatching

Potok 11

Ante Perković

Continental Adventure d.o.o

Zgona bb

Marin Mamuza

POLITIČKE STRANKE

   

HDZ BiH

Kralja Tvrtka 5

Marin Perković

HDZ 1990

Župana Želimira bb

Josip Perković

HRS

Ulica Kneza Mutimira

Ivica Brešić

ŽNL

Ulica Kneza Mutimira 48

Dinko Periša

SDA

Kalajdžinica bb

Samir Čakar