U rasadniku proizvodimo ove sadnice na dva načina, generativno (sjemenom) i vegetativno (reznicama).

Sjemenom proizvodimo sljedeće vrste drveća i grmlja: Berberis th. Atropurpurea, Cedrus atlantika, Mahonia aquifolia, Tilia platiphylos, Abies nordmanniana, Abies concolor, Picea omorica, Chamaecyparis law., Pinus mugo, Picea pungens, Pseudotsuga men., Acer negundo, Acer pseudoplatanus, Acer platanoides, Betula pendula, Carpinus betulus, Catalpa bignonioides, Chaenomeles japonica, Fraxinus excelsior, Hibiscus, Lavandula, Platanus orientalis, Prunus avium, Sorbus aria, Sorbus aucuparia, Thuja occidentalis, Thuja columna, Rhodendron racemosa, Rhus typina.

Putem reznica proizvodimo: Buxus semper., Lygustrum vulg.,Spirea vanhouti, Spirea japonica, Spirea bilardi, Forsytia x intermedia, Pyrochanta coccinea, Salix matsudana, Cotoneaster hor., Juniperus hor. Thuja Smaragd, Thuja occ. Squarosa, Thuja occ. Rheingold, Thuja occ. Aurea, Thuja Globosa.


hortikultura_2017_1.jpg hortikultura_2017_2.jpghortikultura_2017_3.jpg

 

Rasadnik proizvodi i sadnice za božićna drvca; Obične smreke, Obične jele i Pančićeve omorike. U planu rada rasadnika svakako je proširenje ovog dijela rasadničarstva, jer rasadnik "Pržine" pruža mogućnosti kako u kvaliteti tako i u kvantiteti, te s daljom izgradnjom i ulaganjem u tehnologiju, suvremenu opremu, te proširenjem tržišta rasadnik može biti značajan čimbenik svoje djelatnosti ne samo na ovim prostorima nego i šire.

 

hortikultura_2017_4.jpghortikultura_2017_5.jpg