Naziv interesne grupe

Adresa

Kontakt osoba

FEDERALNE INSTITUCIJE

Federalno ministarstvo poljoprivrede
vodoprivrede i šumarstva

Ul. Marka Marulića 2,

71 000 Sarajevo

-

Federalna uprava za šumarstvo

Ul. Trampina 12/5,

71 000 Sarajevo

-

Federalna uprava za inspekcije -
šum. inspekcija

Ul. Fehima ef. Čurčića 6,

71 000 Sarajevo

-

ŽUPANIJSKE INSTITUCIJE

Ministarstvo poljop. vodo. i šumarstva

Stjepana II Kotromanića bb,

80101 Livno

Ivica Brešić

Ministarstvo unutarnjih poslova
(protupožarni inspektori)

Slivija Stahimira Kranjčevića bb,

80101 Livno

Ivan Pavlinović

Inspektorat za poljoprivredu,
vodoprivredu, šumarstvo i lovstvo

Župana Želimira bb

80101 Livno

Milenko Kevac

Uprava za šumarstvo HBŽ

Slivija Stahimira Kranjčevića bb,

80101 Livno

Marinko Grabovac

LOKALNA TIJELA UPRAVE

Općina Bosansko Grahovo

Vojislava Ivetića 2

Nikola Čeko

Služba za civilnu zaštitu

Vojislava Ivetića 2

Zvonko Filipović

Katastar

Vojislava Ivetića 2

Siniša Bilbija

PP Bosansko Grahovo

Gavrila Principa 13

Mario Janković

Uprava za šumarstvo Bos. Grahovo

Stjepana II Kotromanića Livno

Marinko Grabovac

Mate Krivić

MZ Grahovo

M. Tita bb

Vojo Marić

MZ Peći

Peći bb

Željka Prša

MZ Maleševci

Maleševci bb

Milodrag Gligić

Radoslav Aćamović

MZ Preodac

Preodac bb

Milan Šešum

Benić Milan

Vojka Benić

MZ Crni lug

Crni lug bb

Marko Đukić

Đuran Ilija

MZ Tiškovac

Tiškovac bb

Mirko Kurbalija

MZ Uništa

Uništa bb

Slavko Galiot

VATROGASNA DRUŠTVA

DVD Korita

Livanjski put bb

Ivica Ivanović

JAVNA PODUZEĆA

Elektroprivreda

HVO bb

Krešimir Sarić

OBRAZOVNE INSTITUCIJE

Šumarski fakultet

Zagrebačka 20, 71000 Sarajevo

-

-

-

-

LOVAČKA DRUŠTVA

LD Risovac

M. Tita bb

Miroslav Zelić

EKOLOŠKA I ZAVIČAJNA DRUŠTVA

Ekološko planinarsko društvo˝Preodac˝

M. Tita 16

Vojka Benić

Ekološko udruženje ¨Capadocya˝

Luke bb

Pero Jakšić


Udruga za očuvanje povijesne
i kulturne baštine ¨Don Juraj Gospodnetić˝

Livanjski put bb

Krešimir Sarić

Pljočarski klub Bosansko Grahovo

-

Josip Zelić

PLANINARSKA I OSTALA
SPORTSKA DRUŠTVA

Planinarsko ekološko društvo
˝Veliki bat˝

Uništa bb

Miodrag Galiot

Zoran Barić

OSTALE UDRUGE GRAĐANA

¨Grahovo˝udruga građana

M. Tita 16

Danka Zelić

Aleksandra Lovren

Udruga pčelara ˝Grahovo˝

-

Dragoljub Đurić

TURISTIČKE ZAJEDNICE

-

-

-

POLITIČKE STRANKE

HDZ BIH Bosansko Grahovo

Livanjski put bb

Darko Sarić

Mladež HDZ BiH

Bos. Grahovo

Livanjski put bb

Dražen Matošević

SNSD

-

Makić Uroš

VLASNICI PRIVATNIH ŠUMA

-

-

-

MEDIJI

Novinari

-

Todor Mičić

IZVOĐAČI RADOVA

D.P. Brajko

Kninski put bb

Franjo Brajko

Poljani d.o.o

Radničko naselje bb

Blaženko Mandić

OSTALE INTERESNE GRUPE

-

-

-

Ažurirano: 15.03.2019.