Začeci ekologije 

Osnivač ekologije je Ernest Haeckel on je smatrao da je „Ekologija ekonomija prirode“, Jacob Uexkul (1864-1944) je dao prvo znanstveno objašnjenje ekologije, dok  je Arthur G.Tansley (1871-1955) uveo pojam ekosustava.

 

Što je ekologija?

Ekologija dolazi od grč.

oikos. = dom, obitvalište

logos. = znanost

Onda bi jednostavno mogli sažeti definiciju i reći da je ekologija znanost koja proučava međusobne odnose između živih organizama i njihovih obitavališta.

Bitni ekološki pojmovi

 • Životni ili ekološki faktori
 • Biotop
 • Biom
 • Biosfera
 • Akcija
 • Reakcija
 • Koakcija

Podjela ekologije

Prema predmetu proučavanja:

 • kopnenu i vodenu:  
 • slatkovodnu ekologiju i morsku ekologiju

Prema vrsti organizama koje proučava:

 • viroekologiju
 • mikrobiološku ekologiju
 • fitoekologiju
 • animalnu
 • humanu, zdravstvenu ili ekologiju čovjeka

Prema stupnju organizacije istraživanog sustava:

 • autekologiju
 • demekologiju
 • sinekologiju
 • krajobraznu ili geoekologiju
 • globalnu, planetarnu, holekologiju

   Prema sadržaju, znanstvenom pristupu ili primjeni:

 • poljoprivrednu ekologiju
 • šumarsku ekologiju
 • urbanu ekologiju
 • prometnu ekologiju
 • industrijsku ekologiju
 • zdravstvenu ekologiju

Prvi zakoni koji su se odnosili na ekologiju su; Zakon o lužinama (Velika Britanija) i Zakon o zraku (SAD), koji datiraju iz 19.stoljeća.

Svjetske ekološke udruge:

WWF- Word Wilde Found

Greenpeace (Zeleni mir)

Friends of the Earth

 • Međunarodna unija za zaštitu prirode

Bitni datumi

22. travnja, DAN PLANETA ZEMLJE

1972. Svjetska konferencija o zaštiti okoliša

1992 . Konferencija o oklišu i održivom razvitku u Riju (tzv. Skup o Zemlji)

Hercegbosanska županija  kao deseta  i ujedno i teritorijalno najveća županija na području Federacije Bosne i Hercegovine, oduvijek se mogla pohvaliti sa svojom ekološkom čistom i netaknutom prirodom, ono što ju krasi jest njena raznolikost koja varira od prostranih polja i pašnjaka, čistih rijeka, jezera  do zimzelenih i listopadnih šuma , koja privlači ne samo stanovnike Bosne i Hercegovine, nego i mnoge inozemne turiste. Upravo je priroda i njeno bogatsvo bilo  jedan od glavnih pokretača gospodarskoga razvitka  u prošlosti ove Županije, a učavamo da će ona biti jedan od temeljnih pokretača razvitka i u daljnjoj budućnosti, onoliko dugo , dokle se njeni stanovnici i posjetitelji budu ponašali u skladu s prirodnim Zakonima.