STANJE POVRŠINA

 
Površina u ha

Br.

Šumsko gospodarsko područje

Visoke šume

Kulture sa proc. drv. masom

Ukupno visoke

Izdanačke šume

Ukupno obraslo

1

DRVARSKO

20.698,14

1.878,93

22.577,1

11.094,74

33.671,8

2

GLAMOČKO

25.215,11

943,55

26.158,7

2.741,27

28.899,9

3

GRAHOVSKO

17.864,86

1.569,49

19.434,4

5.964,37

25.398,7

4

KUPREŠKO

11.177,55

1.076,61

12.254,2

1.538,72

13.792,9

5

LIVANJSKO

4.118,56

1.331,02

5.449,6

15.119,04

20.568,6

6

TOMISLAVGRAD

3.776,31

1.805,07

5.581,4

9.735,56

15.316,9

 

UKUPNO

82.850,5

8.604,7

91.455,2

46.193,7

137.648,9

 

Br.

Šumsko gospodarsko područje

Produktivne goleti

Neproduktivne površine

Ukupno za gospdarenje

Minirane površine

UKUPNO

1

DRVARSKO

5.317,07

638,12

39.627,0

1.587,35

41.214,4

2

GLAMOČKO

20.670,00

648,49

50.218,4

8.957,08

59.175,5

3

GRAHOVSKO

7.363,67

914,93

33.677,3

9.315,82

42.993,1

4

KUPREŠKO

5.668,22

847,17

20.308,3

6.722,52

27.030,8

5

LIVANJSKO

25.025,64

5.828,03

51.422,3

6.610,00

58.032,3

6

TOMISLAVGRAD

31.492,04

7.272,99

54.082,0

1.749,18

55.831,2

 

UKUPNO

95.536,6

16.149,7

249.335,3

34.942,0

284.277,2

STANJE DRVNIH ZALIHA, ZAPREMINSKOG PRIRASTA I SJEČIVOG ETATA
Krupno drvo m3

Br.

Šumsko

gospodarsko područje

SVE VISOKE ŠUME

DRVNA ZALIHA

ZAPREMINSKI PRIRAST

SJEČIVI ETAT

Četinjače

Listače

Ukupno

Četinjače

Listače

Ukupno

Četinjače

Listače

Ukupno

1

DRVARSKO

4.978.127

3.272.358

8.250.485

130.413

57.802

188.215

96.500

48.020

144.520

2

GLAMOČKO

7.313.238

2.406.457

9.719.695

164.940

51.944

216.884

140.087

42.589

182.676

3

GRAHOVSKO

2.556.396

3.935.724

6.492.120

74.184

74.619

148.803

45.715

52.956

98.671

4

KUPREŠKO

4.182.576

814.363

4.996.939

89.940

16.514

106.454

54.840

10.100

64.940

5

LIVANJSKO

1.135.347

1.044.990

2.180.337

26.675

20.671

47.346

11.450

12.250

23.700

6

TOMISLAVGRAD

1.213.059

178.327

1.391.386

30.677

4.608

35.285

20.050

3.250

23.300

 

UKUPNO

21378743

11652219

33030962

516.829

226.158

742.987

368.642

169.165

537.807

 

Br.

Šumsko gospodarsko područje

IZDANAČKE ŠUME

SVE ŠUME

ZALIHA

PRIRAST

SJEČIVI ETAT

Listače

Listače

Četinjače

Listače

Ukupno

1

DRVARSKO

1.050.307

45.122

96.500

51.020

147.520

2

GLAMOČKO

194.202

12.987

140.087

44.939

185.026

3

GRAHOVSKO

745.250

17.914

45.715

54.907

100.622

4

KUPREŠKO

308.477

9.938

54.840

12.400

67.240

5

LIVANJSKO

1.032.003

55.349

11.450

21.050

32.500

6

TOMISLAVGRAD

523.038

29.301

20.050

7.200

27.250

 

UKUPNO

3.853.277

170.611

368.642

191.516

560.158

 

Rok važnosti Šumsko Gospodarskih Osnova

Osnovu izradio

Šumarija Drvar

01.01.2015. - 31.12.2024.

Wald Projekt

Šumarija Glamoč

01.01.2013. - 31.12.2022.

Šuma plan

Šumarija Bos Grahovo

01.01.2015. - 31.12.2024.

Šuma plan

Šumarija Kupres

01.01.2015. - 31.12.2024.

Wald Projekt

Šumarija Livno

01.01.2012. - 31.12.2021.

Wald Projekt

Šumarija Tomislavgrad

01.01.2011. - 31.12.2020.

Wald Projekt