Stavljamo naglasak na proizvodnju šumskog sadnog materijala jer planiramo proširenje proizvodnje u tom segmentu, a i dosadašnja iskustva nam pokazuju da smo proizveli kvalitetan šumski rasadni materijal. Sjeme za sadni materijal Crnog bora (pinus nigra), Bijelog bora (pinus sylvestris), Smreke (picea abies), Jele (abies alba) skuplja se s točno zakonski utvrđenih sjemenskih sastojina, a prije sjetve sjeme skupljeno na taj način obvezno dobiva odgovarajući certifikat od nadležnog tijela.

Sjeme se sije u Duneman gredice, pri čemu se vodi računa o gustoći sjetve, energiji klijavosti sjemena i ostalim bitnim parametrima koji određuju kvalitet sadnog  materijala. Crni i bijeli bor ostaju u gredicama jedan vegetativni period, a smreka i jela dva vegetativna perioda. Poslije navedenih vegetativnih perioda sadnice se pakiraju u sustav nisula, gdje se dalje školuju. Sustav nisula je omogućio efikasan transport s neznatnim oštećenjima sadnica, a i pokazao se vrlo uspješnim na krškim područjima.

Kvalitetan šumski sadni materijal osvojio je tržište Hercegbosanske županije, kao i susjednih županija s tendencijom daljeg širenja jer smo u mogućnosti i kvantitativno širiti proizvodnju.


sumski_materijal_1.jpg sumski_materijal_2.jpg

Pakiranje: 1 nisula – 30 sadnica

Osim gore navedenih četinjača, proizvodimo i  lišćare kao što su:
• Vrste Javora (Acer platanoides, Acer pseudoplatanus, Acer negundo),
• Fraxinus excelsior,
• Sorbus aucuparia,
• Sorbus aria,
• Carpinus betulus,
• Tilia platiphillos,
• Prunus avium,
• Malus sylvestris,
• Pirus pyraster


sumski_materijal_3.jpg