Puni naziv

ŠUMSKO GOSPODARSKO DRUŠTVO
„HERCEGBOSANSKE ŠUME“ d.o.o. KUPRES

Skraćena oznaka

ŠGD „HERCEGBOSANSKE ŠUME“ d.o.o. KUPRES

Logotip

Br. rješenja upisa u sudski registar (Županijski sud u Livnu)

U/I-87/2004

Br. rješenja upisa u sudski registar (Općinski sud u Livno)

068-0-Reg-13-000136

Oblik organiziranja

DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Sjedište

Splitska bb, Kupres, 80320 Kupres, BiH

MBS

1-1312

JIB

4281038670003

Br. u registru PDV-a

281038670003

Osnivači/članovi subjekta upisa

SKUPŠTINA HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE,
Tomislavgrad, Zvonimirova

Reg. Br. MBS osnivača

4281083200000

Učešće u kapitalu

Osnivač – 100%

Lica ovlaštena za zastupanje subjekta upisa
U unutrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu

Nikola Perković, v.d. direktor PO STATUTU

Ivan Petrović, izvršni direktor PO STATUTU

Ilija Musić, izvršni direktor PO STATUTU

Transakcijski račun

ZIRAAT BANK BH D.D.

186 201 0310 642 375

INTESA SANPAOLO BANKA

154 999 5000 101 345

ADDIKO BANKA

306 009 0000 487 051

Web

www.hbsume.ba

Kontakt

info@hbsume.ba

Telefon

+387 34/274-801

Faks

+387 34/274-800

PODRUŽNICE SUBJEKTA UPISA

Naziv

DIREKCIJA

Porezni podbroj

4281038670020

Sjedište

Splitska, Kupres

Akt o osnivanju poslovne jedinice

Rješenje o upisu br. U/I-205/00

Naziv

ŠUMARIJA BOSANSKO GRAHOVO

Porezni podbroj

4281038670038

Sjedište

Maršala Tita, Bosansko Grahovo

Akt o osnivanju poslovne jedinice

Rješenje o upisu br. U/I-205/00

Naziv

ŠUMARIJA DRVAR

Porezni podbroj

4281038670046

Sjedište

Vukovarska, Drvar

Akt o osnivanju poslovne jedinice

Rješenje o upisu br. U/I-205/00

Naziv

ŠUMARIJA GLAMOČ

Porezni podbroj

4281038670054

Sjedište

Ante Starčevića, Glamoč

Akt o osnivanju poslovne jedinice

Rješenje o upisu br. U/I-205/00

Naziv

ŠUMARIJA KUPRES

Porezni podbroj

4281038670062

Sjedište

Industrijska zona, Kupres

Akt o osnivanju poslovne jedinice

Rješenje o upisu br. U/I-205/00

Naziv

ŠUMARIJA LIVNO

Porezni podbroj

4281038670089

Sjedište

SS Kranjčevića, Livno

Akt o osnivanju poslovne jedinice

Rješenje o upisu br. U/I-205/00

Naziv

ŠUMARIJA TOMISLAVGRAD

Porezni podbroj

4281038670097

Sjedište

Mijata Tomića, Tomislavgrad

Akt o osnivanju poslovne jedinice

Rješenje o upisu br. U/I-205/00

Naziv

RADNA JEDINICA RASADNIK

Porezni podbroj

4281038670119

Sjedište

Pržine, Bosansko Grahovo

Registrirane djelatnosti

01.13

Uzgoj povrća, dinja i lubenica, korjenastog i gomoljastog povrća

01.19

Uzgoj ostalih jednogodišnjih usjeva

01.24

Uzgoj  jezgričavog i koštuničavog voća

01.25

Uzgoj bobičastog, orašastog i ostalog voća

01.27

Uzgoj biljaka za pripremanje napitaka

01.28

Uzgoj bilja za upotrebu u farmaciji, aromatskog, začinskog i ljekovitog bilja

01.29

Uzgoj ostalih višegodišnjih usjeva

01.30

Uzgoj sadnog materijala i ukrasnog bilja

01.61

Pomoćne djelatnosti za uzgoj usjeva

01.64

Dorada sjemena za sjemenski materijal

01.70

Lov, stupičarenje i uslužne djelatnosti u vezi s njima

02.10

Uzgoj šuma i ostale djelatnosti u šumarstvu

02.20

Sječa drva (iskorištavanje šuma)

02.30

Sakupljanje nekultiviranih šumskih plodova i proizvoda, osim šumskih sortimenata

02.40

Pomoćne usluge u šumarstvu

03.12

Slatkovodni ribolov

07.29

Vađenje ostalih ruda obojenih metala

08.11

Vađenje ukrasnog kamena i kamena za gradnju, krečnjaka, gipsa, krede i škriljevca

08.12

Djelatnosti kopova šljunka i pijeska, vađenje gline i kaolina

08.92

Vađenje treseta

08.99

Vađenje ostalih ruda i kamena, d. n.

09.90

Pomoćne djelatnosti za ostalo vađenje ruda i kamena

16.10

Piljenje i blanjanje drva (proizvodnja rezane građe), impregnacija drveta

42.99

Gradnja ostalih građevina niskogradnje, d. n.

43.11

Uklanjanje građevina

43.12

Pripremni radovi na gradilištu

43.39

Ostali završni građevinski radovi

45.20

Održavanje i popravak motornih vozila

46.22

Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama

46.73

Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom

49.39

Ostali kopneni prijevoz putnika, d. n.

49.41

Cestovni prijevoz robe

70.22

Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem