Rasadnik Pržine

Magistralni put Livno - Bosansko Grahovo

Upravitelj: Stipo Rimac, mag. ing. šumarstva 

Telefon:
+387 34/206-274
+387 34/206-276 

Faks:
+387 34/206-276

E-mail:
rasadnik.przine@hbsume.ba

Ukoliko želite više saznati o bilo kojem segmentu rada rasadnika (tehnologiji proizvodnje, infrastrukturi, geografskom položaju, načinu dopremanja sadnica zainteresiranim kupcima, cijenama svake pojedine sadnice) možete se obratiti svakim radnim danom.