Naziv interesne grupe

Adresa

Kontakt osoba

FEDERALNE INSTITUCIJE

Federalno ministarstvo poljoprivrede
vodoprivrede i šumarstva

Ul. Mehmeda Spahe 3

71 000 Sarajevo

Semra

Buza

Federalna uprava za šumarstvo

Ul. Trampina 12/5

71 000 Sarajevo

Zejnil

Durmo

Federalna uprava za inspekcije -
šum. inspekcija

Ul. Fehima ef. Čurčića 6,

71 000 Sarajevo

Zita

Ahmetagic

ŽUPANIJSKE INSTITUCIJE

Ministarstvo poljo. vodo. i šumarstva

Stjepana II Kotromanića b.b.

80101 Livno

Ivica Brešić

Ministarstvo unutarnjih poslova
(protupožarni inspektori)

Slivija Stahimira Kranjčevića b.b.

80101 Livno

Ivan Pavlinović

Inspektorat za poljoprivredu,
vodoprivredu, šumarstvo i lovstvo

Župana Želimira b.b.

80101 Livno

Milenko

Kevac

Uprava za šumarstvo HBŽ

Slivija Stahimira Kranjčevića b.b.

80101 Livno

Marinko

Grabovac

LOKALNA TIJELA UPRAVE

Općina

Bos. Grahovo

Vojislava Ivetica b.b.

Milorad

Gligic

OpćinskaSlužba za financije i proračun

Vojislava Ivetica

Zvonko

Filipovic

Katastar

Vojislava Ivetica

Sinisa Bilbija

Policijska postaja Bos. Grahovo

Gavrila Principa

Mario Jankovic

MZ Crni Lug

Ilija Đuran

VATROGASNA DRUŠTVA

DVD KORITA

Bosansko Grahovo

Ivica Ivanovic

JAVNA PODUZEĆA

Elektroprivreda

HVO b.b.

Kresimir Sarić

OBRAZOVNE INSTITUCIJE

Šumarski fakultet

Zagrebačka 20, 71000 Sarajevo

-

Srednja ekonomska škola

Livno

Miroslav Curic

LOVAČKA DRUŠTVA

LD. Risovac

M. Tita b.b.

Miroslav Zelić

EKOLOŠKA I ZAVIČAJNA DRUŠTVA

PLANINARSKA I OSTALA
SPORTSKA DRUŠTVA

PED VELIKI BAT

Bosansko Grahovo

Zoran Barić

OSTALE UDRUGE GRAĐANA

TURISTIČKE ZAJEDNICE

POLITIČKE STRANKE

OO HDZ BIH

Bosansko Grahovo

Darko Sarić

VLASNICI PRIVATNIH ŠUMA

MEDIJI

Radio studio N

Splitska b.b.

Mile Kovac


Ažurirano: 18.3.2019.