RASADNIK PRŽINE

Datum: 17.05.2022. godine

POPIS

interesnih grupa

Naziv interesne grupe

Adresa

Kontakt osoba

FEDERALNE INSTITUCIJE

Federalno ministarstvo poljoprivrede vodoprivrede i šum.

Ul. Hamdije Čemerlića 2

71 000 Sarajevo

 

Federalna uprava za šumarstvo

Ul. Hamdije Čemerlića 2

71 000 Sarajevo

 

Federalna uprava za inspekcije - šumarska inspekcija

Ul. Fehima ef. Čurčića 6,

71 000 Sarajevo

 

ŽUPANIJSKE INSTITUCIJE

Ministarstvo poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva

Stjepana II Kotromanića bb,

80101 Livno

Božo Perić

Ministarstvo unutarnjih poslova (protupožarni inspektori)

Slivija Stahimira Kranjčevića bb,

80101 Livno

Zoran Mamić

Inspektorat za poljoprivredu, vodoprivredu, šumarstvo i lovstvo

Župana Želimira bb

80101 Livno

Milenko Kevac

Nikola Ljuboja

Uprava za šumarstvo

Slivija Stahimira Kranjčevića bb,

80101 Livno

Vlado Soldo

LOKALNA TIJELA UPRAVE

Općina Bos.Grahovo

Bos.Grahovo

Vojislava Ivetica 2

Uroš Đuran

Služba za civilnu zaštitu

Bos. Grahovo

Vojislava. Ivetića 2

Dragiša Kovačević

Katastar

Bos.Grahovo

Vojislava Ivetica 2

Siniša Bilbija

Policijska postaja Bos.Grahovo

Bos.Grahovo

G.Principa bb

Ante Križan

MZ Crni Lug

Crni Lug bb

Milan Trkulja

VATROGASNA DRUŠTVA

DVD“ KORITA „

Bos. Grahovo

Ivica Ivanovic

DVD „ Sv. Ana“ Lištani

Lištani

Oliver Gvozden

JAVNA PODUZEĆA

Komunalno

   

Elektroprivreda HZHB

RJ Bos.Grahovo

Kninski put bb

Krešimir Sarić

OBRAZOVNE INSTITUCIJE

Šumarski fakultet

Zagrebačka 20

71000Sarajevo

Ahmet Lojo

Srednja ekonomska škola Livno

Splitska bb

Miroslav Ćurić

Srednja škola Tin Ujević

Glamoč

Bratstva i jedinstva b.b.

Glamoč

Ines Kaić Pervan

LOVAČKA DRUŠTVA

LD.Risovac

M.tita b.b

Miroslav Zelić

LD.“ Livanjsko polje“

Lištani b.b.

Ivica Perajica

EKOLOŠKA I ZAVIČAJNA DRUŠTVA

Ekološka udruga sportskih ribolovaca (EUSR)

Livno

Tihomir Popović

Ekološka udruga sportskih ribolovaca (EUSR)

„Buško jezero“

Livno

Kristijan Kuliš

PLANINARSKA I OSTALA SPORTSKA DRUŠTVA

P.e.d.Veliki Bat

Bos. Grahovo

Zoran Barić

“Busija”

Glamoč

Siniša Solak

P.D. Cincar

Livno

Jelena Bobetić

Športski Pljočkarski klub

Bos. Grahovo

Josip Zelić

OSTALE UDRUGE GRAĐANA

Udruga “Don Juraj Gospodnetić”

Bos. Grahovo

Slavko Galiot

Braniteljska udruga „ Sektor“ Rujani

Livno

Zdeslav Duvnjak

TURISTIČKE ZAJEDNICE

     

POLITIČKE STRANKE

OO SNSD

Bos. Grahovo

Uroš Đuran

OO SNS

Bos.Grahovo

Duško Radun

G.O. HDZ 1990

Livno

Josip Perković

VLASNICI PRIVATNIH ŠUMA

     

MEDIJI

Radio Livno

Kneza Mutimira 29

Livno

Andrea Pavić

IZVOĐAČI RADOVA

Eko Terra

Crni lug bb

Vlado Jolić

Jela IR

Lištani bb

Jozo Rimac

Separacija „Pržine“

Pržine bb

Stipo Kelić

OSTALE INTERESNE GRUPE

Ranko Ivetic

Pržine b.b

 

Goran Rudic

Pržine b.b

 

Rajko Rosić

Pržine b.b

 

Šormaz Živana

Pržine b.b.

 

Šormaz Radomir

Pržine b.b.

 

Jovica Pokrajac

Pržine b.b.

 

Kovljenić Stana

Nuglašica b.b.

 

Ivetić Stana

Pržine b.b.

 

Boško Jolić

Kazanci b.b.

 

Šormaz Nikola

Pržine b.b.

 

Đuran Nikola

Kazanci

 

Mile Rosić

Pržine b.b.