U Šumariji Bosansko Grahovo uposleno je ukupno 89 djelatnika.

Primjenjuje se revirnički sustav, odnosno, šumskogospodarsko područje podijeljeno je na revire. Revirom posebno upravlja revirnik sa pomoćnim osobljem. 

Obrazovna struktura djelatnika je sljedeća: 

VSS  16 djelatnika
VŠS 5 djelatnika
SSS 65 djelatnika
KV 6 djelatnika

UKUPNO   92 djetnika

 Ustrojni sustav Šumarije Bosansko Grahovo i podjela poslova prikazan je na sljedećoj organizacijskoj shemi: