Pošumljavanje, odnosno podizanje šuma sađenjem sadnica primjenjuje se tamo gdje se prirodno obnavljanje sporo odvija ili je ono čak nemoguće.

U listopadu 2010. godine, na području kojim gospodari šumarija Bosansko Grahovo, izvršeno je pošumljavanje u odjelima 74 i 75/1(G.J. Gnjat-Risovac). Cilj ovog pošumljavanja je podizanje kultura u datim odjelima, odnosno zaštita zemljišta od daljnih degradacija.

 

Za sadnju su korištene sadnice proizvedene po Nisula sistemu u rasadniku "Pržine". Pošumljavanje je izvršeno na površini od cca 30 ha, za što je bilo potrebno predviđenih 75 000 sadnica, odnosno:

25 000 sadnica bijelog bora ( Pinus sylvestris )
25 000 sadnica smreke (Picea abies ) i
25 000 sadnica munike (Pinus heldrechii)