ENDEMIČNE I UGROŽENE BILJNE I ŽIVOTINJSKE VRSTE NA ŠGP „BOSANSKO GRAHOVO“

 Ovaj popis ima za cilj upoznati i ukazati na važnost i ugroženost biljnih i životinjskih vrsta

Molimo sve ljubitelje prirode koji imaju informaciju o lokalitetu neke od navedenih vrsta da nas kontaktiraju kako bismo svi skupa poradili na zaštiti  i očuvanju ovih vrsta i biološke raznolikosti naših šuma.

U šumi, najsloženijem ekosustavu svaka vrsta je bitna karika u neprekidnom lancu funkcioniranja iste, što nam pogotovo treba biti motiv za očuvanje i zaštitu navedenih vrsta

Zaštita se odnosi na biljne i životinjske vrste i gljive,  koje su rijetke, znanstveno važne ili pak ugrožene.

Saxifraga marginata

ENDEMIČNE, ZAŠTIĆENE I UGROŽENE ZELJASTE BILJKE

Viola beckiana Fiala L. – Beckova maćeha                  

Leontopodium alpinum Cass.- Runolist 

Saxifraga marginata Stemb-Dinarska oštrica                   

Lilium bosniacum Beck.- Bosanski ljiljan

Rhododendron hirsutum L- Alpska ruža                       

Gentiana lutea L. - Lincura

Dactylorhiza maculanta L. -Pjegavi kaćunak 

Endem Dinarskog planinskog sustava Petteria ramentacea L. - Tilovina

 

ENDEMIČNE, ZAŠTIĆENE I UGROŽENE GRMOLIKE I DRVENASTE VRSTE

Taxus baccata L.- Obična tisa                                                            

Pinus mugo L. – Bor krivulj    

        

Pinus mugo,

"Otporni endem" - grmoliki bor krivulj

ENDEMIČNE, ZAŠTIĆENE I UGROŽENA DIVLJAČ

 

Lynx Lynx L. –Ris
Euroazijski ris, najveća europska mačka

Rupicapra rupicapra L. - Divokoza                  

ZAŠTIĆENE I UGROŽENE VRSTE GLJIVA  

Mycenastrum corium L. – Perutava puhara

Cantharellus cibarius - Lisičarka

Mycenastrum corium,Rijetka gljiva tresetišta pored Bosanskog Grahova

 

Ovaj popis vrsta i slikoviti prikaz nekih od njih će s vremenom biti nadopunjavan.

Važno je napomenuti da se neke od navedenih vrsta ( Lincura, Lisičarka) nalaze na popisu kako bi se ukazalo na njihovu prekomjernu eksploataciju i neprimjeran način sabiranja tih vrsta.

 Čuvajmo naše prirodno blago !!!