BOSANSKA KRUPA 2021.
VII. ŠUMARIJADA FBiH
27. - 28.08.2021. SRC ADE
VI. ŠUMARIJADA FBiH
30. - 31.8.2019. Tuzla
Rezultati
Fotogalerija
KUPRES 2017
V. ŠUMARIJADA FBiH
25. - 26.08.2017. Hotel Adria Ski
Vijesti u kategoriji: Sumarijada FBiH

Foto VII. Šumarijada FBiH Bosanska Krupa 27. i 28.08.2021.

Šumarijada je održana u petak i subotu, 27. i 28. kolovoza 2021. godine na terenu sportsko rekreacijskog centra ADE u Bosanskoj Krupi.

U petak i subotu, 27. i 28. kolovoza 2021. održana je VII. Šumarijada FBiH - Bosanska Krupa 2021.

Program i satnica natjecanja.

Tema sastanka bila je koordinacija predstojećeg događaja “Šumarijada 2021” koji će se održati u Bosanskoj Krupi.

Na sastanku direktora ŠPD/ŠGD FBiH, održanom 24.06.2021. godine u Ključu jednoglasnom odlukom podržana je VII. Šumarijada FBiH, koja će se održati 27. i 28.08.2021. godine u Bosanskoj Krupi.

Foto galerija Tuzla 2019.

Na VI. Šumarijadi F BiH-Tuzla 2019. održanoj u petak i subotu, 30. i 31. kolovoza 2019. godine, u krugu Kampusa Univerziteta u Tuzli sudjelovalo je Šumsko gospodarsko društvo Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres.

Video sažetak V. Šumarijade Federacije BiH - Kupres 2017.

Foto galerija V. Šumarijada Federacije BiH - Kupres 2017. Pogledajte kako je izgledalo otvaranje, postrojavanje, šumarske i sportske discipline te dodjela nagrada i zatvaranje

Bodovanje je izvršeno prema usuglašenom pravilniku šumarskih disciplina - Kupres 2017. i potvrđeno od sudaca i komisije za provedbu šumarskih natjecanja.

Ukupni pobjednik V. Šumarijade Federacije BiH - Kupres 2017. je ekipa JP "ŠUME TUZLANSKOG KANTONA" koja je ekipni pobjednik u šumarskim disciplinama.

Predstavnici IALC-a (International Association of Logging Championship) iz Hrvatske, Međunarodno Udruženje Natjecanja Sjekača, održali su prezentaciju pravilnika i održavanja natjecanja šumarskih disciplina 25. i 26.08.2017.

Šumarijada će se održavati 25. i 26. 08.2017. god. na prostoru hotela Adria Ski, Kupres.

Natjecanja će se održati u tri skupine disciplina: šumarske, fakultativne i sportske discipline. Propozicije i pravilnik natjecanja je moguće pronaći među dokumentima.
Otvaranje VII. Šumarijade

Bosanska Krupa - 27.8.2021. 12:00

VI. ŠUMARIJADA FBiH
V. ŠUMARIJADA FBiH
sumarijada-logo-sm.jpg

25. - 26.08.2017. Hotel Adria Ski

Discipline

Lokalitet

Rezultati

Rezultati i bodovanje šumarskih disciplina

Foto galerija

ORGANIZATORI

ŠGD HERCEGBOSANSKE ŠUME D.O.O. KUPRES

HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO BIH

UŠIT FBIH
IV. ŠUMARIJADA FBiH
4.-5.9.2015. Bjelašnica
III. ŠUMARIJADA FBiH
3.-14.09.2013. Zenica
II. ŠUMARIJADA FBiH
10.-11.06.2011. Vlašić
I. ŠUMARIJADA FBiH

29.–30.08.2008. Sanski Most

Rezultati