SREDNJOBOSANSKE ŠUME
ŠUME SREDIŠNJE BOSNE
VIII. ŠUMARIJADA FBiH
08. - 10.09.2023. VLAŠIĆ
ŠGD HERCEGBOSANSKE ŠUME
KUPRES 2017
V. ŠUMARIJADA FBiH
25. - 26.08.2017. Hotel Adria Ski
I Šumarijada Sanski Most Rezultati

SPORTSKE DISCIPLINE

I  BACANJE KUGLE

 1. CVITIĆ FRANO – Zlatna medalja  - ŠPD „Srednjobosanske šume“
 2. HUJIĆ ARMIN – Srebrena medalja – ŠPD „Unsko sanske šume“
 3. TOKAČA JASMIN – Bronzana medalja – ŠPD „Sarajevo šume“

II TRČANJE NA 800 m MUŠKI

 1. DIZDAREVIĆ RUSMIR – Zlatna medalja  - ŠPD „Unsko sanske šume“
 2. SUŠILOVIĆ MLADEN – Srebrena medalja – ŠGD „Hercegbosanske šume“
 3. MERVANOVIĆ NEDŽAD – Bronzana medalja – ŠPD „ZDK“

III TRČANJE NA 100 m MUŠKI

 1. SPAHIĆ BAJRO – Zlatna medalja  - ŠPD „Sarajevo šume“
 2. MALETA BLAŽENKO – Srebrena medalja – ŠGD „Hercegbosanske šume“
 3. MAHMUTOVIĆ GALIB – Bronzana medalja – JP „Šume TK“

IV TRČANJE NA 100 m ŽENE

 1. SARIĆ MARTINA – Zlatna medalja  –  ŠGD „Hercegbosanske šume“
 2. SPAHIĆ EMINA – Srebrena medalja – ŠPD „Unsko sanske šume“
 3. PAPRIKIĆ MEDIHA – Bronzana medalja – JP „Šume TK“

V SKOK UDALJ

 1. REDŽOVIĆ MIRSAD – Zlatna medalja  –  JP „Bosansko podrinjske šume“
 2. IBRIŠIMOVIĆ ŠABAN – Srebrena medalja – ŠPD „ZDK“
 3. DAMJANOVIĆ IVAN – Bronzana medalja – ŠGD „Hercegbosanske šume“

VI OBARANJE SA GREDE

 1. SADIKOVIĆ NERMIN – Zlatna medalja  –  ŠPD „ZDK“
 2. KERKEZ EDHEM – Srebrena medalja – ŠPD „Unsko sanske šume“
 3. GRANIĆ FILIP – Bronzana medalja – ŠGD „Hercegbosanske šume“

VII VOŽNJA MOTOROM

 1. OMANOVIĆ MUHAMED – Zlatna medalja  –  ŠPD „Unsko sanske šume“
 2. SADIKOVIĆ NERMIN – Srebrena medalja  –  ŠPD „ZDK“
 3. TATAREVIĆ ESAD – Bronzana medalja – ŠPD „Unsko sanske šume“

VIII GAĐANJE VAZDUŠNOM PUŠKOM – ŽENE

 1. KOMŠIĆ ANKICA – Zlatna medalja  –  ŠPD „Srednjobosanske šume“
 2. AHMETAGIĆ ILMA – Srebrena medalja  - JP „Šume TK“
 3. OŽEGOVIĆ AIDA – Bronzana medalja – ŠPD „Sarajevo šume“

SPORTSKE DISCIPLINE – EKIPNO

IX MALI NOGOMET

 1. ŠPD „Sarajevo šume“ – Zlatna medalja 
 2. ŠPD „Srednjobosanske šume“ – Srebrena medalja 
 3. ŠPD „ZDK“ – Bronzana medalja

X ODBOJKA – ŽENE

 1. ŠPD „Sarajevo šume“ – Zlatna medalja 
 2. JP „Bosansko podrinjske šume“ – Srebrena medalja 
 3. ŠPD „Unsko sanske šume“ – Bronzana medalja

XI POTEZANJE KONOPCA

 1. ŠGD „Hercegbosanske šume“ – Zlatna medalja 
 2. ŠPD „ZDK“ – Srebrena medalja 
 3. ŠPD „Unsko sanske šume“ – Bronzana medalja

 

ŠUMARSKE DISCIPLINE
I  SAMARICA

 1. ZUD „KORKARIĆ“ SANSKI MOST

II  PRESJECANJE SJEKIROM

 1. NEZIĆ MEHO – Zlatna medalja - ŠPD „Unsko sanske šume“
 2. MUSTAFICA NIHAD – Srebrena medalja  - ŠPD „Srednjobosanske šume“ĐŽ

III  PRESJECANJE DVORUČNOM PILOM

 1. REKIĆ AHMET – Zlatna medalja - ŠPD „Unsko sanske šume“
 2. ARNAUTOVIĆ SAMIR – Zlatna medalja - ŠPD „Unsko sanske šume“
 3. PENDIĆ DALIBOR – Srebrena medalja  - ŠPD „ZDK“
 4. PENDIĆ SLAĐAN – Srebrena medalja  - ŠPD „ZDK“
 5. GRANIĆ FILIP – Bronzana medalja - ŠGD „Hercegbosanske šume“
 6. ČALETA MIRO – Bronzana medalja - ŠGD „Hercegbosanske šume“

IV  MODELIRANJE MOTORNOM PILOM

 1. MAMUKIĆ HUSEIN – Zlatna medalja - ŠPD „Unsko sanske šume“
 2. PALIĆ NIJAZ – Srebrena medalja - ŠPD „Unsko sanske šume“
 3. MUSTAFICA NIHAD – Bronzana medalja - ŠPD „Srednjebosanske šume“

SJEKAČI 
POJEDINAČNO

 1. MEKIĆ MUJO – Zlatna medalja - ŠPD „Srednjebosanske šume“
 2. ČUČUKOVIĆ FIKRET – Srebrena medalja - ŠPD „ZDK“
 3. BIOGRADLIJA IBRAHIM – Bronzana medalja - ŠPD „Srednjebosanske šume“

EKIPNO

 1. ŠPD „SREDNJEBOSANSKE ŠUME“ – Pehar za prvo mjesto
 2. ŠPD „ZDK“ – Pehar za drugo mjesto
 3. JP „ŠUME TK“ – Pehar za treće mjesto

SVEUKUPNI POBJEDNIK PRVE FEDERALNE ŠUMARIJADE 2008. SANSKI MOST, JE EKIPA ŠPD „SREDNJEBOSANSKE ŠUME“ KOJOJ JE PRIPAO I PRELAZNI PEHAR.

VIII. ŠUMARIJADA FBiH

08. - 10.08.2023. Vlašić

Šumarijada

Program

Foto (Eko-Fis)

Foto: Bugojno danas

Foto 2. dan

Foto 1. dan

VII. ŠUMARIJADA FBiH

27. i 28.08.2021. Bos. Krupa

Šumarijada

Rezultati

Foto galerija

VI. ŠUMARIJADA FBiH
V. ŠUMARIJADA FBiH
sumarijada-logo-sm.jpg

25. - 26.08.2017. Hotel Adria Ski

Discipline

Lokalitet

Rezultati

Rezultati i bodovanje šumarskih disciplina

Foto galerija

ORGANIZATORI

ŠGD HERCEGBOSANSKE ŠUME D.O.O. KUPRES

HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO BIH

UŠIT FBIH
IV. ŠUMARIJADA FBiH
4.-5.9.2015. Bjelašnica
III. ŠUMARIJADA FBiH
3.-14.09.2013. Zenica
II. ŠUMARIJADA FBiH
10.-11.06.2011. Vlašić
I. ŠUMARIJADA FBiH

29.–30.08.2008. Sanski Most

Rezultati