SREDNJOBOSANSKE ŠUME
ŠUME SREDIŠNJE BOSNE
VIII. ŠUMARIJADA FBiH
08. - 10.09.2023. VLAŠIĆ
ŠGD HERCEGBOSANSKE ŠUME
KUPRES 2017
V. ŠUMARIJADA FBiH
25. - 26.08.2017. Hotel Adria Ski
IV Šumarijada Bjelašnica - Rezultati

Četvrta Šumarijada radnika šumarstva FBiH održana je u trajanju 4.-5.9.2015. u organizaciji Sarajevo šuma na Bjelašnici. Šumarijadu je otvorio Ministar privrede Kantona Sarajevo Muharem Šabić koji je pozdravio goste na događaju, te natjecatelje kojima je poželio puno sreće natjecateljima. Prema njegovim riječima šuma imaju neprocjenjivu vrijednost, važnost i ulogu u zaštiti od erozija, bujica, poplava, ali i povoljan utjecan na vodni režim i pročišćivanje voda. Osim toga, spomenuo je da je i najveći izvoznik u Federaciji BiH sektor prerade drveta i proizvodnja namještaja čija je sirovinska baza sektor šumarstva. Istaknuo je da trenutno u Federaciji BiH u sektoru šumarstva, prerade drveta i proizvodnji namještaja radi oko 15.000 radnika.

Nakon toga, gostima i natjecateljima se obratio i Direktor JP "Sarajevo šume" Nermin Demirović i kazao kako se Šumarijada održava svake druge godine, ali s obzirom na sve veći broj sudionika izrazio nadu da će manifestacija prerasti u tradiciju te da će se u budućnosti organizirati svake godine.


Rezultati IV Šumarijade FBiH, Bjelašnica, 4.-5.9.2015.:


Disciplina: Skok u dalj iz mjesta

 1. Žigić Admir, JP ŠPD „ZEDO Kantona" doo Zavidovići
 2. Brkić Avdo, ŠPD „Srednjobosanske šume" doo Donji Vakuf
 3. Vukadin Mijo, ŠGD „Hercegbosanske šume" doo Kupres

Disciplina: Trčanje u vreći 30 m (žene)

 1. Marié Armina, JP „Bosansko-Podrinjske šume" doo Goražde
 2. Jaganjac Alma, ŠPD „Unsko-Sanske šume" doo Bosanska Krupa
 3. Huskić Sadeta, JP ŠPD „ZEDO Kantona" doo Zavidovići

Disciplina: Trčanje u vreći50 m (muškarci)

 1. Jaganjac Jasmin, ŠPD „Unsko-Sanske šume" doo Bosanska Krupa
 2. Fulan Husein, ŠPD „Srednjobosanske šume" doo Donji Vakuf
 3. Višća Elmir, JP ŠPD „ZEDO Kantona" doo Zavidovići

Disciplina: Trčanje 400m (žene)

 1. Marić Armina, JP „Bosansko-Podrinjske šume" doo Goražde
 2. Mioč Marina, ŠGD „Hercegbosanske šume" doo Kupres
 3. Skopljak Nikolina, ŠPD „Srednjobosanske šume" doo Donji Vakuf

Disciplina: Trčanje 800m (muškarci)

 1. Krivić Mirko, ŠGD „Hercegbosanske šume" doo Kupres
 2. Ramo Beganović, ŠPD „Unsko-Sanske šume" doo Bosanska Krupa
 3. Bijelić Sifet, JP ŠPD „ZEDO Kantona" doo Zavidovići

Disciplina: Trčanje 100m (žene)

 1. Marić Armina, JP „Bosansko-Podrinjske šume" doo Goražde
 2. Zahirović Emina, ŠPD „Srednjobosanske šume" doo Donji Vakuf
 3. Paprikić Mediha, JP „Šume Tuzlanskog kantona" dd Kladanj

Disciplina: Trčanje 100 m (muškarci)

 1. Krivić Mirko, ŠGD „Hercegbosanske šume" doo Kupres
 2. Omić Mihrudin, JP ŠPD „ZEDO Kantona" doo Zavidovići
 3. Rusmir Dizdarević, ŠPD „Unsko-Sanske šume" doo Bosanska Krupa

Disciplina: Obaranje sa grede

 1. Kuštro Ilija, ŠGD „Hercegbosanske šume" doo Kupres
 2. Kerkez Edhem, ŠPD „Unsko-Sanske šume" doo Bosanska Krupa
 3. Neretljak Mahir, ŠPD „Srednjobosanske šume" doo Donji Vakuf /

Disciplina: Bacanje kugle

 1. Hujić Armin, ŠPD „Unsko-Sanske šume" doo Bosanska Krupa
 2. Jusupović Elvis, JP „Šume Tuzlanskog kantona" dd Kladanj
 3. Delija Saudin, KJP „Sarajevo-šume" doo Sarajevo

Disciplina: Gađanje vazdušnom puškom (žene)

 1. Germić Senada, JP „Bosansko-Podrinjske šume" doo Goražde
 2. Jukić Marica, FMPVŠ
 3. Ahmetagić lima, JP „Šume Tuzlanskog kantona" dd Kladanj

Disciplina: Odbojka za žene

 1. JP „Bosansko-Podrinjske šume" doo Goražde
 2. ŠPD „Unsko-Sanske šume" doo Bosanska Krupa
 3. KJP Ustanova za zaštićena prirodna područja KS

Disciplina: Šah

 1. Sejdić Enis, KJU Zaštićana prirodna područja KS
 2. Grizić Rijad, ŠPD „Srednjobosanske šume" doo Donji Vakuf
 3. Hodžić Suad, ŠPD „Unsko-Sanske šume" doo Bosanska Krupa

Disciplina: Potezanje konopca

 1. ŠPD „Srednjobosanske šume" doo Donji Vakuf
 2. JP ŠPD „ZEDO Kantona" doo Zavidovići
 3. JP „Šume Tuzlanskog kantona" dd Kladan

Disciplina: Mali nogomet (muškarci)

 1. ŠGD „Hercegbosanske šume" doo Kupres
 2. KJP „Sarajevo-šume" doo Sarajevo
 3. Utakmica nije odigrana

Disciplina: Modeliranje pilom i sjekirom

 1. Pendić Dalibor, JP ŠPD „ZE-DO Kantona" d.o.o. Zavidivići
 2. Slobodan Marković, ŠGD „Hercegbosanske šume" doo Kupres
 3. Mamukić Husein, ŠPD „Unsko-Sanske šume" doo Bosanska Krupa

Disciplina: Brzinapresjecanja Amerikankom

 1. ŠPD „Unsko-Sanske šume" doo Bosanska Krupa

- Kerkez Edhem

- Amautović Samir

2. JP ŠPD „ZE-DO Kantona" d.o.o. Zavidivići

- Alajmović Nermin

- Kovačević Munib

3. ŠPD „Srednjobosanske šume/Šume Središnje bosne" d.o.o. Donji Vakuf

-  Cvitić Anto

- Cvitić Matija

Disciplina: Prjesjecanje sjekirom

 1. Jusić Bekir, ŠPD „Unsko-Sanske šume" doo Bosanska Krupa
 2. Mulić Vahid, ŠPD „Srednjobosanske šume/Šume Središnje bosne" d.o.o. Donji Vakuf
 3. Igor Rako, ŠGD „Hercegbosanske šume" doo Kupres

POJEDINAČNI PLASMAN:

 1. Pendić Dalibor, JP ŠPD „ZE-DO Kantona" d.o.o. Zavidivići
 2. Jagodić Muhidin, JP „Šume Tuzlanskog Kantona" d.d. Kladanj
 3. Redžić Husein, ŠPD „Srednjobosanske šume/Šume Središnje bosne" d.o.o. Donji Vakuf

EKIPNO

 1. JP ŠPD „ZE-DO Kantona" d.o.o. Zavidivići
 2. ŠPD „Srednjobosanske šume/Šume Središnje bosne" d.o.o.
 3. JP „Šume Tuzlanskog Kantona" d.d. Kladanj

Zbirni rezultat natjecanja u šumarskim disciplinama - ekipno:

PREZIME I IME

OKRETANJE

MAČA

KOMBINOVANI REZ

PREREZ

TRUPCA

KRESANJE GRANA

OBARANJE NA BALON

ZASJEK I PRESJEK

UKUPNI

REZULTAT

1

SGD "Hercegbosanske šume" d.o.o. Kupres

130,50

70,50

324,70

110,00

95,00

910,00

1.640,70

2

JP ŠPD "ZE-DO Kantona" d.o.o. Zavidovići

185,50

337,50

383,25

290,00

105,00

1.410,00

2.711,25

3

JP "Bosansko-podrinjske šume" d.o.o. Goražde

141,50

81,50

420,65

230,00

50,00

975,00

1.898,65

4

Srednja škola za okoliš i drvni dizajn

117,00

244,00

337,57

175,00

30,00

1.340,00

2.243,57

5

ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o. Bosanska Krupa

136,50

51,50

381,13

260,00

55,00

1.570,00

2.454,13

6

ŠPD "Srednjobosanske šume/Šume Središnje Bosne d.o.o. Donji Vakuf

144,50

363,50

319,16

295,00

75,00

1.350,00

2.547,16

7

JP "ŠumeTuzlanskog Kantona" d.d. Kladanj

154,50

122,50

347,38

195,00

75,00

1.610,00

2.504,38

8

KJP "Sarajevo- šume"d.o.o. Sarajevo

99,00

260,50

391,51

250,00

60,00

1.110,00

2.171,01

Zbirni rezultat natjecanja u šumarskim disciplinama - pojedinačno:

PREZIME I IME OBRTANJE MAČA KOMBINIRANI REZ PREREZ TRUPACA KRESANJE GRANA OBARANJE BALON ZASJEK I PREREZ UKUPNI REZULTAT EKIPA ZBIR
1 Šavija Simo 18 70,5 117,2 50 20 240 515,70 ŠGD "Hercegbosanske šume" d.o.o. Kupres 1.640,70
2 Rako Igor 56   101,2   30 330 517,20
3 Barban Mile 56,5   106,3 60 45 340 607,80
4 Pendić Dalibor 62 126,5 104,7 115 45 500 953,20 JP ŠPD "ZE-DO Kantona" d.o.o. Zavidovići 2.711,25
5 Fatić Ešref 66 68,5 134,85 70 30 430 849,35
6 Mahmutović Hasib 57,5 142,5

143,7

105 30 430 908,70
7 Redžović Mirsad 59 81,5 141,5 85   320 687,00 JP "Bosansko-podrinjske šume" d.o.o. 1.898,65
8 Vatreš Nedžad 45   138,3 75 20 385 663,30
9 Musić Mensur 37,5   140,85 70 30 270 548,35
10 Smajić Sulejman 64 155,5 123,5 70   430 843,00 Srednja škola za okoliš i drvni dizajn 2.243,57
11 Hasić Malik 25,5 88,5 129,37 50 30 450 773,37
12 Ibričić Nermin 27,5   84,7 55   460 627,20
13 Mamukić Husein 57,5   129,9 90 45 480 802,40 ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o. Bosanska Krupa 2.454,13
14 Draganović Suvad 30,5 51,5 102,35 85 10 550 829,35
15 Palić Nijaz 48,5   148,88 85   540 822,38
16 Hodžić Muamer 49,5 166,5 90,5 85 45 450 886,50 ŠPD "Srednjobosanske šume/Šume središnje bosne" d.o.o. 2.547,16
17 Fildan Adem 46,5 81,5 117,36 100 30 360 735,36
18 Redžić Husein 48,5 115,5 111,3 110   540 925,30
19 jagodić Muhidin 44,5 82,5 111 75 30 600 943,00 JP "Šume Tuzlanskog Kantona" d.o.o. Kladanj 2.504,38
20 Hasikić Amir 57 39,5 112,88 85 45 470 809,38
21 Fočaković Imšir 53 0,5 123,5 35   540 752,00
22 Mališević Elvedin 34,5 117,5 139,8 120 10 370 791,80 KJP "Sarajevo šume" d.o.o. Sarajevo 2.171,01
23 Bureković Mumin 27,5 136,5 110,82 70 30 440 814,82
24 Jusić Fikret 37 6,5 140,89 60 20 300 564,39
VIII. ŠUMARIJADA FBiH

08. - 10.08.2023. Vlašić

Šumarijada

Program

Foto (Eko-Fis)

Foto: Bugojno danas

Foto 2. dan

Foto 1. dan

VII. ŠUMARIJADA FBiH

27. i 28.08.2021. Bos. Krupa

Šumarijada

Rezultati

Foto galerija

VI. ŠUMARIJADA FBiH
V. ŠUMARIJADA FBiH
sumarijada-logo-sm.jpg

25. - 26.08.2017. Hotel Adria Ski

Discipline

Lokalitet

Rezultati

Rezultati i bodovanje šumarskih disciplina

Foto galerija

ORGANIZATORI

ŠGD HERCEGBOSANSKE ŠUME D.O.O. KUPRES

HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO BIH

UŠIT FBIH
IV. ŠUMARIJADA FBiH
4.-5.9.2015. Bjelašnica
III. ŠUMARIJADA FBiH
3.-14.09.2013. Zenica
II. ŠUMARIJADA FBiH
10.-11.06.2011. Vlašić
I. ŠUMARIJADA FBiH

29.–30.08.2008. Sanski Most

Rezultati