BOSANSKA KRUPA 2021.
VII. ŠUMARIJADA FBiH
27. - 28.08.2021. SRC ADE
VI. ŠUMARIJADA FBiH
30. - 31.8.2019. Tuzla
Rezultati
Fotogalerija
KUPRES 2017
V. ŠUMARIJADA FBiH
25. - 26.08.2017. Hotel Adria Ski
Rezultati V. Šumarijade Federacije BiH - Kupres 2017.

Pregledano: 1945, Objavljeno 27.08.2017., Kategorija Sumarijada FBiH

V. Šumarijada Federacije BiH - Kupres 2017. je uspješno završena. Ukupni pobjednik V. Šumarijade Federacije BiH - Kupres 2017. je ekipa JP "ŠUME TUZLANSKOG KANTONA" koja je ekipni pobjednik u šumarskim disciplinama.


ŠUMARSKE DISCIPLINE


1. OKRETANJE VODILICE

1. Ivan Sliško ŠGD "HERCEGBOSANSKE ŠUME"
2. Admir Hrnjić JP "ŠUME TUZLANSKOG KANTONA"
3. Ahmet Sofić JP "ŠUME TUZLANSKOG KANTONA"

2. KOMBINIRANI PREREZ

1. Haris Šećerović JP "ŠUME TUZLANSKOG KANTONA"
2. Dalibor Pendić JP ŠPD ZENIČKO DOBOJSKOG KANTONA
3. Ahmet Sofić JP "ŠUME TUZLANSKOG KANTONA"

3. PRECIZNO PREPILJIVANJE

1. Elvedin Mališević KJP "SARAJEVO ŠUME"
2. Fedžid Bešić ŠGD "SREDNJOBOSANSKE ŠUME"
3. Admir Sloboda KJP "SARAJEVO ŠUME"

4. ZASJEK I DEFINITIVNI PRESJEK

1. Nedžad Vatreš JP "BOSANSKO-PODRINJSKE ŠUME"
2. Muarem Hodžić ŠGD "SREDNJOBOSANSKE ŠUME"
3. Vinko Čičak ŠGD "HERCEGBOSANSKE ŠUME"


5. KRESANJE GRANA

1. Dalibor Pendić JP ŠPD ZENIČKO DOBOJSKOG KANTONA
2. Admir Hrnjić JP "ŠUME TUZLANSKOG KANTONA"

3. Ahmet Sofić JP "ŠUME TUZLANSKOG KANTONA"


UKUPNO POJEDINAČNO ŠUMARSKE DISCIPLINE

1. Dalibor Pendić JP ŠPD ZENIČKO DOBOJSKOG KANTONA
2. Ahmet Sofić JP "ŠUME TUZLANSKOG KANTONA"
3. Admir Hrnjić JP "ŠUME TUZLANSKOG KANTONA"


UKUPNO EKIPNO ŠUMARSKE DISCIPLINE

1. JP "ŠUME TUZLANSKOG KANTONA"
2. ŠGD/ŠPD "SREDNJOBOSANSKE ŠUME"
3. JP ŠPD ZENIČKO DOBOJSKOG KANTONA


FAKULTATIVNE DISCIPLINE


PRESJECANJE SJEKIROM REZULTATI

1. MUSTAFA CETIN ŠGD/ŠPD SREDNJOBOSANSKE ŠUME

2. ISHAD SADIKOVIĆ ŠUME ZENIČKO DOBOJSKOG KANTONA

3. JASMIN JAGANJAC ŠPD UNSKO SANSKE ŠUME


BRZINA PRESJECANJA AMERIKANKOM REZULTATI

1. ŠUME ZENIČKO DOBOJSKOG KANTONA

2. ŠGD/ŠPD SREDNJOBOSANSKE ŠUME


MODELIRANJE MOTORNOM PILOM I SJEKIROM REZULTATI

1. MARKO BATINIĆ ŠGD HERCEGBOSANSKE ŠUME

2. SLAĐAN PENDIĆ ŠUME ZENIČKO DOBOJSKOG KANTONA

3. JUSUF DUNIĆ ŠPD UNSKO SANSKE ŠUME


SPORTSKE DISCIPLINE


1. BACANJE KUGLE REZULTATI

1.   LUDIN DELIJA                               KJP  SARAJEVO ŠUME

2.   AHMED SJEROTANOVIĆ               JP ŠPD ZDKZAVIDOVIĆI

3.   MUSTA FAZULIĆ                          ŠPD  UNSKO SANSKE ŠUME

2. SKOK U DALJ S MJESTA REZULTATI

1.  SALIH BEGZADIĆ          ŠPD ZENIČKO DOBOJSKE ŠUME

2.  ANĐELKO BRNIĆ           ŠGD HERCEGBOSANSKE ŠUME

3.  ALEN VUKOJA               ŠGD HERCEGBOSANSKE ŠUME

3. ŠAH

1.   RIJAD GRIZIĆ                   ŠGD/ŠPD SREDNJOBOSANSKE ŠUME

2.   ENIS SEJDIĆ                     USTANOVA ZA ZAŠTITNA PRIRODNA PODRUČJA SARAJEVO

3.   DRAGO ČIČAK                 ŠGD HERCEGBOSANSKE ŠUME

4. ZRAČNA PUŠKA (Ž) REZULTATI

1.   AZRA BEGANOVIĆ            ŠPD UNSKO SANSKE ŠUME

2.   SONJAT ERZIĆ                  ŠPD UNSKO SANSKE ŠUME

3.   IVANA RADIĆ                    ŠGD HERCEGBOSANSKE ŠUME

5. TRČANJE U VREĆI 20 (Ž)

1.   LEJLA BEGLERBEGOVIĆ    ŠPD UNSKO SANSKE ŠUME

2.   EMINA GRABUS                ŠGD/ŠPD SREDNJOBOSANSKE ŠUME

3.   ADELA HALILOVIĆ            UNSKO SANSKE ŠUME

 

6. TRČANJE U VREĆI 40 (M)

1.   VIDOSLAV MATIĆ       ŠGD HERCEGBOSANSKE ŠUME

2.   HUSEIN FULAN          ŠGD/ŠPD SREDNJOBOSANSKE ŠUME

3.   MIRNES BAŠIĆ           JP ŠPD ZDK ZAVIDOVIĆI

7. ATLETSKE DISCIPLINE – 100m (ž)REZULTATI

1.   AILA AJKUNIĆ          ŠGD/ŠPD SREDNJOBOSANSKE ŠUME

2.   KRISTINA BARAĆ     ŠGD HERCEGBOSANSKE ŠUME

3.   ADELA HALILOVIĆ    ŠPD UNSKO SANSKE ŠUME

 

8. ATLETSKE DISCIPLINE – 400m (Ž)REZULTATI

1.   ARMINA MARIĆ       ŠPD BOSANSKO PODRINJSKE ŠUME

2.   EMINA GRABUS      ŠGD/ŠPD SREDNJOBOSANSKE ŠUME

3.   MARTINA ŠARIĆ      ŠGD HERCEGBOSANSKE ŠUME

 

9. ATLETSKE DISCIPLINE – 800m (M)REZULTATI

1.   HARIS DŽAFO       ŠPD ZENIČKO-DOBOJSKE ŠUME

2.   MIRKO KRIVIĆ       ŠGD HERCEGBOSANSKE ŠUME

3.   ALMIR HUSKIĆ      ŠGD/ŠPD SREDNJOBOSANSKE ŠUME


10. ATLETSKE DISCIPLINE – 100m (M)REZULTATI

1.   MIRKO KRIVIĆ       ŠGD HERCEGBOSANSKE ŠUME

2.   KENAN BATAK       ŠGD/ŠPD SREDNJOBOSANSKE ŠUME

3.   HARIS DŽAFO        ŠGD ZENIČKO-DOBOJSKE ŠUME

 

11. OBARANJE S GREDE REZULTATI

1.   ILIJA KUŠTRO               ŠGD HERCEGBOSANSKE ŠUME

2.   ESAD IMAMOVIĆ          ŠGD/ŠPD SREDNJOBOSANSKE ŠUME

3.   EDIN ŠUVALIĆ              ŠPD ŠUME TUZLANSKOG KANTONA

 

12. ODBOJKA (Ž)

1.   BOSANSKO PODRINJSKE ŠUME 

2.   ŠGD/ŠPD   SREDNJOBOSANSKE ŠUME

3.   ŠUME TUZLANSKOG KANTONA

 

13. MALI NOGOMET

1.   ŠGD  HERCEGBOSANSKE ŠUME

2.   ŠGD/ŠPD  SREDNJO BOSANSKE ŠUME

3.   KJP  SARAJEVO ŠUME

 

14. POTEZANJE KONOPCA

1.   ŠGD/ŠPD  SREDNJO BOSANSKE ŠUME

2.   ŠGD  HERCEGBOSANSKE ŠUME

1.   ŠPD  UNSKO SANSKE ŠUME

 

Otvaranje VII. Šumarijade

Bosanska Krupa - 27.8.2021. 12:00

VI. ŠUMARIJADA FBiH
V. ŠUMARIJADA FBiH
sumarijada-logo-sm.jpg

25. - 26.08.2017. Hotel Adria Ski

Discipline

Lokalitet

Rezultati

Rezultati i bodovanje šumarskih disciplina

Foto galerija

ORGANIZATORI

ŠGD HERCEGBOSANSKE ŠUME D.O.O. KUPRES

HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO BIH

UŠIT FBIH
IV. ŠUMARIJADA FBiH
4.-5.9.2015. Bjelašnica
III. ŠUMARIJADA FBiH
3.-14.09.2013. Zenica
II. ŠUMARIJADA FBiH
10.-11.06.2011. Vlašić
I. ŠUMARIJADA FBiH

29.–30.08.2008. Sanski Most

Rezultati