Šumarija Drvar

Marka Oreškovića 42, 80260 Drvar

tel: +387/34 820-051
faks: +387/34 818-003
e-mail: drvar@hbsume.ba


Upravitelj Šumarije: Milan Kunić, dipl. ing.


Pomoćnik upravitelja za iskorištavanje: Goran Pejčinović, mag.ing.


Pomoćnik upravitelja za uzgoj i zaštitu: Vladimir Marčeta, dipl.ing.


Pomoćnik upravitelja za opće poslove: Sanela Miočević, mag.iur.


Šumskogospodarskopodručje „Drvarsko“ se, u današnjim granicama nalazi u sjeverno-zapadnom planinskom dijelu Bosne i Hercegovine.

Zaposjeda južnepadine planine Osječenice i Klekovače, te cijelu planinu Lunjevaču. Južni dio područja se nalazi na sjevernim padinama planine Jadovnik, a centralni dio koji se proteže pravcem sjeverozapad-jugoistok leži u dolini rijeke Unac.

U orografskomsmislu to je prostor visokih Dinarida s velikim visinskim razlikama.

Najviši vrhovinavedenih planina su: Velika Klekovača (1962m/nm), Mala Klekovača (1761m/nm), Oštrelj (1388m/nm), Javorova kosa na Osječenici s vrhovima od 1284 pa do 1444 m/nm, Modri Kuk na Jadovniku (1539m/nm) i drugi.

U prostornomsmislu šumskogospodarsko područje „Drvarsko“ se proteže na pravcu istok-zapad u dužini od 36,5 km, a na pravcu sjever-jug u dužini od 24,5 km.

ŠGP „Drvarsko“ usvom sastavu ima sljedeće gazdinske jedinice:

-„Osječenica-Drvar“ – dio

-„Klekovača-Drvar“ – dio

-„Klekovača-Repovac“ – dio

-„Kamenica-Vučjak“ – dio

-„Jadovnik-Drvar“ – dio

ukupne površinecca 41.214 ha šuma i šumskog zemljišta, kojim gazduje ŠGD „Hercegbosanske šume“ putem Šumarije Drvar.