Obavijesti
Obavijesti o licitacijama, javnoj nabavi i slično.
Predmet licitacije je prodaja jele/smreke i ogrjeva iz odjela prije izvođenja usluga sječe.

Na temelju Odluke Uprave ŠGD "Hercegbosanske šume" d.o.o. Kupres broj 01/1-291/2024. godine od 4. travnja 2024. godine, Povjerenstvo za licitaciju/javno nadmetanje – pretprodaju drvnih sortimenata:

Javno nadmetanje će se održati 07.11.2023. u sali za sastanke Direkcije sa početkom od 11:00 sati.

Licitacija će se održati 23.kolovoza 2023. godine (srijeda). 

Raspisuje se javni poziv za podnošenje ponuda za davanje u zakup po dijelovima poslovne zgrade u privredi (bivša "Tvornica namještaja i elemenata za namještaj" ) koja se vodi u posjedovnom listu br. 148 u katastarskoj općini Glamoč.

12 3 4 »
Stranica: 1 od 33
© ŠGD Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres 2021 - Sva prava pridržana