Obavijesti
Obavijesti o licitacijama, javnoj nabavi i slično.
Licitacija će se održati 08.srpnja, 2022. godine (petak).

Natječaj za prijem vježbenika u radni odnos na određeno vrijeme radi stručnoga osposobljavanja za samostalan rad

Natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme.

Javno nadmetanje će se održati 02.06.2022. u sali za sastanke Direkcije sa početkom od 11:00 sati.

Licitacija će se održati 23.svibnja, 2022. godine (ponedjeljak).

12 3 4 »
Stranica: 1 od 30
© ŠGD Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres 2021 - Sva prava pridržana