Drvar
Vijesti Šumarije Drvar
Posađeno je 18.000 sadnica bijelog bora (Pinus sylvestris). Pošumljavanje je obavljalo lokalno stanovništvo (oko 30 radnika).

Tema sastanaka je bila postupak certifikacije šuma po FSCTM standardu, te je vršeno ispitivanje mišljenja, stavova i potreba interesnih skupina.

Šumarija Drvar je od 12.04.2021. godine do 27.04.2021. godine vršila pošumljavanje na lokalitetu Crljivica u G.J. „Klekovača Drvar“ u odjelima 15 i 16.

ŠGD „Hercegbosanske šume“, Šumarija Drvar, organizirala je jednodnevni izlet na planinu Klekovaču za djecu iz vrtića „Majka hrabrost“ Drvar.

Dana 11.06.2019. godine ŠGD „Hercegbosanske šume“, Šumarija Drvar organiziralo je jednodnevni edukativni izlet na planinu Klekovaču, za učenike šestog razreda OŠ Drvar.

U sali za sastanke Šumarije Drvar u četvrtak, 09.05.2019.godine, održana je prezentacija na temu “Značaj šuma visoke zaštitne vrijednosti na području ŠGP ”Drvarsko”

U sali za sastanke Šumarije Drvar u petak, 10.05.2019.godine, održana je prezentacija na temu Obuka za rukovanje GPS-om i primjena GIS alata, kojoj su nazočili inženjeri šumarstva.

Pet kilometara od grada Drvara nalazi se izvor rijeke Bastašice. Bastašica izvire u selu Bastasi i ima kratak tok, dug oko jedan kilometar.

Dana 08.04.2019. godine u prostorijama Šumarije Drvar održan je radni sastanak na temu protupožarne zaštite.

U sali za sastanke šumarije Drvar 19.03.2019.godine održanaje prezentacija na temu: Krojenje šumskihdrvnih sortimenata, klasiranje i greške drveta.

12 3 4 »
Stranica: 1 od 4
© ŠGD Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres 2021 - Sva prava pridržana