Drvar
Vijesti Šumarije Drvar
Dana 11.06.2019. godine ŠGD „Hercegbosanske šume“, Šumarija Drvar organiziralo je jednodnevni edukativni izlet na planinu Klekovaču, za učenike šestog razreda OŠ Drvar.

U sali za sastanke Šumarije Drvar u četvrtak, 09.05.2019.godine, održana je prezentacija na temu “Značaj šuma visoke zaštitne vrijednosti na području ŠGP ”Drvarsko”

U sali za sastanke Šumarije Drvar u petak, 10.05.2019.godine, održana je prezentacija na temu Obuka za rukovanje GPS-om i primjena GIS alata, kojoj su nazočili inženjeri šumarstva.

Pet kilometara od grada Drvara nalazi se izvor rijeke Bastašice. Bastašica izvire u selu Bastasi i ima kratak tok, dug oko jedan kilometar.

Dana 08.04.2019. godine u prostorijama Šumarije Drvar održan je radni sastanak na temu protupožarne zaštite.

U sali za sastanke šumarije Drvar 19.03.2019.godine održanaje prezentacija na temu: Krojenje šumskihdrvnih sortimenata, klasiranje i greške drveta.

Proljetnice su zaštićena vrsta, glavni uzrok ugroženosti je sakupljanje u prevelikim količinama, krčenje šuma, nestanak oprašivača (pčela, bumbara), kao i zarastanje travnjaka.

Zbog velike količine snijega pristupilo se dodatnoj prehrani divljači, kako nam nalaže i zakon o lovstvu. Pravilnom prehranom bitno se mogu poboljšati uvjeti za preživljavanje divljači


Nadajmo se da će uskoro lovište s ovakvim potencijalom biti prepoznato od strane domaćih i stranih lovnih turista i koje će im pružiti nezaboravne lovačke doživljaje koje će pamtiti cijeli život.

12 3 4 »
Stranica: 1 od 4
© ŠGD Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres 2018 - Sva prava pridržana