Šumarija Tomislavgrad

Mijata Tomića 104


Tel: +387/34 352-105
Faks: +387/34 352-183
E-mail: tomislavgrad@hbsume.ba


Upravitelj šumarije Tomislavgrad: Ivan Petrović dipl.ing.šum
Tel: 034 352 183 


Pomoćnik upravitelja za iskorištavanje: Ante Tomić
 

Pomoćnik upravitelja za uzgoj i zaštitu: Nedjeljko Pokrajčić dipl.ing.šum
Tel:034 352105
E-mail: nedjeljko.pokrajcic@hbsume.ba

 

Pomoćnik upravitelja za opće poslove: Renata Perković i Nesko Selimović


Revirnik: Predrag Ćurčić šum.teh.
Tel: 034 352 105


Revirnik: Ante Tomić dipl.ing. šum
Tel: 034 352 105


Revirnik: Vinko Skočibušić šum.teh
Tel: 034 352 105

 

Lovnik: Buljan Petar
Tel: 034 352 105

ŠumarijaTomislavgrad smještena je na prostoru od 16º 54' 55“do 17º 32' 10“ istočne geografske dužine i 43º  32' 20“ do 43º 53' 10“ sjeverne geografskeširine. Granice šumarije ujedno su administrativne granice općine Tomislavgrad. Sa zapadne strane ova šumarija graniči sa šumarijom Livno, s jugozapadne strane s RH, s južne sa šumarijom Posušje, s istočne i sjeveroistočne sa šumarijom Rama i sa sjeverne sa šumarijom Kupres. Odlika čitavog prostora je izrazita visinska razvedenost. Najniži prostor počinje Viničkim poljem najnižom nadmorskom visinom  606m, dok je najvišatočka planinski vrh Mali Vis s 2 014m nadmorske visine u masivu Vran planine.

Ukupna površinakojom gospodari Šumarija Tomislavgrad iznosi 55 830,75 ha. Ukupna površina pod minama na području kojim gospodari Šumarija Tomislavgrad iznosi 1749,18 ha.

 Šumarija Tomislavgrad je podijeljena na trirevira:

-         Vran

-          Kologaj

-          Šuica.

Revir Vran činedvije gospodarske jedinice:

- G.J. Vranplanina

- G.J. Lib –Gvozd

Revir Kologajčine tri gospodarske jedinice:

-         G.J. Grabovica– Midena

-         G.J. Zavelim– Kamešnica

-         G.J. Tušnica– Kologaj

 Revir Šuica čine dvije gospodarske jedinice:

-G.J  Ljubuša

- G.J Šuica.

 Gospodarske jedinice su podijeljene na odjelei odsjeke.