U ŠGD „Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres od rujna ove godine sprovodi se Akcijski plan s ciljem zatvaranja velike nesukladnosti po FSC principu 4.2.7. Naime, prilikom prošlog redovnog nadzora od strane auditora SGS-a koji je održan u kolovozu ove godine, uočena je velika neusuglašenosti gospodarenja po FSC principima koja se odnosila na nenošenje zaštitne opreme kod djelatnika pojedinih izvođača radova. 

Dana 25. listopada 2018. očekuje nas izvanredna kontrola prilikom koje će međunarodni auditori iz SGS Qalifora provjeravati posjedovanje i ispravno nošenje nužne zaštitne opreme kod svih osoba na terenu, odnosno radilištima, što obuhvaća: sve djelatnike svih izvođača radova (sjekače, traktoriste, pomoćne radnike, radnike na izgradnji vlaka i šumskih putova i sl.), vozače kupaca koji dolaze po robu na stovarišta, kao i naše djelatnike.

Auditorima će biti ponuđeno i zatvaranja i male korektivne mjere koja se odnosila na ispravno korištenje FSC oznake u čiju svrhu su izrađeni novi otpremni iskazi za nedrvne šumske proizvode i sadni materijal.