Vijesti u kategoriji: Hrvatsko Šumarsko Društvo

Sastanak je održan 27.03.2018.god. (utorak) u Međugorju, s početkom u 11 h s temama izvješća o radu za 2017. god., izvješća Nadzornog Odbora o fin. poslovanju za 2017. god te programa rada i financijskog plana za 2018. god.

Dana 13.10.2017.god. u jutarnjim satima članovi i Uprava HŠD FBiH su krenuli na stručno-edukativnu ekskurziju prema Nacionalnom Parku Krka,, NP Kornati i Parku Prirode Telašćica.

Sjednica je održana 04.10.2017.god.(srijeda) u Čapljini, s početkom u 11.00 h, u prostorijama Motela Park-Karaotok.

Sjednica je održana 05.06.2017.god.(ponedjeljak) u Kupresu, s početkom u 11.00 h, u prostorijama Hotela Adria Ski. Na dnevnom redu su bila imenovanja predsjednika Upravnog i Nadzornog Odbora.

Treća izborna skupština HŠD BiH, održana je 01.06.2017.god. (četvrtak) u Kupresu, s početkom u 11.00 h, u prostorijama Hotela Adria-Ski.

Sastanak je održan 04.05.2017.god. (četvrtak) na Blidinju, s početkom u 11 h, u prostorijama restorana Hajdučke Vrleti.

Sa radnog sastanka Upravnog i Nadzornog Odbora Hrvatskog Šumarskog Društva (HŠD). Sastanak je održan 16.03.2017.god.(četvrtak) u Rami, s početkom u 11 h, u prostorijama Motela Rama.

28.10.2016.god. članovi i Uprava Hrvatskog Šumarskog Društva BiH su krenuli u Slavoniju u posjetu članovima Hrvatskih Šuma, Uprave Šuma Vinkovci.

Radni sastanak povjerenika podružnica, članova Upravnog odbora i članova Nadzornog Odbora Hrvatskog Šumarskog Društva (HŠD). Sastanak je održan 12.10.2016.god.(srijeda) u Busovači, s početkom u 11 h, u prostorijama Lovačkog Doma.

Sastanak je održan 22.06.2016.god.(srijeda) u Širokom Brijegu, s početkom u 11.30 h, u prostorijama Općine Široki Brijeg.
12 »
Stranica: 1 od 2