Vijesti u kategoriji: Hrvatsko Šumarsko Društvo

Sastanak je održan 05.03.2019.god. (utorak) u Donjem Vakufu, s početkom u 11 h, u prostorijama Direkcije ŠPD Šume Središnje Bosne.

Dana 28.09.2018.god.u jutarnjim satima članovi i Uprava HŠD FBiH su krenuli na stručno-edukativnu ekskurziju prema Ušću Neretve, otoku Hvaru i Dubrovniku.

Sa radnog sastanka Upravnog i Nadzornog Odbora Hrvatskog Šumarskog Društva FBiH. Sastanak je održan 19.09.2018.god.(srijeda) u Livnu, s početkom u 11.30 h, u sali za sastanke trgovačkog centra Forum.

Sastanak je održan 27.03.2018.god. (utorak) u Međugorju, s početkom u 11 h s temama izvješća o radu za 2017. god., izvješća Nadzornog Odbora o fin. poslovanju za 2017. god te programa rada i financijskog plana za 2018. god.

Dana 13.10.2017.god. u jutarnjim satima članovi i Uprava HŠD FBiH su krenuli na stručno-edukativnu ekskurziju prema Nacionalnom Parku Krka,, NP Kornati i Parku Prirode Telašćica.

Sjednica je održana 04.10.2017.god.(srijeda) u Čapljini, s početkom u 11.00 h, u prostorijama Motela Park-Karaotok.

Sjednica je održana 05.06.2017.god.(ponedjeljak) u Kupresu, s početkom u 11.00 h, u prostorijama Hotela Adria Ski. Na dnevnom redu su bila imenovanja predsjednika Upravnog i Nadzornog Odbora.

Treća izborna skupština HŠD BiH, održana je 01.06.2017.god. (četvrtak) u Kupresu, s početkom u 11.00 h, u prostorijama Hotela Adria-Ski.

Sastanak je održan 04.05.2017.god. (četvrtak) na Blidinju, s početkom u 11 h, u prostorijama restorana Hajdučke Vrleti.

Sa radnog sastanka Upravnog i Nadzornog Odbora Hrvatskog Šumarskog Društva (HŠD). Sastanak je održan 16.03.2017.god.(četvrtak) u Rami, s početkom u 11 h, u prostorijama Motela Rama.
12 3 »
Stranica: 1 od 3