Pretraga

foresteye

FSCTM certificiranje

Bacate li otpad na šumska područja?

Legislativa
Interesne skupine - Drvar
Naziv Kontakt osoba Adresa
I   LOKALNA TIJELA UPRAVE I JAVNA PODUZEĆA
Općina Drvar  Stevica Lukač-načelnik; Titova 1
Miroslav Jaglica-predsjednik vijeća
 
Koordinator MZ pri opštini Drvar Žarko Pećanac Titova 1
MZ Drvar grad  Ljiljana Radujko Kerani br. 7
MZ Vrtoče Vlatko Dodig Vrtoče
MZ Gruborski naslon   Predrag Grahovac Gruborski naslon br. 7
MZ Vidovo selo  Ratko Gvozdenović Vidovo selo
MZ Kamenica  Stevo Bursać Kamenica
MZ Mokronoge  Obrad Radić Titova 1
MZ Drvar selo  Stevo Grubor Drvar selo
MZ Podbrina Pero Bosnić Podbrina
MZ Prekaja  Vojin Broćeta Prekaja
MZ Podovi   Miroslav Simišić Podovi br. 24
MZ Poljice  Miloš Agić Poljice
MZ Zaglavica  Branislav Balaban Zaglavica
MZ Trninić brijeg Veljko Kecman Trninić brijeg bb
MZ Šipovljani  zavođe Dušanka Demir Šipovljani-Zavođe
MZ Bastasi  Vinko Kukolj Bastasi
Komunalno poduzeće Milan Dodig Titova 48
Elektroprivreda Stjepo Vukančić Titova 8
Uprava šuma Drvar Slobodan Matić Marka Oreškovića 42
Osnovna škola Drvar Jelka Danić  
Srednja škola Drvar Milan Medarević  
II   LOVAČKA DRUŠTVA
Lovačko društvo „Drvar“ Milan Kunić Titova 77
III   EKOLOŠKA I ZAVIČAJNA DRUŠTVA
Planinarsko društvo ''13 Runolista'' Igor Kunić  
Eko-turistički inkubator – ''Eko-turist'' Dušica Trninić  
IV   SPORTSKA DRUŠTVA
V   POLITIČKE STRANKE
SDP Ratko Šobot Titova 47
DNS Nikica Bosnić Titova 
SNSD Milan Kunić Danice Materić 7
VI   TURISTIČKE ZAJEDNICE
VII   OSTALE UDRUGE GRAĐANA
Sindikat radnika u drvnoj industriji Mićo Rakić  
Vijeće mladih Saša Štrbac Bihaćki put bb
VIII   MEDIJI
Radio Drvar Milovan Bijeljac Marka Oreškovića
IX   IZVOĐAČI RADOVA
Bartolović d.o.o. Mladenko Bartolović 29. Novembar bb
DIM d.o.o. Marinko Tokmakčija Pasjak bb
Gradel d.o.o. Narcis Lovrenović Vicuke Bodrože 24
Jami d.o.o. Milan Babić Podovi bb
Jasen d.o.o. Mijo Vukančić Jove Kecmana bb
Poljani d.o.o. Nela Mandić Prvomajska 80
Marin commerce d.o.o. Marko Vrhovac Titova bb
Drvo-best d.o.o. Gojko Bašić Jove Kecmana bb
Borovica d.o.o. Mladen Marković Vrtoče bb
Šuming d.o.o. Ivana Inić 4.Juli bb
X   KUPCI
Bartolović d.o.o. Mladenko Bartolović 29. Novembar bb
DIM d.o.o. Marinko Tokmakčija Pasjak bb
Gradel d.o.o. Narcis Lovrenović Vicuke Bodrože 24
Jami d.o.o. Milan Babić Podovi bb
Jasen d.o.o. Mijo Vukančić Jove Kecmana bb
Konvekta d.o.o. Nikola Materić Crnogorskih proletera 8
Kecman d.o.o. Pela Kecman Prekomorskih brigada  bb
Marin commerce d.o.o. Marko Vrhovac Titova
MIR d.o.o. Ronald Božić Sarajevska 2
Ognjište d.o.o. Vladimir Agić Poljice bb
Poljani d.o.o. Nela Mandić Prvomajska 80
Šuming d.o.o. Ivana Inić 4.Jul bb
Drvo-best d.o.o. Gojko Bašić Jove Kecmana bb
XI   ŠUMARIJA DRVAR
Sindikat uposlenika šumarije Drvar Jovica Raca Marka Oreškovića 42
Vijeće uposlenika šumarije Drvar Željko Kecman Marka Oreškovića 42

Ažurirano: veljača 2014.

eustafor

Hrvatsko Šumarsko Društvo