Interesne skupine - Drvar
Naziv Kontakt osoba Adresa

I LOKALNA TIJELA UPRAVE I JAVNA PODUZEĆA

Općina Drvar

Stevica Lukač-načelnik;

Nikica Bosnić-predsjednik vijeća

Titova 1

Koordinator MZ pri opštini Drvar

Žarko Pećanac

Titova 1

MZ Drvar grad

Ljiljana Radujko

Kerani br. 7

MZ Vrtoče

Vlatko Dodig

Vrtoče

MZ Gruborski naslon

Predrag Grahovac

Gruborski naslon br. 7

MZ Vidovo selo

Ratko Gvozdenović

Vidovo selo

MZ Kamenica

Stevo Bursać

Kamenica

MZ Mokronoge

Obrad Radić

Titova 1

MZ Drvar selo

StevoGrubor

Drvar selo

MZ Podbrina

Pero Bosnić

Podbrina

MZ Prekaja

Vojin Broćeta

Prekaja

MZ Podovi

Miroslav Simišić

Podovi br. 24

MZ Poljice

Miloš Agić

Poljice

MZ Zaglavica

Branislav Balaban

Zaglavica

MZ Trninić brijeg

Veljko Kecman

Trninić brijeg bb

MZ Šipovljanizavođe

Dušanka Demir

Šipovljani-Zavođe

MZ Bastasi

Vinko Kukolj

Bastasi

Komunalno poduzeće

Milan Dodig

Titova 48

Elektroprivreda

StjepoVukančić

Titova 8

Uprava šuma Drvar

Dragoslav Jović

Marka Oreškovića 42

Pošta Drvar

Krešimir Rajković

Titova

Osnovna škola Drvar

VukašinStojisavljević

Pionirska

Srednja škola Drvar

Dušica Trninić

Jole Marića bb

II LOVAČKA DRUŠTVA

Lovačko društvo „Drvar“

Milan Kunić

Titova 77

III EKOLOŠKA I ZAVIČAJNA DRUŠTVA

Planinarsko društvo ''13 Runolista''

Igor Kunić

Titova

Eko-turistički inkubator – ''Eko-turist''

Dušica Trninić

IV SPORTSKA DRUŠTVA

V POLITIČKE STRANKE

SNS

Miroslav Jaglica

Titova

SP

Jasna Pećanac

Titova

SDP

Ratko Šobot

Titova 47

DNS

Nikica Bosnić

Titova

SNSD

Milan Kunić

Danice Materić 7

HDZ

Stijepo Vukančić

Titova

HDZ 1990

Srećko Divković

Titova

VI TURISTIČKE ZAJEDNICE

VII OSTALE UDRUGE GRAĐANA

Sindikat radnika u drvnoj industriji

Mićo Rakić

Vijeće mladih

Sanja Galić

Bihaćki put bb

Udruženje penzionera

Slobodanka Grubor

VIII MEDIJI

Radio Drvar

Milovan Bijeljac

Marka Oreškovića

IXI ZVOĐAČI RADOVA

Bartolović d.o.o.

Mladenko Bartolović

29. Novembar bb

DIM d.o.o.

Marinko Tokmakčija

Pasjak bb

Gradel d.o.o.

Narcis Lovrenović

VicukeBodrože 24

Jami d.o.o.

Milan Babić

Podovi bb

Jasen d.o.o.

Mijo Vukančić

Jove Kecmanabb

Marin commerce d.o.o.

Marko Vrhovac

Titova bb

Borovica d.o.o.

Mladen Marković

Vrtočebb

Šuming d.o.o.

Ivana Inić

4.Juli bb

Ozon d.o.o.

Brane Balaban

Pasijakbb

Ognjište d.o.o.

Vladimir Agić

Poljicebb

Konvekta d.o.o.

Nikola Materić

Crnogorskih proletera 8

X KUPCI

TO-MA d.o.o.

Damir Ćosić

Kordunski put bb

Tibra d.o.o.

Branko Kecman

Prekomorskih brigada bb

Bartolović d.o.o.

Mladenko Bartolović

29. Novembar bb

DIM d.o.o.

Marinko Tokmakčija

Pasjak bb

Gradel d.o.o.

Narcis Lovrenović

VicukeBodrože 24

Jami d.o.o.

Milan Babić

Podovi bb

Jasen d.o.o.

Mijo Vukančić

Jove Kecmanabb

Konvekta d.o.o.

Nikola Materić

Crnogorskih proletera 8

Kecman d.o.o.

PelaKecman

Prekomorskih brigada bb

Marin commerce d.o.o.

Marko Vrhovac

Titova

MIR d.o.o.

Ronald Božić

Sarajevska 2

Ognjište d.o.o.

Vladimir Agić

Poljicebb

Šuming d.o.o.

Ivana Inić

4.Jul bb

Drvo-best d.o.o.

Gojko Bašić

Jove Kecmanabb

V&R d.o.o

Vladimir Rodić

III Krajiške br. 6

Borovica d.o.o.

Mladen Marković

Vrtočebb

Bukva komerc d.o.o.

Duško Bukva

Poljicebb

Vrelo d.o.o.

Branko Desnica

Prnjavorskabb

Poljani d.o.o.

Željka Mandić

Prvomajska 80

XI ŠUMARIJA DRVAR

Sindikat uposlenika šumarije Drvar

Jovica Raca

Marka Oreškovića 42

Vijeće uposlenika šumarije Drvar

Vladimir Marčeta

Marka Oreškovića 42