Interesne skupine - Livno

Naziv interesne grupe

Adresa

Kontakt osoba

FEDERALNE INSTITUCIJE

 

 

 Federalno ministarstvo poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva

Ul. Mehmeda Spahe 3,

71 000 Sarajevo

-

Federalna uprava za šumarstvo

Ul. Trampina 12/5,

71 000 Sarajevo

-

Federalna uprava za inspekcije - šum. inspekcija

Ul. Fehima ef. Čurčića 6,

71 000 Sarajevo

 

-

ŽUPANIJSKE INSTITUCIJE

 

 

Ministarstvo poljop. vodo. i šumarstva

Stjepana II Kotromanića bb,

80101 Livno

Ivica Brešić

Ministarstvo unutarnjih poslova (protupožarni inspektori)

Slivija Stahimira Kranjčevića bb,

80101 Livno

Zoran Mamić, Ivan Pavlinović

Inspektorat za poljoprivredu, vodoprivredu, šumarstvo i lovstvo

Župana Želimira bb

80101 Livno

Jelenko Dragojević

Uprava za šumarstvo HBŽ

Slivija Stahimira Kranjčevića bb,

80101 Livno

Nikola Babić

LOKALNA TIJELA UPRAVE

 

 

Općina Livno

(Nisu odgovorili)

 

 

Silvia Brčić

Služba za civilnu zaštitu

 

 

Katastar

 

 

PP (unijeti naziv Vaše policijske postaje)

 

 

Koordinator mjesnih zajednica pri Općini (ako postoji)

 

 

MZ (unijeti naziv  mjesne zajednice i sve ih ispod navesti)

 

 

 

MZ- Podhum

 

 

 

Miroslav Čurić

MZ- Orguz

 

 

 Božidar Kasalo

MZ- Priluka

 

 

Robert Križan

MZ- Ljubunčić

(Nisu odgovorili)

 

 

Ivan Damjanović

MZ- Zabrišće

 

 

Vlado Matić

MZ- Grad 1

(Nisu odgovorili)

 

 

Dražen

Periša

MZ- Grad 3

 

 

Davor

Miloloža

MZ- Dobro

(Nisu odgovorili)

 

 

Božo Mihaljević

VATROGASNA DRUŠTVA

 

 

Vatrogasno društvo Livno

 

 

Toni Miloloža

JAVNA PODUZEĆA

 

 

Komunalno

(Nisu odgovorili)

 

Tomislav Vrdoljak

Elektroprivreda

(Nisu odgovorili)

 

Boris Barun

Uprava šuma Livno

(Nisu odgovorili)

 

 

 

Jako Perica

OBRAZOVNE INSTITUCIJE

 

 

Šumarski fakultet

Zagrebačka 20, 71000 Sarajevo

-

LOVAČKA DRUŠTVA

 

 

Lovačka udruga „Livanjsko polje“

 

 

 

 

Tomislav Perić

EKOLOŠKA I  ZAVIČAJNA DRUŠTVA

 

 

Ekološko ribolovna udruga „Buško Blato“

(Nisu odgovorili)

 

 

 

 

Božo Pavić

Udruga za zaštitu  prirode, okoliša i promicanje kulture življenja „Lipa“

(Ugašena)

 

 

 

 

Glorija Vidović 

Ada Vujica    Katica tadić

PLANINARSKA I OSTALA SPORTSKA DRUŠTVA

 

 

Planinsko društvo  „Kamešnica“ Livno

 

 

 

Željko Puđa

OSTALE UDRUGE GRAĐANA

 

 

GSS Hercegbosanke županije

 

 

 

Marino Vidović

Kinološka udruga „Cincar“

 

 

Ivo Krezo

TURISTIČKE ZAJEDNICE

 

 

Turistička Zajednica Livno

(Ugašena)

 

 

//

 

//

POLITIČKE STRANKE

 

 

VLASNICI PRIVATNIH ŠUMA

 

 

MEDIJI

 

 

Radio Livno

(Nisu odgovorili)

 

 

Josip Teklić

IZVOĐAČI RADOVA

 

 

Jela IR d.o.o Livno

 

Ivanka Rimac

Jelena d.o.o Glamoč

(Nisu odgovorili)

 

 

 

Poljani Drvar

(Nisu odgovorili)

 

 

Željka Mandić

KUPCI DRVNIH SORTIMENATA TEHNIKE I CELULOZE

 

 

Žare d.o.o

 

Žarko Dalić

HG Eco Flame Vitez

(Nisu odgovorili)

 

 

 

 

Export Drvo

 

 

Danijel Kesten

(Nisu odgovorili)

 

 

KUPCI OGRJEVA

 

 

OSTALE INTERESNE GRUPE

 

 


Ažurirano: 18.07.2017.