U Lovištu "Vran" na području Šumarije Tomislavgrad prilikom obilaska uočeni su tragovi vozila u snijegu te ljudski trag koji je išao u smjeru gustiša. Lovnik šumarije Tomislavgrad, Mario Zvonimir Bagarić,mag.ing. ribarstva i lovstva pratio je sumnjivi trag te naišao na srndaća koji se zapleo u sajlu koju su postavili lovokradice. Pozvao je kolegu Ivana Bakovića koji je čekao kod auta. Kad je kolega došao odmah su pristupili oslobađanju srndaća što možete vidjeti u priloženom videu.

Prema tragovima, lovokradica je obišao zamku ranije kada se, na svu sreću, srndać još nije bio zapleo.

Ovakav način stjecanja divljačine najgnjusniji je čin, jer sajla ne bira ni vrstu, ni spol, ni dob životinje, a životinja ugiba u najtežim mukama. Najgori scenarij bio bi da se zaplela ženka bilo koje vrste (srna, svinja, medvjed, vuk itd.) jer ih je većina visoko gravidna u ovom razdoblju, te nose po nekoliko mladunaca ili već vode mlade.

Ovaj slučaj i njemu slični se ni u kojem slučaju ne mogu i ne smiju povezivati s lovom i lovcima jer lovac je prije svega čovjek, prirodnjak koji voli i poštuje prirodu sa svime što nam ona donosi.

Kao što je vidljivo na snimci lovci rade u korist divljači kada je god to moguće, a ovo je samo jedan od primjera.

Ovo nije prvi put da se pronalaze sajle postavljene u lovištu, a ubuduće će se tome posvetiti još više pažnje s ciljem hvatanja i kažnjavanja ovakvih primitivaca za zločine protiv prirode.