Na Kupresu je u četvrtak, 7. listopada, u hotelu Adria Ski otvorena dvodnevna konferencija „Budućnost šumarstva i prerade drva u BiH – Kupres 2021“. Konferenciju pod pokroviteljstvom ŠGD Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres, u organizaciji Gospodarske komore F BiH, Drvnog klastera Hercegovine i Hrvatskog drvnog klastera, otvorio je predsjednik Vlade Hercegbosanske županije, Ivan Vukadin.

Na samom početku konferencije prisutne predstavnike vlasti i drvoprerađivače pozdravio je predsjednik Uprave ŠGD HBŠ Mario Mašić kazavši: „Želim da danas poslušamo problematiku vezanu uz šumarstvo i nađemo rješenje tijekom panel rasprava, te da sljedeće godine pričamo o riješenim problemima na području BiH, jer nekoliko županija u FBiH, za razliku od Hercegbosanske županije, nema usvojen Zakon o šumama“.

Bitno je stvoriti uvjete kako bi drvoprerađivači mogli ići prema naprijed, rekao je predsjednik Vlade HB županije Ivan Vukadin u svom obraćanju, te dodao kako je potrebno razmišljati o dodatnom napretku u smislu još bolje finalizacije proizvodnje.

„Ovakva druženja su nam prijeko potrebna naročito na Kupresu jer naša županija na šumi gradi i vidi svoju budućnost. Smatram da bi i drvoprerađivači na šumi trebali vidjeti budućnost ovog prostora“, kazao je Vukadin.

Tijekom dva dana raspravljalo se o aktualnim temama kao što su tržišna kretanja, cijene drvnih sortimenata, tehnološki razvoj i primjena inovacija u sektoru. Govorilo se i o biomasi i energiji iz drva, šumskim požarima i razminiranju, kvalitetnoj i obrazovanoj radnoj snazi, te su izneseni primjeri dobre prakse u okruženju.

 

Foto galerija

konferencija_kupres_2021_1.jpgkonferencija_kupres_2021_2.jpgkonferencija_kupres_2021_3.jpgkonferencija_kupres_2021_4.jpgkonferencija_kupres_2021_5.jpgkonferencija_kupres_2021_6.jpgkonferencija_kupres_2021_7.jpgkonferencija_kupres_2021_8.jpgkonferencija_kupres_2021_9.jpgkonferencija_kupres_2021_10.jpgkonferencija_kupres_2021_11.jpgkonferencija_kupres_2021_12.jpgkonferencija_kupres_2021_13.jpgkonferencija_kupres_2021_14.jpgkonferencija_kupres_2021_15.jpgkonferencija_kupres_2021_16.jpgkonferencija_kupres_2021_17.jpgkonferencija_kupres_2021_18.jpgkonferencija_kupres_2021_19.jpgkonferencija_kupres_2021_20.jpgkonferencija_kupres_2021_21.jpgkonferencija_kupres_2021_22.jpgkonferencija_kupres_2021_23.jpgkonferencija_kupres_2021_24.jpgkonferencija_kupres_2021_25.jpgkonferencija_kupres_2021_26.jpgkonferencija_kupres_2021_27.jpgkonferencija_kupres_2021_28.jpgkonferencija_kupres_2021_29.jpgkonferencija_kupres_2021_30.jpgkonferencija_kupres_2021_32.jpgkonferencija_kupres_2021_33.jpg