Dana 13.05.2022. godine je uspješno završeno pošumljavanje u organizaciji Šumarije Tomislavgrad.

Pošumljavanje je počelo 19.04.2022. Ukupan broj prijavljenih radnika za pošumljavanje bio je 89, a na pošumljavanje ih je došlo 80. Radilo se pošumljavanje i popunjavanje prethodno pošumljenog područja.

Površina novo pošumljenog područja je 30 ha, a površina gdje se popunjavalo prethodno pošumljeno područje je 200-tinjak ha. Lokaliteti su Orlovka i Trolokve, a nalaze se u odjelima 32, 78, 79, 80 i 81 na Ljubuši.

Ukupno je posađena 217.781 sadnica, od čega je na novo pošumljavanje otišlo 67.000 sadnica.

Kulture koje su posađene:

  • Crni bor (Pinus nigra) - 74 090 sadnica
  • Bijeli bor (Pinus sylvestris) - 78 300 sadnica
  • Munika (Pinus heldreichii) - 64 500 sadnica
  • Gorski javor (Acer pseudoplatanus) - 891 kom.

 

Foto galerija

posumljavanje-tomislavgrad-13.5.2022.-1.jpgposumljavanje-tomislavgrad-13.5.2022.-2.jpgposumljavanje-tomislavgrad-13.5.2022.-3.jpgposumljavanje-tomislavgrad-13.5.2022.-4.jpgposumljavanje-tomislavgrad-13.5.2022.-5.jpgposumljavanje-tomislavgrad-13.5.2022.-6.jpg