Služba  Lova i Ekologije zajedno sa službom Graditeljstva i Razvoja izradila je ovaj projekt - REVIVITALIZACIJA TRI IZVORA (BUNARI , KORITA  I  BEGOVAČA) u Šumariji  Livno, G.J. Golija, odjel: 48 i 87 te G.J. Krug planina, odjel  49.

Prijavili smo se na natječaj za dodjelu sredstava za realizaciju projekata iz područja zaštite okoliša  u Federalnom Fondu za zaštitu okoliša u Federaciji  BiH koji je bio objavljen  13.10.2017. u službenim novinama Federacija BiH.

Upravni odbor je donio odluku da će sufinancirati aktivnosti na realizaciji  projekta u  iznosu do  40.000,00 KM, a ostalo će sufinancirati ŠGD „Hercegbosanske šume„ d.o.o. Kupres.

Dobili smo Suglasnost od Općine Livno i u tijeku je raspisivanje javnog poziva za dobivanje izvođača za realizaciju ovog projekta.

Cilj projekta

Osnovni cilj projekta je vraćanje u funkciju prirodnih izvorišta koja se nalaze na lokalitetu  GJ  Golije,odjel 48 i 87 te G.J. Krug planina, odjel  49. Šumarija LIVNO  a u narodu poznati pod nazivom. KORITA, BUNARI I BEGOVAČA.

U proteklom periodu zbog smanjenja broja kako stanovništva tako i stoke došlo je do devastacije spomenutih izvora (devastacija od čovjeka  i zarastanje  od biljnih vrsta ) te je primijećeno znatno gubljenje vode  (smanjenje kapaciteta izvora ) te postoji realna opasnost da u narodnom periodu ih zauvijek izgubimo ukoliko ne dođe do  brze stručne i učinkovite intervencije čovjeka  za njihovo očuvanje.

Kako su spomenuti prirodno izvori jedini opskrbljevači pitkom vodom na inače sušnom terenu u ovoj G.J. Golija to su od vitalnog značaja za opstanak na ovom području kako za čovjeka tako za domaće (divlje konje) i ostalo te divlje životinje, i ukupne autohtone  biljne  zajednice.

Veliki broj ljudi, tokom vegetacijske sezone dolazi na prostor lovišta i provodi dosta vremena u sakupljanju ljekovitog bilja i šumskih plodova.

Šef službe Lova I Ekologije
Petar  Gelo  dipl.ing.šum.

projekt_tri_izvora_2018.gif