Hrvatsko Šumarsko Društvo
Sastanak je održan 10.11.2022. god. (četvrtak) na Kupresu, s početkom u 11.00 h, u sali za sastanke Hotela Jezero.

U petak 23.09.2022. god. je u Mađarsku na stručno-edukativnu ekskurziju otputovalo 35 članova Hrvatskog Šumarskog Društva FBiH.

Sastanak je održan 27.04.2022.god. (srijeda) na Blidinju, s početkom u 11.00 h, u sali za sastanke Hotela Hajdučke Vrleti.

Sastanak je održan 09.09.2021.god. (četvrtak) u Kupresu, s početkom u 11.00 h, u sali za sastanke Hotela Jezero.

Sastanak je održan 01.06.2021.god. (utorak) u Livnu, s početkom u 11.00 h, u sali za sastanke trgovačkog centra Forum.

Održane sjednice Upravnog i Nadzornog Odbora Hrvatskog Šumarskog Društva (HŠD) u prostorijama Direkcije Kupres telefonskim putem 27.11.2020

Sa sjednice Upravnog i Nadzornog Odbora Hrvatskog Šumarskog Društva (HŠD) u prostorijama Direkcije Kupres održanoj telefonskim putem 09.04.2020.g. u 11 h.

Skupština je održana 12.11.2019.god.(utorak) u Tomislavgradu, s početkom u 11 h, u prostorijama Šumarske Kuće u Grlima.

U petak 27.09.2019.godine je u Crnu Goru na stručno-edukacijsku ekskurziju otputovalo 60 članova Hrvatskog Šumarskog Društva F BiH. Bogat je i raznovrstan program ove zanimljive ekskurzije.

Sastanak je održan 27.08.2019.god.(utorak) na Blidinju, s početkom u 11 h, u prostorijama restorana Hajdučke Vrleti.

12 3 4 »
Stranica: 1 od 4
© ŠGD Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres 2021 - Sva prava pridržana