Hrvatsko Šumarsko Društvo
Sastanak je održan 01.06.2021.god. (utorak) u Livnu, s početkom u 11.00 h, u sali za sastanke trgovačkog centra Forum.

Održane sjednice Upravnog i Nadzornog Odbora Hrvatskog Šumarskog Društva (HŠD) u prostorijama Direkcije Kupres telefonskim putem 27.11.2020

Sa sjednice Upravnog i Nadzornog Odbora Hrvatskog Šumarskog Društva (HŠD) u prostorijama Direkcije Kupres održanoj telefonskim putem 09.04.2020.g. u 11 h.

Skupština je održana 12.11.2019.god.(utorak) u Tomislavgradu, s početkom u 11 h, u prostorijama Šumarske Kuće u Grlima.

U petak 27.09.2019.godine je u Crnu Goru na stručno-edukacijsku ekskurziju otputovalo 60 članova Hrvatskog Šumarskog Društva F BiH. Bogat je i raznovrstan program ove zanimljive ekskurzije.

Sastanak je održan 27.08.2019.god.(utorak) na Blidinju, s početkom u 11 h, u prostorijama restorana Hajdučke Vrleti.

Sastanak je održan 05.03.2019.god. (utorak) u Donjem Vakufu, s početkom u 11 h, u prostorijama Direkcije ŠPD Šume Središnje Bosne.

Dana 28.09.2018.god.u jutarnjim satima članovi i Uprava HŠD FBiH su krenuli na stručno-edukativnu ekskurziju prema Ušću Neretve, otoku Hvaru i Dubrovniku.

Sa radnog sastanka Upravnog i Nadzornog Odbora Hrvatskog Šumarskog Društva FBiH. Sastanak je održan 19.09.2018.god.(srijeda) u Livnu, s početkom u 11.30 h, u sali za sastanke trgovačkog centra Forum.

Sastanak je održan 27.03.2018.god. (utorak) u Međugorju, s početkom u 11 h s temama izvješća o radu za 2017. god., izvješća Nadzornog Odbora o fin. poslovanju za 2017. god te programa rada i financijskog plana za 2018. god.

12 3 »
Stranica: 1 od 3
© ŠGD Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres 2018 - Sva prava pridržana