Kao posljedica jakog antropogenog utjecaja, požara te klimatskih prilika velike površine su degradirane i bez šumskog pokrova. Od početka važenja aktualne Osnove gospodarenja tj. od 01.01.2002 god. Šumarija Livno je izvršila pošumljavanje na površini od 288,37 ha. Od šumskih vrsta drveća za pošumljavanje su korištene sadnice običnog bora (2+2), crnog bora (2+1), smreke (2+2), javora i jasena (2+0).
Sadnja se vršila riperanjem u redove jer je taj način pošumljavanja pokazao odlične rezultate s obzirom na primanje sadnica (oko 99% primljenih sadnica) i jako ekonomičan jer nije bilo potrebno dodatno popunjavanje. Pošumljavanje je vršeno u jesen jer se jesenska sadnja pokazala uspješnijom od proljetne. Sadni materijal se nabavlja iz rasadnika Pržine.

Pošumljavanje u redove na Tušnici riperanjem