Potrebno je podnijeti Zahtjev za sječu Upravi za šumarstvo u Livnu te priložiti posjedovni list te kopiju plana/skicu posjeda. Zatim Uprava za šumarstvo traži Suglasnost za sječu od ŠGD „Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres, tj. očitovanje da se Vaša parcela ne nalazi na području kojim gospodari ŠGD „Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres. Iz Službe za uređivanje šuma će Vas kontaktirati geodeti te se izlazi na lice mjesta. Ukoliko se utvrdi da Vaš posjed nije na području kojim gospodari ŠGD HBŠ, šalje se Suglasnost za sječu Upravi za šumarstvo te postupak ide dalje.

Preporuka je pokrenuti vanparnični postupak uređenja međa koji je najefikasniji i najjeftiniji, a riješit će Vaš problem.

 

Obilaskom svoje parcele primjetio/la sam da je:

  • protupravno izvršena sječa od strane ŠGD „Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres
  • da je doznačena šuma na mojoj parceli od strane ŠGD „Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres
  • protupravno napravljen put/vlaka preko moje parcele od strane ŠGD „Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres

Zbog zastarjelih katastarskih planova, moguće je da je Vaša parcela nenamjerno oštećena od strane ŠGD „Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres. Ukoliko primijetite bilo što od navedenog, u Šumariji na čijem je području gospodarenja šteta počinjena, ispunite Obrazac za prigovor u slučaju sumnje u povredu privatnog posjeda od strane ŠGD „Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres, priložite posjedovni/vlasnički list* te kopiju plana/skicu posjeda te osobno odnesite u Šumariju ili poštom pošaljite na adresu:

ŠGD „Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres
Splitska bb, 80 320 Kupres
Direkcija društva
Služba za uređivanje šuma

                Dokumentaciju možete dostaviti i na e-mail adresu: marijan.lozancic@hbsume.ba  

* U općinama Drvar, Bosansko Grahovo i Glamoč ne može se izvaditi vlasnički list, te ga stoga nije moguće ni priložiti uz zahtjev       

U kratkom roku ćete biti kontaktirani te će se izlaskom na lice mjesta utvrditi činjenično  stanje te će Vam, ukoliko ste oštećeni, biti predložen odštetni iznos.

Ispunite Zahtjev za postavljanje graničnih oznaka, priložite vlasnički/posjedovni list te kopiju plana/skicu posjeda te ćete biti kontaktirani od strane Službe za uređivanje šuma za izlazak na lice mjesta. Napominjemo da morate poznavati granice vlastite parcele. Prilikom postavljanja graničnih oznaka, svi posjednici koji su navedeni u Posjedovnom listu, moraju prisustvovati ili dostaviti punomoć osobi koja ih zastupa.

Svi postupci, način i kriteriji po kojima će se postavljanje, obnavljanje i održavanje graničnih oznaka obavljati u ŠGD „Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres, način postupanja ukoliko dođe do povrede privatnog posjeda od strane poduzeća te postupci, način i kriteriji sporazumnog korištenja privatnog zemljišta od strane Društva, su definirani Pravilnikom o obilježavanju granica državnih šuma u ŠGD „Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres, postupanju prilikom povrede privatnog posjeda i korištenja privatnog zemljišta.

 Za sve upite i prijedloge smo na raspolaganju te nas slobodno kontaktirajte.

  • Rukovoditelj službe za uređivanje šuma: Marijan Lozančić, dipl.ing.šumarstva
  • Kontakt: +387 63/480-732
  • e-mail: marijan.lozancic@hbsume.ba