Radni sastanak HŠD-a u Grlima, Tomislavgrad (12.05.2016.)

Pregledano: 7737, Objavljeno 13.05.2016., Kategorija Hrvatsko Šumarsko Društvo

 

Sa radnog sastanka povjerenika Hrvatskog Šumarskog Društva BiH (HŠD).

Sastanak je održan 12.05.2016.god.(četvrtak) u Tomislavgradu, s početkom u 10 h, u prostorijama Šumarske Kuće u Grlima.

Sjednici su prisustvovali:

           1. Petar Gelo, dipl.ing.- Predsjednik HŠD 

           2. Jozo Lozančić, dipl.ing.-Povjerenik HŠD za Direkciju Kupres

           3. Sanja Jukić,dipl.ing.- Povjerenik HŠD za Šumariju Glamoč 

           4. Goran Pejčinović,dipl.ing.- Povjerenik HŠD za Šumariju Drvar 

           5. Ivica Grgić,dipl.ing.- Povjerenik HŠD za Šumariju Bosansko Grahovo 

           6. Kazimir Mioč,dipl.ing.- Povjerenik HŠD za Šumariju Kupres 

           7. Davor Mioč, ing.šum.- Povjerenik HŠD za Šumariju Livno 

           8. Ante Tomić,dipl.ing.- Povjerenik HŠD za Šumariju Tomislavgrad

       9. Draško Džaja, šum.teh. - Povjerenik HŠD za Županijsku Upravu za šumarstvo

          10. Nedjeljko Pokrajčić, dipl.ing.- Član Nadzornog Odbora HŠD

          11.Marko Zorić, mag.nov. Tajnik HŠD

        

Odsutni: Tihana Krželj, dipl.ing.( Povjerenik HŠD za Rasadnik Pržine)

Uz ispriku javila da neće doći.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i    r e d

  1. Izvješće o radu HŠD u 2015.god.( Financijsko izvješće, bilanca stanja na dan 31.12.2015.god., bilanca uspjeha na dan 31.12.2015.god., izvješće o gotovinskim tokovima za 2015.god.)
  2. Izvješće Nadzornog Odbora o financijskom poslovanju HŠD za 2015.god.
  3. Program rada HŠD za 2016.god.
  4. Financijski plan prihoda i rashoda HŠD za 2016.god.
  5. Informacija o prednacrtu Federalnog zakona o šumama iz prosinca 2015.god.
  6. Razno

 

1. Izvješće o radu HŠD u 2015.god.( Financijsko izvješće, bilanca stanja na dan 31.12.2015.god., bilanca uspjeha na dan 31.12.2015.god., izvješće o gotovinskim tokovima za 2015.god.)

Predsjednik Petar Gelo je prikazao prihode i rashode, pojasnio odakle dolaze prihodi HŠD, koliko HŠD trenutačno ima članova itd. Naglašava da je najveći dio prihoda potrošen na poklone članovima HŠD (lovački noževi i baterijske svjetiljke), ali da HŠD nikom nije dužno, te da posluje likvidno.

Prva točka dnevnog reda jednoglasno usvojena.

2. Izvješće Nadzornog Odbora o financijskom poslovanju HŠD za 2015.god.

Predsjednik je obavijestio povjerenike da su on, Jozo Lozančić i tajnik Marko Zorić prisustvovali sastanku u Mostaru u 3.mjesecu, i da je na tom sastanku potpisano izvješće nadzornog odbora, te da je nadzorni odbor zadovoljan poslovanjem Hrvatskog Šumarskog Društva BiH.

Druga točka dnevnog reda jednoglasno usvojena.

3. Program rada HŠD za 2016.god.

Predsjednik Petar Gelo je naglasio da je u 2016.god. najbitnije organizirati Skupštinu HŠD, te da bi bilo najbolje da se ona održi u prvoj polovici godine. Prije skupštine treba održati još par sastanaka, da se dogovore detalji oko održavanja, da se popuni članstvo itd.

Za riječ se javio Nedjeljko Pokrajčić, te je predložio da HŠD organizira nekakvo putovanje, posjetu Hrvatskim Šumama ili slično. Svi se slažu s prijedlogom, a Davor Mioč naglašava da ako nemamo dovoljno novaca u proračunu, da možemo privatno nadoplatiti koliko je potrebno, ali da se putovanje održi. Sanja Jukić dodaje da broj putnika treba računati po postotku članova HŠD u pojedinim šumarijama.

Nedjeljko Pokrajčić predlaže da HŠD pokrene neki svoj list,bilten, koji bi izlazio bar jednom godišnje, te da bi HŠD trebalo imati svoj službeni dan, kada bi slavili obljetnicu.

Prijedlozi su prihvaćeni i zadužuju se predsjednik i tajnik HŠD da malo provjere informacije o putovanjima i nađu destinaciju na koju bi mogli ići.

Također zadužuje se tajnik Marko Zorić da svim povjerenicima pošalje kopiju statuta HŠD, da mogu pripremiti izmjene do održavanja Skupštine HŠD.

Treća točka dnevnog reda jednoglasno usvojena.

4. Financijski plan prihoda i rashoda HŠD za 2016.god.

Predsjednik Petar Gelo napominje da bi se mogli povećati prihodi iz članarina pridobivanjem novih članova, te da je trenutno najbitnija stavka pridobivanje članova iz Srednjebosanskih Šuma, čije potpisivanje bi trebala obaviti Ljiljana Petrović. To je bitna stavka, jer kada se to obavi moći ćemo održati Skupštinu HŠD.

Predsjednik predlaže da se ovaj mjesec prikupi prvi dio godišnje članarine ( 20 KM ).

Svi se slažu s prijedlogom

Četvrta točka dnevnog reda jednoglasno usvojena.

5. Informacija o prednacrtu Federalnog zakona o šumama iz prosinca 2015.god.

Predsjednik pojašnjava povjerenicima kako izgleda najnoviji prijedlog zakona o šumama, te kaže kako je najvažnija točka prelazak zaštite šuma iz županijske uprave za šumarstvo u ŠGD poduzeća.

Davor Mioč dodaje da mi kao HŠD ne bi  trebali samo ukazivati na pogreške u zakonu, nego bi odmah trebali davati prijedloge rješenja za koja mislimo da su najprihvatljivija i najbolja.

Zadužuje se predsjednik da organizira tematsku sjednicu u kojoj će tema biti samo zakon u šumama, te povjerenici da na tu sjednicu donesu svoje prijedloge o novom zakonu.

Peta točka dnevnog reda usvojena jednoglasno.

6.Razno.

Predsjednik je predložio imenovanje Gorana Pejčinovića za novog povjerenika HŠD za Šumariju Drvar.

Svi su prihvatili prijedlog.

Šesta točka dnevnog reda usvojena jednoglasno.

Radni sastanak je završio u 13 h.

 

Zapisnik napravio

 

 

Marko Zorić, mag.nov.

M. P.

Petar Gelo,dipl,ing.šum.

Tajnik HŠD

 

Predsjednik HŠD