Održan radni sastanak HŠD-a u Širokom Brijegu

Pregledano: 4674, Objavljeno 24.06.2016., Kategorija Hrvatsko Šumarsko Društvo

  

Z A P I S N I K

 

Sa radnog sastanka s povjerenicima podružnica, te  Upravnog i Nadzornog odbora Hrvatskog Šumarskog Društva BiH (HŠD).

Sastanak je održan 22.06.2016.god.(srijeda) u Širokom Brijegu, s početkom u 11.30 h, u prostorijama Općine Široki Brijeg.

Na sjednicu su pozvani:

           1. Petar Gelo, dipl.ing.- Predsjednik HŠD 

           2. Slavica Perlić, dipl.ing.-Član Upravnog Odbora HŠD

           3. Slavko Batinić, dipl.ing.- Član Upravnog Odbora HŠD 

           4. Marija Zadro, dipl.ing.- Povjerenica podružnice HŠD 

           5. Branka Stojkić, dipl.ing.- Povjerenica podružnice HŠD 

           6. Davor Mioč, dipl.ing.- Povjerenik podružnice HŠD 

           7. Ante Tomić, dipl.ing.- Povjerenik podružnice HŠD

           8. Ivica Jurić, mr.-Predsjednik Nadzornog Odbora HŠD

           9. Ljubo Rezo, dipl.ing.- Član Upravnog Odbora HŠD

           10. Ile Mihaljević, dipl.ing.- Član Upravnog Odbora HŠD

           11. Ivica Akrap, dipl.ing.- Član Upravnog Odbora HŠD

           12. Jozo Lozančić,dipl.ing.- Član Upravnog Odbora HŠD

           13. Ljiljana Petrović, dipl.ing.-Član Nadzornog Odbora HŠD

           14. Nedjeljko Pokrajčić, dipl.ing.- Član Nadzornog Odbora HŠD 

           15.Marko Zorić, mag.nov. Tajnik HŠD

        

Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i    r e d

  1. Izvješće o dosadašnjem članstvu HŠD.
  2. Priprema za održavanje predstojeće godišnje skupštine HŠD.
  3. Izvješće o aktivnostima vezanim za donošenje Federalnog prednacrta zakona o šumama iz svibnja 2016.god. i prijedlog amandmana na ovaj nacrt.
  4. Razno.

1. Izvješće o dosadašnjem članstvu HŠD.

Tajnik Marko Zorić je podnio izvješće o članstvu HŠD, naglasio da rapidno raste broj članova i da trenutno HŠD ima 202 člana koji redovno uplaćuju članarinu i ostale obveze koje su im dane.

Podjela članova je ovakva:

Hercegbosanska Županija - 140 članova

Središnja Bosna - 34 člana

Hercegovina - 28 članova

Napomenuo je da je Ljiljana Petrović poslala faksom imena i JMBG-ove članova iz ŠPD Šume Središnje Bosne, te da su isti redovno uplatili članarinu za prvu polovicu 2016.good.

Prva točka dnevnog reda jednoglasno usvojena.

2. Izvješće o aktivnostima vezanim za donošenje Federalnog prednacrta zakona o šumama iz svibnja 2016.god. i prijedlog amandmana na ovaj nacrt

Predsjednik Petar Gelo još jednom naglašava da se skupština HŠD mora održati ove godine. Na pitanje prisutnih zašto već nismo održali skupštinu predsjednik odgovara da se čekala potvrda članova iz ŠPD Šume Središnje Bosne, ali sada je i to riješeno tako da se skupština može početi organizirati.

Malo se vodila rasprava oko broja zastupnika Skupštine, jer je Davor Mioč napomenuo da možda sistem ˝5 članova daje 1 zastupnika˝ i nije najbolji, jer se brzo povećava broj članova HŠD pa bi moglo biti previše zastupnika.

Zaključili su da će svatko do sljedećeg sastanka razmotriti najbolju mogućnost za novi sistem biranja zastupnika u Skupštini i svoj prijedlog donijeti na taj sastanak.

Također, zadužuje se tajnik da svim članovima Nadzornog i Upravnog odbora pošalje pravilnik o radu HŠD, važeći Statut HŠD iz 2000.godine, te radnu verziju statuta iz 2011.godine.

Druga točka dnevnog reda jednoglasno usvojena.

3. Izvješće o aktivnostima vezanim za donošenje Federalnog prednacrta zakona o šumama iz svibnja 2016.god. i prijedlog amandmana na ovaj nacrt.

Predsjednik uvodi prisutne u najnoviji Federalni prednacrt zakona o šumama, kaže kako je on dosta zadovoljan ovim prednacrtom i da je u njemu uvaženo dosta primjedbi koje je HŠD dalo nakon prošlog sastanka u Mostaru.

Nakon duge rasprave svih prisutnih, dogovorene su nove primjedbe HŠD na prednacrt ovog zakona, te ih iznosim:

Primjedbe na članak br.11.:

Stavka 8. istog članka da glasi:

Korisnici šuma dužni su godišnje izdvajati naknadu u iznosu 0,1 % od ukupnog prihoda ostvarenog prodajom drveta i nedrvnih šumskih proizvoda na namjenski račun proračuna županije radi financiranja nadzora nad izradom šumskogospodarskih osnova za državne šume.

Primjedbe na članak br.32. i 33.:

Nakon detaljne analize mišljenja smo da su sada ovi članci dobro riješeni i slažemo se s njima u potpunosti.

Primjedbe na članak br.53.:

Umjesto sadašnjeg prijedloga stavke 6 ovog članka predlažemo sljedeći: Vlada Županije ugovorom prenosi poslove gospodarenja nad državnim šumama šumskoprivrednim društvima na period od 10 godina. Šumskoprivredno društvo ne može gospodariti šumama bez zaključenog ugovora o prinosu poslova gospodarenja i bez ispunjenih drugih uvjeta propisanih odredbama ovog zakona. Obveze korisnika šuma ostaju iste kao što su i navedene.

Primjedbe na članak br.67.:

U ovom članku stavke 2 i 3 se OBAVEZNO moraju brisati.

Primjedbe na članak br.69.:

Stavka 3 ovog članka se također mora brisati.

Primjedbe na članak br.70.:

Stavka 3 ovog članka trebala bi glasiti: Naknada iz stavke 1. ovog članka uplaćuje se u sljedećim postocima:

a) 20% na namjenski račun proračuna Federacije BiH.

b) 20% na namjenski račun proračuna Županije na čijem je području prihod ostvaren.

c) 60% na namjenski račun gospodarskog društva za financiranje rada čuvarskih službi.

Primjedbe na članak br.72.:

Stavka 2 ovog članka glasi: Iz namjenskih sredstava budžeta kantona može se sufinancirati rad čuvarske službe.

Mislimo da ovo nije dobro jer treba odrediti točni postotak financiranja, a naš prijedlog je: 60 % iz ukupno prikupljenih sredstava.

Treća točka dnevnog reda jednoglasno usvojena.

4. Razno.

Tekuća pitanja

Četvrta točka dnevnog reda jednoglasno usvojena.

 

Radni sastanak je završio u 13.30 h.

 

Zapisnik napravio

 

 

Marko Zorić, mag.nov.

M. P.

Petar Gelo,dipl,ing.šum.

Tajnik HŠD

 

Predsjednik HŠD