Radni sastanak HŠD-a u Busovači (12.10.2016.)

Pregledano: 3177, Objavljeno 14.10.2016., Kategorija Hrvatsko Šumarsko Društvo

Broj: 01-30/16
Datum: 12.10.2016.god
Mjesto: Busovača
Z A P I S N I K

Sa radnog sastanka povjerenika podružnica, članovima Upravnog odbora i članovima Nadzornog Odbora Hrvatskog Šumarskog Društva (HŠD).
Sastanak je održan 12.10.2016.god.(srijeda) u Busovači, s početkom u 11 h, u prostorijama Lovačkog Doma.
Sjednici su prisustvovali:
          1. Petar Gelo, dipl.ing.- Predsjednik HŠD
          2. Ivica Akrap,dipl.ing.-Član Upravnog Odbora HŠD
          3. Jozo Lozančić,dipl.ing.- Povjerenik HŠD
          4. Ljiljana Petrović,dipl.ing.- Član Nadzornog Odbora HŠD
          5. Nedo Pokrajčić,dipl.ing.- Član Nadzornog Odbora HŠD
          6. Ante Tomić,dipl.ing.- Povjerenik HŠD
          7. Davor Mioč,ing.šum.- Povjerenik HŠD
          8. Sanja Jukić,dipl.ing.- Povjerenik HŠD
          9. Ivica Grgić, dipl.ing - Povjerenik HŠD
          10.Jako Čavara, dipl.ing.šum.-Povjerenik HŠD
          11.Danica Cigelj,mr.sc.dipl.ing.šum.-Povjerenik HŠD
          12.Marko Zorić,mag.nov.-Tajnik HŠD
          13.Zoran Marić, dipl.ing.-Povjerenik HŠD
       
Za sjednicu predlažem sljedeći
D n e v n i    r e d
1. Izvješće o dosadašnjem članstvu HŠD.
2. Izvješće o financijskom poslovanju za 01.01.2016-30.06.2016.god
3. Priprema za održavanje predstojeće godišnje Skupštine HŠD.
4. Priprema za stručnu i povijesnu ekskurziju u Hrvatsku, Vukovar 28-29.10.2016.god
5. Izvješće o aktivnostima vezanim za donošenje Federalnog prednacrta zakona o šumama (svibanj 2016.) i prijedlog amandmana na ovaj prednacrt.
6. Razno.


1. Izvješće o dosadašnjem članstvu HŠD.
Tajnik HŠD Marko Zorić je podnio izvješće o dosadašnjem članstvu, rekao da HŠD trenutno ima 205 članova koji redovno plaćaju članarinu, te iznio podjelu tih članova po podružnicama.
Također je naglasio da svi članovi imaju iskaznice HŠD osim nekih članova iz Šuma Srednje Bosne, čiji je povjerenik Ljiljana Petrović.
Predsjednik Petar Gelo je zadovoljan izvješćem, te zadužuje Ljiljanu Petrović da uslika svoje članove podružnice i pošalje slike tajniku HŠD da se naprave iskaznice tim članovima.
Prva točka dnevnog reda jednoglasno usvojena.

2. Izvješće o financijskom poslovanju za 01.01.2016-30.06.2016.god.
Predsjednik Petar Gelo je iznio izvješće o financijskom poslovanju HŠD. Naglasio da je vrlo zadovoljan sa financijama HŠD.
Za riječ se javio Ivica Akrap i pitao što je sa ugovorima HŠD sa gospodarskim društvima iz Hercegovine, i zašto se ne realiziraju.
Predsjednik odgovorio da je u tim firmama vrlo loša financijska situacija, te da se ti ugovori još ne mogu realizirati.
Druga točka dnevnog reda jednoglasno usvojena.

3. Priprema za održavanje predstojeće godišnje Skupštine HŠD.
Predsjednik kaže da će ova skupština biti treća po redu skupština HŠD, te da treba održati još jedan sastanak prije Skupštine, na kojem će se dogovoriti svi detalji.¸
Jako Čavara se javlja za riječ i predlaže da se svima prisutnima na sastanku dostave materijali za skupštinu.
Zadužuje se tajnik Marko Zorić da proslijedi te materijale.

Treća točka dnevnog reda jednoglasno usvojena.

4. Priprema za stručnu i povijesnu ekskurziju u Hrvatsku, Vukovar 28-29.10.2016.god.
Predsjednik pojašnjava sve u vezi ekskurzije, da se ide 28 i 29.10.2016.god., da u autobus može stati oko 50 putnika te zadužuje sve povjerenike da održe sastanke u svojim podružnicama i dogovore tko će sve ići, te spisak putnika i broj putovnice ili osobne iskaznice  pošalju tajniku HŠD.
Također svi članovi su dužni povjereniku svoje podružnice uplatiti akontaciju u iznosu 200 kuna, koje će povjerenik predati tajniku, te će se tim novcima financirati dio ekskurzije.

5. Izvješće o aktivnostima vezanim za donošenje Federalnog prednacrta zakona o šumama (svibanj 2016.) i prijedlog amandmana na ovaj prednacrt.
Danica Cigelj, pomoćnica Federalnog ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je pojasnila prisutnima kako izgleda sadašnji prednacrt zakona o šumama, koju proceduru mora proći do usvajanja i sve ostalo što se tiče ovog prednacrta zakona.
Prisutni su raspravljali o prednacrtu, zadovoljni su da su  neki prijedlozi koje je HŠD ranije predlagalo ubačeni u prednacrt, i slažu se da HŠD i na sljedećim sastancima treba raspravljati o ovom zakonu i donositi prijedloge i amandmane koje će predsjednik kasnije dati ministarstvu.
Također sa navedenim prijedlozima i amandmanima treba upoznati sve relevantne čimbenike koji mogu utjecati na donošenje i mijenjanje zakona (Hrvatski Narodni Sabor, zastupnike Federalne Vlade, ministre itd.), te na tim prijedlozima i amandmanima inzistirati da prođu i budu usvojeni sa zakonom.
Peta točka dnevnog reda jednoglasno usvojena.

6.Tekuća pitanja.
Šesta točka dnevnog reda jednoglasno usvojena.
Radni sastanak je završio u 14 h.

Zapisnik napravio
Marko Zorić, mag.nov.
Tajnik HŠD


Petar Gelo,dipl,ing.šum.

Predsjednik HŠD

hsd_busovaca_12.10.2016.jpg