Radni sastanak Upravnog i Nadzornog Odbora Hrvatskog Šumarskog Društva

Pregledano: 4102, Objavljeno 17.03.2017., Kategorija Hrvatsko Šumarsko Društvo

Broj: 01-09/17
Datum: 16.03.2017.god
Mjesto: Rama

Z A P I S N I K

Sa radnog sastanka Upravnog i Nadzornog Odbora Hrvatskog Šumarskog Društva (HŠD).
Sastanak je održan 16.03.2017.god.(četvrtak) u Rami, s početkom u 11 h, u prostorijama Motela Rama.
Sjednici su prisustvovali:
          1. Petar Gelo, dipl.ing.šum.- Predsjednik HŠD
          2. Ivica Akrap, dipl.ing.šum.-Član Upravnog Odbora HŠD
          3. Jozo Lozančić, dipl.ing.šum.- Povjerenik HŠD
          4. Ljiljana Petrović, dipl.ing.šum.- Član Nadzornog Odbora HŠD
          5. Nedo Pokrajčić, dipl.ing.šum.- Član Nadzornog Odbora HŠD
          6. Ante Tomić, dipl.ing.šum.- Povjerenik HŠD
          7. Davor Mioč, ing.šum.- Povjerenik HŠD
          8. Slavko Batinić, dipl.ing.šum.- Povjerenik HŠD
          9. Vlado Ćorić, šum.teh. - Povjerenik HŠD
          10.Ivan Raič, dipl.ing.šum.-Povjerenik HŠD
          11.Ivica Jurić, mr.sc.dipl.ing.šum.-Predsjednik Nadzornog Odbora HŠD
          12. Branka Stojkić, dipl.ing.šum.-Povjerenik HŠD
          13.Marija Zadro, dipl.ing.šum.-Povjerenik HŠD
          14.Zoran Marić, dipl.ing.šum.- Povjerenik HŠD
          15.Slavica Perlić, dipl.ing.šum. - Povjerenik HŠD
          16.Albert Kokić, dipl.ing.šum.-Povjerenik HŠD
          17.Marko Zorić,mag.nov.-Tajnik HŠD
       
Za sjednicu predlažem sljedeći
D n e v n i    r e d
1. Izvješće o radu HŠD u 2016.god.
2. Izvješće Nadzornog odbora o financijskom poslovanju HŠD za 2016.god.
3. Program rada HŠD za 2017.god.
4. Financijski plan prihoda i rashoda HŠD za 2017.god.
5. Izvješće o aktivnostima vezanim za donošenje Federalnog prednacrta zakona o šumama (svibanj 2016.) i prijedlog amandmana na ovaj prednacrt.
6. Priprema za održavanje predstojeće godišnje skupštine HŠD.
7. Razno.
1. Izvješće o radu HŠD u 2016.god.
Nakon što je dnevni red usvojen jednoglasno prešlo se na prvu točku dnevnog reda.
Predsjednik HŠD Petar Gelo je pojasnio izvješće o radu HŠD po tabelama, kako i gdje su se trošila sredstva HŠD, malo o ekskurziji u Vukovar itd.
Zadužuje se tajnik da ubuduće prva točka dnevnog reda bude usvajanje zapisnika sa prošle sjednice.
Prva točka dnevnog reda jednoglasno usvojena.

2. Izvješće Nadzornog odbora o financijskom poslovanju HŠD za 2016.god.
Predsjednik Nadzornog Odbora HŠD Ivica Jurić je pročitao izvješće Nadzornog Odbora o financijskom poslovanju i rekao je da nadzorni odbor daje pozitivno mišljenje o poslovanju HŠD za 2016.god.
Druga točka dnevnog reda jednoglasno usvojena.

3. Program rada HŠD za 2017.god.
Predsjednik naglasio da se ove godine do ljeta mora održati skupština HŠD, i da je to privilegija u programu rada za 2017.god. Također se raspravljalo o još jednoj ekskurziji članova HŠD, te su sudionici predlagali lokacije, od kojih će se jedna izabrati poslije skupštine HŠD.

Treća točka dnevnog reda jednoglasno usvojena.

4. Financijski plan prihoda i rashoda HŠD za 2017.god.
Nakon što je predsjednik po tabelama pojasnio planove prihoda i rashoda za 2017.god., za riječ se javio Davor Mioč i predložio da manje novca ove godine potrošimo na Božićne poklone članovima, a više za stručnu ekskurziju, u koju bi možda mogli ubaciti i 2 autobusa. Prisutni su odlučili o tome više raspraviti kada dođe vrijeme za ekskurziju, poslije Skupštine HŠD.
Četvrta točka dnevnog reda jednoglasno usvojena


5. Izvješće o aktivnostima vezanim za donošenje Federalnog prednacrta zakona o šumama (svibanj 2016.) i prijedlog amandmana na ovaj prednacrt.
Predsjednik je naglasio da su on i Jozo Lozančić često išli na sastanke i javne rasprave koje se tiču zakona, i da su ispred HŠD predlagali amandmane i primjedbe u vezi novog zakona.
Prisutni su raspravljali o prednacrtu, zadovoljni su da su  neki prijedlozi koje je HŠD ranije predlagalo ubačeni u prednacrt, i slažu se da HŠD i na sljedećim sastancima treba raspravljati o ovom zakonu i donositi prijedloge i amandmane koje će predsjednik kasnije dati ministarstvu.
Peta točka dnevnog reda jednoglasno usvojena.

6. Priprema za održavanje predstojeće godišnje skupštine HŠD.
Predsjednik kaže da će ova skupština biti treća po redu skupština HŠD, te da treba održati još jedan sastanak prije Skupštine, na kojem će se dogovoriti svi detalji, te će povjerenici svojih podružnica na taj zadnji sastanak donijeti prijedloge imena koji će ih predstavljati na Skupštini.
Prisutni su rapravljali o prijedlogu novog statuta koji će ići na Skupštinu, a kojeg su doradili predsjednik, Jozo Lozančić i Marko Zorić.
Svim prisutnima tajnik je dostavio kopije prijedloga statuta i pravilnika o radu Skupštine, da ih razmotre i na sljedeći sastanak donesu svoje prijedloge i primjedbe.

Šesta točka dnevnog reda jednoglasno usvojena.

7.Razno.
Pošto je povjerenica HŠD za šumariju Glamoč Sanja Jukić iz osobnih razloga dala ostavku na to mjesto predsjednik je predložio imenovanje novog povjerenika. Izabran je Ivan Jurić, dipl.ing.šum. iz Glamoča, te je izabran jednoglasnom odlukom.
Radni sastanak je završio u 14 h.

Zapisnik napravio
Marko Zorić, mag.nov.

Tajnik HŠD


Petar Gelo,dipl,ing.šum.

  Predsjednik HŠD

hsd_16.3.2017_3.jpg
hsd_16.3.2017_2.jpg