Radni sastanak Upravnog i Nadzornog odbora Hrvatskog Šumarskog Društva (04.05.2017.)

Pregledano: 1402, Objavljeno 11.05.2017., Kategorija Hrvatsko Šumarsko Društvo

Broj: 01-13/17
Datum: 04.05.2017.god
Mjesto: Blidinje

Z A P I S N I K

Sa radnog sastanka Upravnog i Nadzornog Odbora Hrvatskog Šumarskog Društva (HŠD).
Sastanak je održan 04.05.2017.god.(četvrtak) na Blidinju, s početkom u 11 h, u prostorijama restorana Hajdučke Vrleti.
Sjednici su prisustvovali:
          1. Petar Gelo, dipl.ing.šum.- Predsjednik HŠD
          2. Ivica Akrap, dipl.ing.šum.-Član Upravnog Odbora HŠD
          3. Jozo Lozančić, dipl.ing.šum.- Povjerenik HŠD
          4. Ljiljana Petrović, dipl.ing.šum.- Član Nadzornog Odbora HŠD
          5. Nedo Pokrajčić, dipl.ing.šum.- Član Nadzornog Odbora HŠD
          6. Ante Tomić, dipl.ing.šum.- Povjerenik HŠD
          7. Davor Mioč, ing.šum.- Povjerenik HŠD
          8. Slavko Batinić, mag.ing.tech.lign.- Povjerenik HŠD
          9. Vlado Ćorić, šum.teh. - Povjerenik HŠD
          10.Ivan Raič, dipl.ing.šum.-Povjerenik HŠD
          11.Ivica Jurić, mr.sc.dipl.ing.šum.-Predsjednik Nadzornog Odbora HŠD
          12. Branka Stojkić, dipl.ing.šum.-Povjerenik HŠD
          13.Marija Zadro, dipl.ing.šum.-Povjerenik HŠD
          14.Zoran Marić, dipl.ing.šum.- Povjerenik HŠD
          15.Slavica Perlić, dipl.ing.šum. - Povjerenik HŠD
          16.Marko Zorić, mag.nov.-Tajnik HŠD
          17.Ljubo Rezo, dipl.ing.šum.- Član Nadzornog Odbora HŠD
          18.Ivica Grgić, dipl.ing.šum. -Povjerenik HŠD
          19.Albert Kokić, dipl.ing.šum.- Povjerenik HŠD

       

Za sjednicu predlažem sljedeći
D n e v n i    r e d
1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice UO i NO.
2. Priprema za održavanje predstojeće treće izborne skupštine HŠD.
3. Informacija o prednacrtu Fed. zakona o šumama iz svibnja 2016.god.
4. Razno.

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice UO i NO.
Nakon što je tajnik HŠD Marko Zorić pročitao zapisnik sa prethodne sjednice UO i NO, zapisnik je usvojen jednoglasno.

2. Priprema za održavanje predstojeće treće izborne skupštine HŠD.
Sudionici sjednice su raspravljali o broju delegata za skupštinu HŠD, točnom datumu i mjestu održavanja skupštine itd.
Zoran Marić je predložio da broj delegata u skupštini bude 35.
Svi se slažu s njegovim prijedlogom.
Nakon rasprave dogovoreno je da Hercegbosanskoj Županiji pripada 20 delegata, Središnjoj Bosni 8, a Hercegovini 7 delegata.
Također je dogovoreno da će se na skupštini glasati javno, aklamacijom.
Predsjednik je predložio da skupština bude održana 01.06.2017.god. u hotelu Adria-Ski u Kupresu.
Zadužuju se povjerenici svojih podružnica da do 15.05.2017.god. pošalju tajniku imena svojih delegata koji će ih predstavljati na skupštini.
Sudionici su također usuglasili prijedloge za imenovanja tijela HŠD na Skupštini. (Radno predsjedništvo, članovi Upravnog Odbora i njihovi zamjenici, članovi Nadzornog Odbora i njihovi zamjenici, sud časti, ovjerovitelji itd.)
Druga točka dnevnog reda jednoglasno usvojena.

3. Informacija o prednacrtu Fed. zakona o šumama iz svibnja 2016.god.
Predsjednik je kratko izvijestio prisutne o prednacrtu Federalnog zakona o šumama.
Treća točka dnevnog reda jednoglasno usvojena.


4. Razno.
Tekuća pitanja.

Radni sastanak je završio u 13 h.

   Zapisnik napravio
Marko Zorić, mag.nov.


Petar Gelo, dipl,ing.šum.
Tajnik HŠD Predsjednik HŠD

hsd_4.5.2017_1.jpg

hsd_4.5.2017_2.jpeg

hsd_4.5.2017_3.jpeg