Obavijest o javnoj nabavi goriva (29.06.2017)

Pregledano: 871, Objavljeno 22.05.2017., Kategorija Javna nabava

Obavijest o nabavi objavljena na Portalu javnih nabava dana 15.05.2017 godine, broj: 1101-1-1-31-3-29/17

Odluka o pokretanju postupka broj 01/1-235/17

Predmet ugovora je sukcesivna  isporuka goriva (euro dizel 5 , euro super 95i lož ulje ekstra lako ) za potrebe za ŠGD Hercegbosanske šume po niže navedenim lot-ovima:

LOT 1.Nabava goriva za šumariju Kupres

LOT2.Nabava goriva za Direkciju Kupres

LOT 3.Nabava goriva za šumariju Drvar

LOT 4.Nabava goriva za šumariju B.Grahovo

LOT 5.Nabava goriva za šumariju Glamoč

LOT 6.Nabava goriva za šumariju Tomislavgrad

LOT 7.Nabava goriva za šumariju Livno

LOT 8.Nabava goriva  za rasadnik Pržine6.2 Mjesto sukcesivne  isporuke goriva (dizel,benzin)za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma su benzinske crpke ponuđača   u  sjedištima organizacijskih jedinica (Tomislavgrad, Livno, Kupres, Drvar,Glamoč,B.Grahovo)  Š.G.D Hercegbosanske šume Kupres kako je navedeno po Lot-vima,  za svaki Lot  isporuka  goriva vršiti će se svakodnevno na benzinskim crpkama u naša vozila   u sjedištu organizacijskih  jedinica osim u rasadniku  Pržine gdje će se zbog nepostojanja benzinske crpke isporuka goriva  vršiti  u Livnu. Cijena lož ulja je  s dostavom do sjedišta organizacijske jedinice.

 Ponude se trebaju dostaviti na slijedeć uadresu:ŠGD„HERCEGBOSANSKE ŠUME“d.o.o.Kupres,Splitska bb.

Rok za dostavljanje ponuda je do  29.06.2017 godine do 11:30 sati.