Održana treća izborna skupština Hrvatskog Šumarskog Društva BiH

Pregledano: 1878, Objavljeno 06.06.2017., Kategorija Hrvatsko Šumarsko Društvo

Datum: 01.06.2017.g.

Mjesto: Kupres

 

Z A P I S N I K

 

Sa III. izborne skupštine HŠD BiH, koja je održana 01.06.2017.god. (četvrtak) u Kupresu, s početkom u 11.00 h, u prostorijama Hotela Adria-Ski.

Skupštini su prisustvovali zastupnici:

1. Petar Gelo

2. Jozo Lozančić

3. Nikola Perković

4. Tomislav Mioč

5. Nedjeljko Pokrajčić

6. Ante Tomić

7. Igor Batarilo

8. Davor Mioč

9. Filip Medo

10. Ivica Grgić

11. Josip Kojundžija

12. Kristijan Mihaljević

13. Goran Pejčinović

14. Marin Antunović

15.Mario Mišura

16. Andrija Ivković

17. Ivan Jurić

18. Sanja Jukić

19.Stipica Breljak

20. Ljiljana Petrović

21. Albert Kokić

22. Ivica Akrap

23. Vinko Jurković

24. Zoran Marić

25. Slavko Lukić

26. Jako Čavara

27. Slavko Batinić

28. Branka Stojkić

29. Ljubo Rezo

30. Marija Zadro

31. Vlado Ćorić

32. Ivan Raič

33. Slavica Perlić


Odsutni: Draško Džaja i Stjepan Kvesić (opravdani izostanak)

 

Kao gosti na skupštini prisutni:

 

Ahmet Lojo- Predsjednik UŠIT-a

Vildan Hajić- Generalni direktor Šume Središnje Bosne

Branko Ivković- Generalni direktor Hercegbosanske Šume d.o.o.

Azer Jamaković- Generalni sekretar UŠIT-a

Ivan Melvan- Voditelj UŠP Split

David Mijoč- Izvršni direktor Hercegbosanske Šume d.o.o.

Ivan Bešker

Ivica Jurić

Franjo Kljajo

Domagoj Turalija

Marija Gogić

Zoran Šunjić

Marijan Lozančić

Za Skupštinu predlažem sljedeći

D n e v n i    r ed

 1. Otvaranje Skupštine:

-          Izbor radnog predsjedništva, dva ovjerovitelja i zapisničara

-          Izbor povjerenstva za vjerodajnice

-          Izbor Komisije za zaključke

 1. Usvajanje poslovnika o radu Skupštine HŠD BiH.
 2. Usvajanje, izmjena i dopuna statuta HŠD BiH.
 3. Razmatranje i usvajanje izvješća o radu HŠD-Mostar između 2 Skupštine.
 4. Razmatranje i usvajanje izvješća o financijskom poslovanju HŠD Mostar.
 5. Razmatranje i usvajanje izvješća Nadzornog Odbora HŠD o radu HŠD Mostar.
 6. Razmatranje i usvajanje programa rada i financijskog plana za 2018.godinu.
 7. Donošenje odluke o razrješenju članova Upravnog i Nadzornog Odbora i ostalih radnih tijela HŠD Mostar.
 8. Donošenje odluke o imenovanju novog saziva Upravnog i Nadzornog Odbora i ostalih radnih tijela HŠD BiH.
 9. Stručne teme- Informacija o dosadašnjim aktivnostima oko Federalnog zakona o šumama.
 10. Razno.

 

Nakon kratkog uvoda v.d. predsjednika HŠD Petra Gele, goste i zastupnike su pozdravili Branko Ivković, Vildan Hajić, Ahmet Lojo i Ivan Melvan. Poželjeli su HŠD BiH sreću, uspješan rad, te još jednom ponudili pomoć i sve što je potrebno ovom društvu.

Dnevni red je usvojen jednoglasno.

AD1.

Za radno predsjedništvo Skupštine v.d. predsjednik HŠD Petar Gelo predlaže:

Jozo Lozančić, dipl.ing.šum. - Predsjednik radnog predsjedništva Skupštine

Marija Zadro, dipl.ing.šum.- Član radnog predsjedništva Skupštine

Zoran Marić, dipl.ing.šum.- Član radnog predsjedništva Skupštine

Prijedlog usvojen jednoglasno.

 

Vođenje Skupštine preuzima Jozo Lozančić, te predlaže:

 a) 2 ovjerovitelja

Branka Stojkić, dipl.ing.šum.

Goran Pejčinović, dipl.ing.šum.


b) Zapisničar

Marko Zorić, mag.nov.


c) Povjerenstvo za vjerodajnice

Marija Dilber, stru.spec.oec.

Sanja Jukić, dipl.ing.šum.

Ines Ivković, bach.općeg prava

d) Komisija za zaključke

BrankaStojkić, dipl.ing.šum

Marko Zorić, mag.nov.

Nevenko Perija


Prijedlog Joze Lozančića za ova radna tijela je prihvaćen jednoglasno.

Predsjednica povjerenstva za vjerodajnice Marija Dilber je podnijela izvješće povjerenstva, te zaključila da su od ukupno 35 zastupnika na III. Izbornoj Skupštini HŠD prisutna 33 zastupnika te da Skupština ima kvorum i može početi s radom.


AD 2.

Prijedlog Poslovnika o radu Skupštine je usvojen jednoglasno.

U prilogu ovog zapisnika objavljen je Poslovnik o radu Skupštine.

 

AD 3.

O izmjenama i dopunama statuta HŠD BiH prisutne je detaljno izvijestio Zoran Marić.

Ovaj prijedlog statuta je stavljen na glasovanje i usvojen je jednoglasno.

U prilogu ovog zapisnika objavljen je Statut HŠD BiH.

 

AD 4.

 Izvješće o radu HŠD-Mostar između 2 Skupštine je podnio Slavko Batinić.

U izvješću je precizno objasnio prisutnima povijest HŠD od osnivanja do danas, imena ljudi koji su vodili društvo, o članovima itd.

U prilogu ovog zapisnika objavljeno je Izvješće o radu HŠD Mostar između 2 Skupštine.

 

AD 5.

Izvješće o financijskom poslovanju HŠD Mostar je predstavio v.d. predsjednik HŠD Petar Gelo,

Izvješće je usvojeno jednoglasno.

 

AD 6.

Izvješće Nadzornog Odbora o radu HŠD Mostar podnio je gosp. Ivica Jurić, predsjednik Nadzornog Odbora HŠD Mostar. Zaključio je da društvo posluje likvidno i pozitivno.

Izvješće je usvojeno jednoglasno.

 

AD 7.

Program rada i financijski plan za 2018. god. je predstavio Petar Gelo.

Kazao je da će u 2018. godini HŠD pokušati nastaviti poslovati pozitivno, uz redovito održavanje sjednica Nadzornog i Upravnog Odbora.

Program rada i financijski plan za 2018. god. je usvojen sa: 32 glasa ZA, 1 glas SUZDRŽAN i 0 glasova PROTIV.

AD 8.

Predsjednik radnog predsjedništva Skupštine gosp. Jozo Lozančić je na glasovanje dao prijedlog odluke o razrješenju članova Upravnog i Nadzornog Odbora, te ostalih radnih tijela HŠD Mostar.

Upravni Odbor:

1. Petar Gelo v.d. -predsjednik

2. Ljubo Rezo, zamjenik predsjednika

3. Jozo Lozančić- član

4. Ivica Akrap- član

5. Vlado Ćorić- član

6. Slavica Perlić- član

7. Slavko Batinić- član

Nadzorni Odbor:

1. Ivica Jurić- predsjednik

2. Ljiljana Petrović- zamjenik predsjednika

3. Nedjeljko Pokrajčić- član


Prijedlog je usvojen jednoglasno.

AD 9.

Jozo Lozančić je na glasovanje dao prijedlog imenovanja novog saziva Upravnog i nadzornog Odbora HŠD BiH te njihovih zamjenika.

Upravni Odbor:

1.Petar Gelo, dipl.ing.šum.

2. Ivica Akrap, dipl.ing.šum.

3. Slavko Batinić, mag.ing.tech.lign

4. Davor Mioč, ing.drv.teh.

5. Ljiljana Petrović, dipl.ing.šum.

6. Ivica Grgić, dipl.ing.šum.

7. Ljubo Rezo, dipl.ing.šum.


Nadzorni Odbor:

1. Albert Kokić, dipl.ing.šum.

2. Nedjeljko Pokrajčić, dipl.ing.šum.

3. Ivan Raič, dipl.ing.šum.

 

Zamjenici članova Upravnog Odbora:

1. Ante Tomić, dipl.ing.šum.

2. Danica Cigelj, mr.sc.dipl.ing.šum.

3. Ivan Jurić, dipl.ing.šum.

4. Ivica Bilić, dipl.ing.šum.

5. Kazimir Mioč, dipl.ing.šum.

6. Ivan Bešker, šum.teh.

 

Zamjenici članova Nadzornog Odbora:

1. Slađana Jurković, dipl.ing.šum.

2. Igor Batarilo, dipl.ing.šum.

3. Vlado Ćorić, šum.teh.

 

Sud časti:

1. Franjo Kljajo, dipl.ing.šum.

2. Ile Mihaljević, dipl.ing.šum.

3. Jako Čavara, dipl.ing.šum.

4. Ivica Jurić, mr.sc.dipl.ing.šum.

5. Sanja Jukić, dipl.ing.šum.

Prijedlog je usvojen sa 32 glasa ZA, 0 SUZDRŽANIH i 1 PROTIV.

 

AD 10.

Informaciju o aktivnostima oko Federalnog zakona o šumama je iznio Petar Gelo, novi predsjednik HŠD BiH.

Za riječ se javio prof.dr. Ahmet Lojo, predsjednik UŠIT-a. Kazao je kako su  naša šumarska društva HŠD i UŠIT dosad imali dobru suradnju i trebali bi nastaviti surađivati i po pitanju amandmana i prijedloga za federalni zakon, s tim da veću pozornost treba uputiti prema zaštiti šume, a manje prema financijskom aspektu.

Petar Gelo je kazao da je dosad HŠD slalo razne amandmane, dopune i prijedloge zakona, ali nisu uvaženi, no da to nije razlog da HŠD ne nastavi sa radom usmjerenim na zakon.

 

AD 11.

Tekuća pitanja.

 

Skupština je završila s radom u 14.00 h

 

 

Marko Zorić, mag.nov - Tajnik HŠD BiH

Jozo Lozančić, dipl.ing.šum. - Predsjednik Skupštine HŠD BiH

 

Foto galerija                                                            


skupstina_hsd_1.6.2017_1.jpg  skupstina_hsd_1.6.2017_2.jpg

 skupstina_hsd_1.6.2017_3.jpg skupstina_hsd_1.6.2017_4.jpg

 skupstina_hsd_1.6.2017_5.jpg skupstina_hsd_1.6.2017_6.jpg 

skupstina_hsd_1.6.2017_7.jpg  skupstina_hsd_1.6.2017_8.jpg 

skupstina_hsd_1.6.2017_9.jpg  skupstina_hsd_1.6.2017_10.jpg

skupstina_hsd_1.6.2017_11.jpg  skupstina_hsd_1.6.2017_12.jpg 

skupstina_hsd_1.6.2017_13.jpg  skupstina_hsd_1.6.2017_14.jpg  

skupstina_hsd_1.6.2017_15.jpg