Sjednica Upravnog i Nadzornog Odbora Hrvatskog Šumarskog Društva BiH (05.06.2017.)

Pregledano: 1134, Objavljeno 04.07.2017., Kategorija Hrvatsko Šumarsko Društvo

Broj: 01-37/17

Mjesto: Kupres

Datum: 06.06.2017.god.

 

Z A P I S N I K

 

Sa sjednice Upravnog i Nadzornog Odbora Hrvatskog Šumarskog Društva Bosne i Hercegovine (HŠD BiH)

Sjednica je održana 05.06.2017.god.(ponedjeljak) u Kupresu, s početkom u 11.00 h, u prostorijama Hotela Adria Ski.

Sjednici su prisustvovali:

           1. Jozo Lozančić, dipl.ing.šum.- Predsjednik Skupštine HŠD BiH

           2. Petar Gelo, dipl.ing.šum.- Član Upravnog Odbora HŠD BiH

           3. Ivica Akrap, dipl.ing.šum.- Član Upravnog Odbora HŠD BiH

           4. Slavko Batinić, mag.ing.tech.lign.-Član Upravnog Odbora HŠD BiH

           5. Davor Mioč, ing.drv.teh.- Član Upravnog Odbora HŠD BiH

           6. Ljiljana Petrović, dipl.ing.šum.- Član Upravnog Odbora HŠD BiH

           7. Ivica Grgić, dipl.ing.šum. – Član Upravnog Odbora HŠD BiH

           8. Ljubo Rezo, dipl.ing.šum. – Član Upravnog Odbora HŠD BiH

          9. Albert Kokić, dipl.ing.šum. – Član Nadzornog Odbora HŠD BiH

          10. Nedjeljko Pokrajčić, dipl.ing.šum.-Član Nadzornog Odbora HŠD BiH

          11. Ivan Raič, dipl.ing.šum.- Član Nadzornog Odbora HŠD BiH

          12. Marko Zorić, mag.nov. -Tajnik HŠD

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i    r e d


  1. Usvajanje zapisnika sa III. Izborne Skupštine HŠD BiH.
  2. Imenovanje predsjednika i dva zamjenika Upravnog Odbora HŠD BiH.
  3. Imenovanje predsjednika i zamjenika Nadzornog Odbora HŠD BiH.

Dnevni red je usvojen jednoglasno.

 

1.Usvajanje zapisnika sa III. Izborne Skupštine HŠD BiH.

Tajnik HŠD BiH Marko Zorić je prisutnima pročitao zapisnik sa III. Izborne Skupštine HŠD BiH koja je održana 01.06.2017. na Kupresu.

Na skupštini su izabrana sva tijela HŠD BiH, a predsjednik radnog predsjedništva skupštine, koje je ujedno i Predsjednik Skupštine je Jozo Lozančić iz Kupresa.

Zapisnik je usvojen jednoglasno.

 

2.Imenovanje predsjednika i dva zamjenika Upravnog Odbora HŠD BiH.

Član Upravnog odbora Ivica Grgić se javio za riječ i za predsjednika Upravnog Odbora, koji je ujedno i predsjednik HŠD BiH predlaže Petra Gelu, dipl.ing.šum., iz Livna.

Prijedlog je usvojen jednoglasno, te je novi predsjednik Upravnog Odbora Petar Gelo predložio svoja dva zamjenika, a to su: Ivica Akrap, dipl.ing.šum., i Slavko Batinić, mag.ing.tech.lign.

Prijedlog predsjednika je usvojen jednoglasno.

 

3.Imenovanje predsjednika i zamjenika Nadzornog Odbora HŠD BiH.

Član Nadzornog Odbora Ivan Raič je za predsjednika Nadzornog Odbora predložio Alberta Kokića, dipl.ing.šum.

Prijedlog je usvojen jednoglasno.

Novi predsjednik Nadzornog Odbora Albert Kokić je za svog zamjenika predložio Nedjeljka Pokrajčića, dipl.ing.šum.

Prijedlog je usvojen jednoglasno.

Radni sastanak je završio u 12.15 h.

 

 

Marko Zorić, mag.nov.- Tajnik HŠD BiH