Održane Sjednice Upravnog i Nadzornog Odbora Hrvatskog Šumarskog Društva (HŠD FBiH)

Pregledano: 1005, Objavljeno 05.10.2017., Kategorija Hrvatsko Šumarsko Društvo

Broj: 01-50/17
Datum: 05.10.2017.god.

Z A P I S N I K

Sa sjednice Upravnog i Nadzornog Odbora Hrvatskog Šumarskog Društva u  Federaciji Bosne i Hercegovine ( HŠD FBiH)
Sjednica je održana 04.10.2017.god.(srijeda) u Čapljini, s početkom u 11.00 h, u prostorijama Motela Park-Karaotok.
Sjednici su prisustvovali:
          1. Petar Gelo, dipl.ing.šum.- Predsjednik Upravnog Odbora HŠD u FBiH
          2. Ivica Akrap, dipl.ing.šum.- Član Upravnog Odbora HŠD u FBiH
          3. Nedjeljko Pokrajčić, dipl.ing.šum.- Član Nadzornog Odbora HŠD u FBiH
          4. Slavko Batinić, mag.ing.tech.lign.- Član Upravnog Odbora HŠD u FBiH
          5. Davor Mioč, ing.drv.teh.- Član Upravnog Odbora HŠD u FBiH
          6. Ljiljana Petrović, dipl.ing.šum.- Član Upravnog Odbora HŠD u FBiH
          7. Ivica Grgić, dipl.ing.šum. – Član Upravnog Odbora HŠD u FBiH
          8. Ljubo Rezo, dipl.ing.šum. – Član Upravnog Odbora HŠD u FBiH
          9. Albert Kokić, dipl.ing.šum. – Predsjednik Nadzornog Odbora HŠD u FBiH
         10. Ivan Raič, dipl.ing.šum.- Član Nadzornog Odbora HŠD u FBiH
         11. Marko Zorić, mag.nov. -Tajnik HŠD u FBiH
         12. Slavica Perlić, dipl.ing.šum. –Zamjenik ćlana Upravnog Odbora
Za sjednicu predlažem sljedeći
D n e v n i    r e d
1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Upravnog i Nadzornog Odbora.
2. Izvješće sa Skupštine HŠD FBiH, izvješće o preregistraciji HŠD FBiH i izvješće sa Šumarijade 2017.god.
3. Pripreme za stručno-edukativno putovanje u NP Kornati, NP Krka i  PP Telaščica.
4. Razno.
Ljubo Rezo je predložio da se u 2.točku dnevnog reda doda osvrt bivšeg predsjednika HŠD Mostar (Ljube Reze) na izlaganje Slavka Batinića na Skupštini, o radu HŠD Mostar kroz povijest.
Prijedlog i dnevni red su usvojeni jednoglasno.

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Upravnog i Nadzornog Odbora.
Tajnik HŠD FBiH Marko Zorić je prisutnima pročitao zapisnik sa prethodne sjednice Upravnog i Nadzornog Odbora.
Zapisnik je usvojen jednoglasno.

2. Izvješće sa Skupštine HŠD FBiH, izvješće o preregistraciji HŠD FBiH i izvješće sa Šumarijade 2017.god
Izvješća o šumarijadi, skupštini i preregistraciji HŠD FBiH je podnio predsjednik Petar Gelo.
Za šumarijadu je kazao da je i on bio član organizacijskog odbora šumarijade i da je sve prošlo u najboljem redu, da su svi zadovoljni šumarijadom.
Prisutnima je rekao da je izvršio preregistraciju HŠD FBiH, sa novim dopunjenim statutom, novim pečatima i da je društvo sad registrirano kao HŠD u FBiH u Ministarstvu pravde FBiH, te da ćemo uskoro izraditi statut u A5 formatu sa tvrdim koricama i podijeliti ga povjerenicima
Prefiks ˝u Federaciji˝ se morao dodati zbog trenutnih pravnih zavrzlama, ali će se poraditi na tome da se poslije sljedeće izborne Skupštine vrati prefiks ˝BiH˝
Ljubo Rezo je napravio osvrt na izlaganje Slavka Batinića na Skupštini.
Između ostalog kazao je da je greška u izlaganju bila ta što se spomenulo da je on bio privremeni predsjednik HŠD, jer je on bio pravi predsjednik.
Također se vratio u povijest i detaljno izvijestio o radu HŠD iz njegove perspektive.
Druga točka dnevnog reda usvojena jednoglasno.

3. Pripreme za stručno-edukativno putovanje u NP Kornati, NP Krka i  PP Telaščica.
Predsjednik je obavijestio prisutne o stručno-edukativnom putovanju koje je planirano 13. i 14. listopada 2017.godine.
Predstavio je plan i satnicu puta, te izračun članova koje svaka podružnica može poslati na putovanje jer je broj putnika u autobusu ograničen na 50.
Po tom izračunu iz Hercegbosanske županije može ići 35 putnika, iz Srednje Bosne
(ŠPD) 8, a iz Hercegovine 7 putnika.
Za riječ su se javili Ljiljana Petrović i Albert Kokić iz Šuma Srednje Bosne, te su predložili povećanje njihovih putnika na 10, uz  obrazloženje da njihova firma (ŠPD Šume Središnje Bosne) konstantno uplaćuje novce na račun HŠD FBiH,  kroz ugovore ili donacije.
Prijedlog je prihvaćen, te će na putovanje ići 34 putnika iz Hercegbosanske Županije, 10 iz Srednje Bosne i 6 iz Hercegovine.
Treća točka dnevnog reda usvojena jednoglasno.

4.Razno.

Radni sastanak je završio u 13.30 h.


Marko Zorić, mag.nov.

Tajnik HŠD u FBiH


Petar Gelo, dipl.ing.šum.

Predsjednik HŠD u FBiH
hsd_capljina_4.10.2017_1.jpg
hsd_capljina_4.10.2017_2.jpg