Održano je stručno savjetovanje sa svim Stručnim suradnicima u službi Lova i Ekologije

Pregledano: 663, Objavljeno 15.03.2018., Kategorija Novosti

Održano  je stručno savjetovanje sa svim Stručnim suradnicima u službi Lova i Ekologije , Lovnicima i Lovočuvarima u Šumariji Tomislavgrad u Lovačkoj kući u Grlima, dana  14.03.2018. godine u 11:00  sati.
      

Dnevni  red ;
1. Godišnji planovi za 2018/2019 godinu
          - Obrasci (1 -11  LGO )
          - Pravilnik o izradi god. Planova
          - Realizacija planova u  2017/2018.


2. Katastar  lovišta
- Obrasci ( 1  -  2 LGO)
- Pravilnik o izradi Katastra  lovišta
    3. Prezentacija –Lovišta u  HB  Županiji i njihove  granice.
    4. Prezentacija  - Ocjenjivanje  trofeja kod  divljači.
    5.  Razno

Zaključci:
       1.  Katastar lovišta dostaviti u zakonski predviđenom roku.
        2.  Godišnje planove za 2017/2018  dostaviti u zakonski predviđenom roku.      
        3. Predlažemo da Uprava  ŠGD HB  šuma obavi razgovor sa nadležnim  ministarstvom PViŠ u HB  Županiji oko dodjele Lovišta na koncesiju i naš prijedlog je da svaka Šumarija  ima bar jedno lovište dodijeljeno  na  korištenje.
 4. Predlažemo da služba Nabave nabavi zaštitne  gumene  čizme i Lovački  šešir  za svakog djelatnika u službi Lova i Ekologije.

Šef  Službe Lova i Ekologije

Dipl.ing.šum.Petar Gelo